BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253151
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 11 stycznia 2019 r.

Protokół nr II
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 11 stycznia  2019 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 9:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Marcin Koska aspirant Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni;
Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Marcin Maciejewski. Podinspektor Referatu Komunalnego;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
przedstawiciele mediów lokalnych;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek
przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.


2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.


3. Przedstawienie Planu Pracy Komisji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej na 2019 rok.


4. Wyrażenia opinii w sprawie wniosków dotyczących:


- ul. Rowerowej w miejscowości Psary Polskie – montaż progów zwalniających.


- ul. Suwalskiej we Wrześni – wniosek zgłoszony przez mieszkańca (przekroczenie prędkości przez pojazdy, zakłócanie ciszy nocnej, brak miejsc parkingowych, odprowadzanie wód deszczowych z ul. Suwalskiej, brak psich pakietów oraz koszy na śmieci).

- ograniczania prędkości na ul. M. Strzykały we Wrześni,
 
- montażu progów zwalniających w ciągu ulic: W. Sołtysiaka oraz M. Strzykały

- zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Września – Słomowo, Nowy Folwark (montaż lustra na ul. Cichej i Spokojnej), ul. Kosynierów (montaż progu zwalniającego pomiędzy ul. Stasiewskiego i Dondajewskiego, ul. Culica (znak zakazu zatrzymywania się i postoju na odcinku drogi wzdłuż sklepu Społem).

- zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Września – ul. Gendka, Spokojna, Koniecznego
 (wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych), ul. 17 Dywizji Piechoty (montaż progów zwalniających).

- zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Września (ul. Matejki ustawienie progów zwalniających, wprowadzenia skrzyżowania równorzędnego), Gutowo Wielkie (przestawienie znaku D-42 na wjeździe z DK nr 92 w tzw. „Napoleonkę”, montaż 3 progów zwalających oraz znaku B-33), ul. Chmielewskiego (fragment projektu budowlanego na ulicę).

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ul. Warsztatowej (ograniczanie spalin, nadmiernego ruchu pojazdów).

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie  przyjęła porządek obrad.


Pkt 3

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej na rok 2019 (załącznik nr 3).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej na rok 2019.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Radosław Garbarek zaproponował, by Komisja udała się na wizję lokalną.

O godzinie  9:20 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.
O godzinie 10:28 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wróciła z wizji lokalnej w celu omówienia poszczególnych wniosków.

Po wizji lokalnej obrady opuścił radny Mirosław Chudy i od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej brało udział 7 radnych.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił  wniosek dotyczący ul. Rowerowej w miejscowości Psary Polskie w sprawie:
- montażu progów zwalniających, gdzie zaznaczył, by mieszkańcy uzupełnili dokładną lokalizację, ze względu na dość długą ulicę (załącznik nr 4).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych wnioskuje o uzupełnienie wniosku mieszkańców ul. Rowerowej w miejscowości Psary Polskie przez podanie dokładnej lokalizacji progów zwalniających.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący ul. Suwalskiej we Wrześni w sprawie przekroczenia prędkości przez pojazdy, zakłócania ciszy nocnej, brak miejsc parkingowych, odprowadzanie wód deszczowych z tej ulicy, brak psich pakietów oraz koszy na śmieci (załącznik nr 5).


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek skierował pytanie do Pana Marcina Maciejewskiego z Referatu Komunalnego na jakim etapie jest koncepcja techniczna projektu?

