BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463269
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2019 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2019 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu część 1 - dokonywanie podziałów geodezyjnych została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak

ul. Prądzyńskiego 1

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 29.600,00 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 wpłynęły poniższe oferty:

1) Geodezja Krzysztof Wachowski Karolew 20/3, 63-810 Borek Wielkopolski - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 33.720,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 52,67 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 92,67 pkt;

2) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Wiesław Lewandowski ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 30.750,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 57,76 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 97,76 pkt;

3) Leszek Nowicki Geodeta Uprawniony ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław- oferta nr 5 - cena oferty brutto: 31.640,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 56,13 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 96,13 pkt;

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 2 - wznowienie granic nieruchomości została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

Geodeta Uprawniony Piotr Wierzchosławski

ul. Wczasowa 21

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 5.525,00 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęły poniższe oferty:

1) Geodezja Krzysztof Wachowski Karolew 20/3, 63-810 Borek Wielkopolski - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 9.450,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 35,08 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 75,08 pkt;

2) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Wiesław Lewandowski ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 5.696,50 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 58,19 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 98,19 pkt;

3) Leszek Nowicki Geodeta Uprawniony ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław- oferta nr 5 - cena oferty brutto: 6.245,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 53,08 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 93,08 pkt;

4) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak, ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 6 - cena oferty brutto: 5.810,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 57,06 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 97,06 pkt;

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 3 - wykonywanie aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Geodezja Krzysztof Wachowski

Karolew 20/3

63-810 Borek Wielkopolski

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 6.620,00 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 3 wpłynęły poniższe oferty:

1) DAL-MIERZ s.c. Firma Geodezyjna Lech Chybicki - Tomasz Chybicki Os. Rusa 64/7, 61-245 Poznań - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 10.600,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 37,47 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 77,47 pkt;

2) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Wiesław Lewandowski ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 8.634,60 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 46,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 86,00 pkt;

3) Geodeta Uprawniony Piotr Wierzchosławski, ul. Wczasowa 21, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 8.460,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 46,95 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 86,95 pkt;

4) Leszek Nowicki Geodeta Uprawniony ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław- oferta nr 5 - cena oferty brutto: 11.160,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 35,59 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 75,59 pkt;

5) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak, ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 6 - cena oferty brutto: 11.080,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 35,85 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 75,85pkt;

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 4 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

Geodeta Uprawniony Piotr Wierzchosławski

ul. Wczasowa 21

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 10.350,00 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 4 wpłynęły poniższe oferty:

1) Geodezja Krzysztof Wachowski Karolew 20/3, 63-810 Borek Wielkopolski - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 17.850,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 34,79 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 74,79 pkt;

3) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Wiesław Lewandowski ul. Legionów 7, 62-320 Miłosław - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 10.578,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 58,71 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 98,71 pkt;

4) Leszek Nowicki Geodeta Uprawniony ul. Różowa 21/1, 62-320 Miłosław - oferta nr 5 - cena oferty brutto: 20.200,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 30,74 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 70,74 pkt;

5) Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zygmunt Wojtaszak, ul. Prądzyńskiego 1, 62-300 Września - oferta nr 6 - cena oferty brutto: 20.920,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 29,68 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała - 69,68 pkt;

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.