BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463392
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2019 roku realizowanego z podziałem na 5 części

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2019 roku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski

Zbiersk 136

62-830 Zbiersk

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 164.774,00 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) CHŁODEX" Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 194.470,61 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 50,84 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 90,84 pkt.
2) Dystrybucja Mięsa i Wędlin „Mróz" Błaszkiewicz Rafał ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 184.825,00 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 53,49 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 93,49 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 2 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

Dystrybucja Mięsa i Wędlin „Mróz" Błaszkiewicz Rafał

ul. Sportowa 6

63-000 Środa Wielkopolska

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 71.824,00 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) CHŁODEX" Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 76.385,40 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 56,42 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 96,42pkt.

2) Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski, Zbiersk 136, 62-830 Zbiersk - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 76.640,00 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 56,23 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 96,23 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 3 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski

Zbiersk 136

62-830 Zbiersk

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 86.156,00 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 3 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) CHŁODEX" Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 94.752,00 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 54,56 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 94,56 pkt.

2) Dystrybucja Mięsa i Wędlin „Mróz" Błaszkiewicz Rafał ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 90.226,00 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 57,29 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 97,29 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 4 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

Dystrybucja Mięsa i Wędlin „Mróz" Błaszkiewicz Rafał

ul. Sportowa 6

63-000 Środa Wielkopolska

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 43.910,00 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 4 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) CHŁODEX" Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 45.566,85 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 57,82 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 97,82 pkt.

2) Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski, Zbiersk 136, 62-830 Zbiersk - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 49.307,50 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 53,43 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 93,43 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 5 - dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Przedszkola nr 6 we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Ubój - Przetwórstwo - Handel Ireneusz Dąbkowski

Zbiersk 136

62-830 Zbiersk

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 20.971,40 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 5 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) CHŁODEX" Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 23.160,90 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 53,86 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 93,86 pkt.

2) Dystrybucja Mięsa i Wędlin „Mróz" Błaszkiewicz Rafał ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 21.580,00 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 57,81 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 97,81 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.