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego odpowiedział, że Referat  Inwestycyjny Wydziału Inwestycyjno- Komunalnego pracuje nad projektem ul. Suwalskiej. Wyjaśnił, że nawiązując do wniosku złożonego przez mieszkańców, psie pakiety w ilości dwóch sztuk zostały tam ustawione, tabliczka: „posprzątaj po swoim psie” zobowiązuje tak naprawdę każdego właściciela do utrzymania porządku po swoim psie i gmina nie ma na to wpływu. Ostatnio na psim wybiegu został zamontowany dodatkowy pakiet, który został zdemolowany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, żeby poprosić Wydział Inwestycyjno- Komunalny i zapoznać radnych z koncepcją tego projektu jakie rzeczy zostały uwzględnione. Wyjaśnił, że powstał tam duży park rekreacyjny, rodzice z dziećmi zaczną tam przyjeżdżać, nie ma tam jednak miejsca postojowego, gdzie można się tam zatrzymać i zaproponował, poszerzenie tej drogi w kierunku łąki, by wykonać tam pas równoległego  parkowania. Podkreślił, że jest to propozycja do przemyślenia i z pewnością  to miejsce stanie się  miejscem często uczęszczanym przez mieszkańców.

Radny Kornel Tomczak zapytał na jakim etapie jest ta koncepcja i czy droga ta zostanie nadal dwukierunkowa?

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego odpowiedział, że  Referat  Inwestycyjny Wydziału Inwestycyjno- Komunalnego będzie dysponował takimi informacjami. Wyjaśnił, że po przedstawieniu tego projektu przez projektantów zostanie on doręczony Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 7 radnych wnioskuje o uzupełnienie informacji dotyczących koncepcji projektu ul. Suwalskiej we Wrześni oraz wzięcie pod uwagę - przy tworzeniu tego projektu, propozycji mieszkańców tej ulicy zawartych we wniosku.

Obrady opuścił radny Robert Smodlibowski i od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej brało udział 6 radnych.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący ograniczenia prędkości na ul. Strzykały we Wrześni. (załącznik nr 6).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek wyjaśnił, że plac zabaw jest ogrodzony, chodnik jest położony, jeżeli gmina chciałaby spowolnić ruch przez progi zwalniające  jest to niemożliwe, ponieważ wjeżdżając od ul. Sikorskiego po prawej stronie, na całej długości tego odcinka znajduje się parking. Wyjaśnił, że na tym odcinku można by było  zastosować ograniczenie prędkości z 50 km/h do 30 km/h, ale radni nie mogą tak naprawdę sprawić, by przepisy zostały przez kierowców przestrzegane.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zgodził się z opinią Komendanta Straży Miejskiej Pana Mirosława Morawskiego, że każde ograniczenie powoduje, że jednak „noga z gazu zostaje zdjęta”. Zaproponował nasadzenia od strony żywopłotu, które są dobrym rozwiązaniem, a zieleń zawsze jest mile widziana.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek Wyjaśnił, że nie widzi jednak sensu w montażu tablicy z radarowym pomiarem prędkości, o którą wnioskowali mieszkańcy, ponieważ budowa obwodnicy spowoduje, że komunikacja ulegnie zmianie, zasugerował żeby ograniczyć się do ograniczenia prędkości do 30km/h z możliwością nasadzenia żywopłotu w pasie drogowym.

Radna Anna Szlachetka wyjaśniła, że  osoby, które sporadycznie przejeżdżają na pewno zwrócą uwagę na znak z ograniczona prędkością, natomiast może być różnie z mieszkańcami tego osiedla.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego odpowiedział, że w przypadku betonowych słupów ul. Koniecznego miała być zamknięta i nie miało tam być wjazdu na ul. Strzykały ze względów bezpieczeństwa. Można było zaobserwować po krawężniku, który był mocno zdewastowany. Wyjaśnił, że pojazdy przejeżdżały przez istniejący krawężnik i zostały zatem zamontowane tam słupki w ilości 5-6 sztuk, mimo to, kierowcy objeżdżają drogą skrótową i wyjeżdżają na działkę, gdzie jest duże błoto. Wyjaśnił, że jeżeli montowane są garby to od razu montowany zostaje słupek. Wielokrotnie można zauważyć, że gdy słupka nie ma, np. na ul. Kopernika, gdzie jest jeden garb, to z 15 minutowych obserwacji na 10 kierowców - 5 przejechało chodnikiem, nie zdając sobie sprawy, że z bramy może wyjść dziecko.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący ograniczenia prędkości do 30 km/h na ul. Strzykały we Wrześni.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący ul. W. Sołtysiaka oraz M. Strzykały w sprawie montażu progów zwalniających (załącznik nr 7).

