BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14266954
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE NR 20/2019

ZARZĄDZENIE NR 20
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania
z samochodów służbowych, ciągników rolniczych i kosiarek samobieżnych
stanowiących własność Gminy Września

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Ustala się normy maksymalnego zużycia paliwa przez samochody służbowe, ciągniki rolnicze i kosiarki samobieżne będące w dyspozycji Urzędu Gminnego we Wrześni.

Norma zużycia paliwa w litrach / 100km.

Lp.
Marka samochodu i nr rejestracyjny
Rodzaj paliwa
Norma zużycia paliwa (w litrach na 100km)
1.
Volkswagen CADDY PWR 986CT
ON
9,5*
2.
Volkswagen T5 PWR 161AX
ON
10,5*
3.
Volkswagen CRAFTER PWR 607CH
ON
13*

Norma zużycia paliwa dla ciągników rolniczych i kosiarek samobieżnych w litrach /mtg.

Lp.
Marka ciągnika rolniczego
i nr rejestracyjny
Rodzaj paliwa
Norma zużycia paliwa L/mtg.
1.
Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR XT26
ON
3,6*
2.
Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR YT30
ON
3,6
3.
Kosiarka KUBOTA GR 1600
ON
1
4.
Kosiarka KUBOTA GR 1600
ON
1

* na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Poznaniu

Komendant Straży Miejskiej podejmuje decyzję o przydzieleniu do korzystania danemu pracownikowi następujących samochodów służbowych, ciągników rolniczych i kosiarek samobieżnych:

- Volkswagen T5 PWR 161AX
- Volkswagen CADDY PWR 986CT
- Volkswagen Crafter 2.0 TDI PWR 607CH
- Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR XT26
- Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR YT30
- Kosiarka KUBOTA GR 1600
- Kosiarka KUBOTA GR 1600

§ 2

Ustala się zasady korzystania z samochodów służbowych, ciągników rolniczych i kosiarek samobieżnych.

1. Z pojazdów korzystają pracownicy Urzędu Gminy we Wrześni wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych.
2. Pracownicy korzystający z pojazdu zobowiązani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.
3. Pojazdem kieruje osoba zatrudniona w Urzędzie Gminnym we Wrześni lub inna osoba zatrudniona na umowę cywilno - prawną.
4. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do:
a) dbania o czystość i estetyczny wygląd pojazdu oraz zgłaszania ewentualnych usterek i koniecznych napraw,
b) zachowania zasad bezpieczeństwa i ekonomicznych warunków jazdy,
c) codziennej obsługi technicznej pojazdu oraz przestrzegania harmonogramu przeglądów technicznych wynikających z instrukcji obsługi,
d) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych wewnątrz samochodu służbowego i ciągnika rolniczego,
e) postępowania zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i zaleceniami ubezpieczyciela w przypadku wypadku drogowego, kolizji, kradzieży pojazdu bądź elementów jego wyposażenia,
f) przestrzegania obowiązujących norm zużycia paliwa,
g) prowadzenia dokumentacji związanej z korzystaniem z pojazdu do niniejszego zarządzenia i miesięczne rozliczenie zakupu i zużycia paliwa,
h) zakupu paliwa w wyznaczonych stacjach paliwowych,
i) w sytuacjach koniecznych, gdy nie można skorzystać z wyznaczonych stacji paliwowych, dopuszcza się możliwość zakupu paliwa w innych stacjach.
Wydatki powstałe w wyżej określonych sytuacjach wymagają pisemnego uzasadnienia dołączonego do faktury.
5. Wszelkie sankcje karne wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego pokrywa kierujący pojazdem.
6. Użytkownikowi pojazdu zabrania się udostępniania go osobom nieupoważnionym.
7. Po zakończeniu pracy pojazdy parkowane są w garażach:
a) Volkswagen T5 PWR 161AX przy ul. Leśnej 10
b) Volkswagen Caddy PWR 986 CT przy ul. Słowackiego 39
c) Volkswagen Crafter 2.0 TDI PWR 607CH przy ul. Leśnej 10
d) Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR XT26 przy ul. Leśnej 10
e) Agrolux 75 Deutz Fahr 09P PWR YT30 przy ul. Leśnej 10
f) Kosiarka KUBOTA GR 1600 przy ul. Leśnej 10
g) Kosiarka KUBOTA GR 1600 przy ul. Leśnej 10
W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Wrześni może wyrazić zgodę na garażowanie samochodu służbowego, ciągnika rolniczego i kosiarki samobieżnej w innym miejscu gwarantującym jego bezpieczeństwo.
8. Korzystanie z pojazdu poza granicami gminy i granicami Polski jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Burmistrza lub upoważnionej przez Burmistrza osoby, na podstawie delegacji służbowej.

§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania z samochodów służbowych i ciągników rolniczych stanowiących własność Gminy Września

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.