Radny Kornel Tomczak poprosił o wskazanie na mapce sytuacyjnej  miejsce położenia progów.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego wyjaśnił położenie progów zwalniających.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący ul. W. Sołtysiaka oraz M. Strzykały w sprawie montażu progów zwalniających w lokalizacji podanej przez Referat Komunalny.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Września –
ul. Gendka, Spokojna, Koniecznego (wprowadzenia skrzyżowań równorzędnych) (załącznik nr 8).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Września –
ul. Gendka, Spokojna, Koniecznego poprzez wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych zamykający układ komunikacyjny w rejonie osiedla „Szmaragdowe Przedmieście” i domków jednorodzinnych w tej lokalizacji.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący miejscowości Nowy Folwark w sprawie montażu lustra na ul. Cichej i ul. Skrajnej (załącznik nr 9).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący miejscowości Nowy Folwark w sprawie montażu lustra na zakręcie ul. Cichej Skrajnej.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący ul. Kosynierów w sprawie montażu progu zwalniającego pomiędzy ul. Stasiewskiego i Dondajewskiego (załącznik nr 10).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący wybudowania progu zwalniającego na ul. Kosynierów w innej lokalizacji  przygotowanej przez Referat Komunalny.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący ul. Culica: pismo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z prośbą o zmianę rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Culica, Kutrzeby, Gnieźnieńskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych negatywnie zaopiniowała  wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczący zmiany rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Culica, Kutrzeby, Gnieźnieńskiej.

- odczytał i omówił wniosek dotyczący ul. 17 Dywizji Piechoty w sprawie montażu progów zwalniających (załącznik nr 11).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek wyjaśnił, że nie jest pewien, czy takie rozwiązanie w postaci progów zwalniających ułatwiłoby komfort wyjazdu z garażu podziemnego, tak jak wnioskują mieszkańcy. Wyjaśnił, że wyjeżdżając z posesji lub garażu należy się podporządkować, a nawet jak będzie w bliskim sąsiedztwie tego bloku, w którym są garaże, próg ustawiony z jednej i z drugiej,  kierowca wjeżdżając przejedzie przez próg, a wyjeżdżający z garażu i tak nie będzie się czuł bezpieczny.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że nie jest to rozwiązanie, które służy ułatwianiu wyjazdu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych negatywnie zaopiniowała  wniosek dotyczący ul. 17 Dywizji Piechoty we Wrześni w sprawie montażu progów zwalniających.

- odczytał i omówił wniosek mieszkańców dotyczący ul. Matejki we Wrześni – ustawienia progów zwalniających oraz propozycja Referatu Komunalnego poprzez zastosowania skrzyżowania równorzędnego (załącznik nr 12).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek zaproponował dla lepszego bezpieczeństwa przejście dla pieszych w miejscach przy wejściu na działki, ponieważ to jego zdaniem zawsze powoduje, że kierowca musi zwolnić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że miałby wątpliwości w tym rejonie, ponieważ przejścia dla pieszych  z reguły znajdują się przy skrzyżowaniach.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że należy brać pod rozwagę w zasadzie dwa wejścia na ogródki działkowe i rozważenie możliwości przejścia dla pieszych, ponieważ jeśli ta odległość faktycznie jest mniejsza niż 100 m to osoba, która chciałaby wejść na ogródki działkowe, gdzie tego przejścia dla pieszych nie ma, automatycznie otrzymałaby mandat.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek powiedział, że koszt wykonania przejścia dla pieszych jest nieporównywalnie mniejszy od chociażby progów zwalniających.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zaproponował, żeby to przejście dla pieszych umiejscowione było wzdłuż ul. Malczewskiego, gdzie dochodzi się do ul. Matejki.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego wyjaśnił, że w tym rejonie problem polega na tym, że  są to trzy przelotowe drogi., ul. Kopernika, ul. Waryńskiego oraz ul. Matejki na których jest jak najwięcej kłopotów. Wyjaśnił, że dlatego zaproponował takie rozwiązanie  z krzyżowaniami równorzędnymi na ul. Matejki. Kierowca wjeżdżając od ul. Matejki będzie wiedział, że musi zwolnić, ponieważ  nie przewidzi jak duży ruch jest od Szosy Witkowskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, czy jest możliwość finansowa, organizacyjna, techniczna (pod tym chodnikiem, którego nie ma), wybudowania odcinka chodnika od ul. Malczewskiego wejścia na teren działek i wówczas w osi ul. Malczewskiego obroniło by się to przejście dla pieszych i próg zwalniający. Jednak warunkiem jest możliwość położenia odcinka  tego chodnika  na dojściu do wejścia na teren działek.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek powiedział, że drugą propozycją jest propozycja radnego Mirosława Zgolińskiego, żeby odłożyć ten wniosek w czasie z zaznaczeniem, by Referat Komunalny przygotował jedną bądź dwie koncepcję, by Komisja mogła się tym ponownie zająć.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych wnosi o przygotowanie przez Referat Komunalny jednej lub dwóch koncepcji dotyczącej rozwiązań ul. Matejki we Wrześni.

-  odczytał i omówił wniosek mieszkańców dotyczący  Gutowa Wielkiego: zmianę zakresu obszaru zabudowanego poprzez przestawienie znaku D-42 na wjeździe z DK nr 92 w tzw. „Napoleonkę” oraz zastosowania trzech progów zwalniających zgodnie z załącznikiem graficznym, ustawienia znaku B-33 jadąc od strony drogi powiatowej (załącznik nr 13).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący Gutowa Wielkiego: zmianę zakresu obszaru zabudowanego poprzez przestawienie znaku D-42 na wjeździe z DK nr 92 w tzw. „Napoleonkę” oraz zastosowania trzech progów zwalniających zgodnie z załącznikiem graficznym, ustawienia znaku B-33 ( 50km/h)  jadąc od strony drogi  powiatowej.

- przedstawił i omówił wniosek dotyczący zmian w organizacji ruchu na drodze gminnej, a mianowicie zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania o ruchu okrężnym – ul. J. Malczewskiego i ul.  A.  Chmielowskiego we Wrześni. Wyjaśnił, iż wniosek ten został częściowo omówiony na Komisji Bezpieczeństwa Polityki Społecznej 30 sierpnia 2018 r. a komisja wnioskowała o dostarczenie i opracowanie dokumentacji technicznej przez Referat Komunalny (załącznik nr 14).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek wyjaśnił, że wnioskodawca zobowiązał się zagospodarować przednią część działki i wykonać opłotowanie oraz chodnik.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zmiany organizacji ruchu (likwidacja ronda) – ul. J. Malczewskiego i ul.  A.  Chmielowskiego we Wrześni.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek
odczytał i omówił wniosek mieszkańców dotyczący ul. Warsztatowej (ograniczenie spalin, nadmiernego ruchu pojazdów), (załącznik nr 15).

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że rozwiązanie tego problemu to między innymi próba porozumienia się ze spółdzielnią mieszkaniową, by zagospodarować odpowiednio parking, który znajduje się na końcu ulicy. Jednym z  rozwiązań tego problemu była między innymi, propozycja porozumienia z Panem piekarzem, która stała się bezskuteczne. Drugim przypadkiem  próba administracyjnego ograniczenia nadmiernego ruchu to z pewnością postawienie znaków drogowych, informacyjnych.

Radna Anna Szlachetka zaproponowała ustawienie słupków.

Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że jednym z rozwiązań może być ustawienie takiego oznakowania z ograniczeniem postoju między godz. 17.00-18.00, wtedy kiedy pieczywo zostaje wypiekane i klienci przyjeżdżają do piekarni, zaznaczając, że będzie to dotyczyło wszystkich mieszkańców, którzy tam mieszkają.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego powiedział, że  bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju nie jest przestrzegany przez kierowców, dotyczy to Szkoły nr 2 późnych godzin jak i ul. Koszarowej. Zaproponował  znak B-36 po prawej stronie wjeżdżając od  ul. Kościuszki z dopiskiem „nie dotyczy mieszkańców posesji” oraz zakaz zatrzymywania i postoju dla osiedla energetycznego z dopiskiem „nie dotyczy mieszkańców posesji”.

Radny Kornel Tomczak wyjaśnił, że nawiązując do tej części gdzie jest zabudowa mieszkaniowa wiadomym jest, że kamienie jednak nie sprawdzą się,  może nasadzenie żywopłotu zatrzymało tendencje do parkowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, że po prawej stronie można by poszerzyć jezdnię na równoległe parkowanie.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego powiedział, że nasuwa się pytanie, czy kierowcy przyjeżdżający do piekarni nie zastawią wjazdu.

Radna Anna Szlachetka zaproponowała postawienie słupków, które wymuszą na kierowcach odpowiednią reakcję i wtedy można uruchomić parking.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący ul. Warsztatowej we Wrześni (ograniczenie spalin, nadmiernego ruchu pojazdów) z propozycją wybudowania chodnika wjeżdżając po lewej stronie od ul. Kościuszki, powiększenie nawrotki oraz sfinalizowanie rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie parkingu.

Pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak
powiedział, że nawiązując do ul. Warsztatowej to jak najbardziej chodnik po lewej stronie powinien się tam znaleźć  i wracając  do  takiej sytuacji, że samochody parkują we wjazdach posesji utrudniając tym samym życie mieszkańców tej ulicy, proponuje przygotowanie ulotek z informacją dla klientów piekarni od władz samorządowych o korzystaniu przy wjeździe na ul. Warsztatowej z parkingu, znajdującego się z lewej strony przed targowiskiem.  Zaproponował, by ulotki zostawić do rozdania w piekarni.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego podkreślił, że pomysł Pani radnej Anny Szlachetki dotyczący słupków jest jak najbardziej trafiony po założeniu, że powstanie tam chodnik, po  rozmowach ze Spółdzielnią Mieszkaniową będzie z pewnością tam wyrównane.
 
Radny Kornel Tomczak  zaproponował zamiast słupków, zastosowanie żywopłotu, który da taki sam efekt, a wyraźnie poprawi estetykę tego miejsca.

Marcin Maciejewski podinspektor Referatu Komunalnego wyjaśnił, że miał na myśli słupki po stronie piekarni na chodniku, żeby wyeliminować parkowanie na chodniku.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Polityki Społecznej Mirosław Zgoliński wnioskuje o doświetlenie trzech przejść dla pieszych przy ul. Bukowej w Bierzglinku. Podkreślił, że jest bardzo ciemno i niebezpiecznie po zmroku, a z tego przejścia korzystają dzieci przechodząc na  przystanek autobusowy.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek wnioskuje, by urząd gminy przyjrzał się wszystkim progom podwyższonym przejściom dla pieszych z tego względu, że Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej będąc na wizji lokalnej, była świadkiem, że osoba na wózku inwalidzkim  nie mogła samodzielnie pokonać tego przejścia i przyjrzenie się również, zwykłym przejściom dla pieszych na ulicach  nowo wybudowanych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wnioskuje o wykonanie przejścia dla pieszych w wariancie podwyższonym na ul. Kościuszki oraz ul. Koszarowej (podczas przebudowy tej ulicy)  oraz przekazanie wniosku przez urząd gminy do Starostwa Powiatowego.

Pkt 7
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 12.35 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 i  Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.