BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272534
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przetargi 2019
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
23960_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Września wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych - zmiana terminu składania ofert
.
23962_grafika
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych - zmiana terminu składania ofert
.
23965_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2020 roku
.
23958_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2020 roku
.
23954_grafika
Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027 dla Miasta i Gminy Września” wraz ze sporządzeniem Prognozy oddziaływania na środowisko
.
23908_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2020 roku (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
.
23906_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) należące do Gminy Września oraz w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września
.
23782_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 roku - odpowiedzi na pytania
.
23902_grafika
Udostępnienie (wynajem) krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych z Gminy Września w I półroczu 2020 roku
.
23874_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2020 roku
.
23847_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2020 roku - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
.
23861_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG Września oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej
.
23855_grafika
Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września
.
23852_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2020 roku
.
23808_grafika
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla UMiG we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych UMiG Września polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej - odpowiedzi na pytania
.
23841_grafika
Sukcesywne dostawy materiału opałowego - pelletu na potrzeby Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie w 2020 roku
.
23836_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
23829_grafika
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego ulic i dróg gminnych w 2020 roku
.
23813_grafika
Dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych wraz z integracją z obecnym środowiskiem sieciowo serwerowym
.
23785_grafika
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - odpowiedzi na pytania (2)
.
23806_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2020 roku
.
23722_grafika
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września w 2020 roku - odpowiedzi na pytania (1), zmiana terminu składania ofert
.
23781_grafika
Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” (łącze podstawowe) - zmiana terminu składania ofert
.
23740_grafika
Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni - odpowiedź na pytania (2)
.
23688_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg serwisowych wzdłuż północno-wschodniej obwodnicy m. Września wraz z nadzorem autorskim - modyfikacja siwz (2)
.
23485_grafika
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3 - wyjaśnienia siwz (6)
.
23689_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2020 roku
.
23629_grafika
Zakup macierzy dyskowych wraz z wyposażeniem i niezbędnymi licencjami - modyfikacja siwz
.
23640_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2019/2020”
.
23608_grafika
Budowa ścianki tenisowej treningowej wraz z kortem tenisowym przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni (III postępowanie) - odpowiedzi na pytania, modyfikacja siwz, zmiana terminu składania ofert
.
23591_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego i sieci monitoringu wizyjnego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni - wyjaśnienia siwz (2)
.
23612_grafika
Zagospodarowanie zielenią skweru u zbiegu ulic Słonecznej i Świętokrzyskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
.
23603_grafika
Rewaloryzacja zieleni Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni - odpowiedzi na pytania, zmiena terminu składania ofert
.
23397_grafika
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA LATA 2020 - 2021 DLA UCZESTNIKÓW „GRUPY ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRZEŚNIA 2019” - poprawa załącznika D do SIWZ
.
23546_grafika
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej: budowa placów zabaw w Strzyżewie i Nadarzycach oraz doposażenie siłowni zewnętrznej nad zalewem Lipówka we Wrześni
.
23539_grafika
Budowa dwóch zjazdów na tereny zielone na dz. nr 105/13 obręb Białężyce wzdłuż drogi krajowej nr 92 (II postępowanie)
.
23532_grafika
Budowa ścianki tenisowej treningowej wraz z kortem tenisowym przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
23524_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ul. 17 Dyw. Piechoty, ul. 68 Pułku Piechoty, drogi wewnętrznej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
23469_grafika
Zagospodarowanie ronda (wyspy środkowej) w ciągu drogi krajowej Nr 92 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
23476_grafika
Sukcesywne dostawy materiału opałowego - pelletu na potrzeby SSP w Marzeninie w 2019 roku - odpowiedź na pytanie
.
23461_grafika
Budowa dwóch zjazdów na tereny zielone na dz. nr 105/13 obręb Białężyce gm. Września, wzdłuż drogi krajowej nr 92
.
23459_grafika
Przebudowa dróg gminnych w zakresie chodników: część 1 – chodnik w ul. Słowackiego we Wrześni, część 2 – chodnik w Marzeninie
.
23449_grafika
Budowa ścianki tenisowej treningowej wraz z kortem tenisowym przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni
.
23382_grafika
Budowa Otwartych Stref Aktywności we Wrześni - wyjaśnienia siwz
.
23389_grafika
Przebudowa ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni w zakresie chodnika i miejsc postojowych - odpowiedż na wniosek
.
23398_grafika
Zagospodarowanie terenu na działkach w Sokołowie
.
23357_grafika
Remont wraz z przebudową odcinka nawierzchni drogi gminnej na odcinku Sokołowo - Sobiesiernie - Wyjaśnienia siwz
.
23376_grafika
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
.
23363_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie (II postępowanie)
.
23361_grafika
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych
.
23356_grafika
Przebudowa dróg gminnych w zakresie chodników w Nowym Folwarku i Marzeninie
.
23336_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2
.
23280_grafika
Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
23255_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni”
.
23246_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni
.
23244_grafika
Prace remontowe i konserwacyjne na obiektach mostowych w ciągach dróg Gminy Września
.
23225_grafika
Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Nowy Folwark
.
23159_grafika
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
.
23167_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” - modyfikacja siwz (2)
.
23175_grafika
Konserwacja (czyszczenie) rowów melioracyjnych i stawów należących do Gminy Września
.
23168_grafika
Przebudowa nawierzchni w Gminie Września: w Gutowie Małym i Sokołowie
.
23140_grafika
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania
.
23145_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego we Wrześni: ul. Paderewskiego, ul. Szafirowej i ul Dworcowej
.
23142_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej wraz z nadzorem autorskim
.
23139_grafika
Zakup materiałów drogowych
.
23084_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych w 2019 roku - odpowiedź na pytanie
.
23073_grafika
Opieka serwisowa nad Beneficjentami Ostatecznymi Gminy Września w ramach projektu: „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu” w 2019 roku - odpowiedzi na pytania
.
23060_grafika
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych oraz innych terenach należących do Gminy Września w 2019 roku
.
23059_grafika
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września (II postępowanie)
.
23018_grafika
Doposażenie placów zabaw i zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Września - odpowiedzi na pytania
.
22658_grafika
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września – etap 2 - odpowiedzi na pytania (5)
.
23050_grafika
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych Gminy Września w 2019 roku
.
23006_grafika
Zagospodarowanie terenu na działce nr 791 i części dz. 790/2 przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni - modyfikacja siwz, zmiana terminu składania ofert
.
22943_grafika
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych - odpowiedzi na pytania (2), zmiana terminu składania ofert
.
23028_grafika
Przebudowa nawierzchni w Gminie Września
.
22971_grafika
Zakup licencji programu antywirusowego (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania (2)
.
22970_grafika
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2019 roku (II postępowanie)
.
22946_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych w 2019 roku (III postępowanie)
.
22910_grafika
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Gminy Września - odpowiedzi na pytania (1)
.
22918_grafika
Zalesienie lasku komunalnego przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni na działce o nr ewid. 319/9 - modyfikacja siwz
.
22885_grafika
Zakup licencji programu antywirusowego - odpowiedzi na pytania (2)
.
22889_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych w 2019 roku (II postępowanie)
.
22886_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2019 roku
.
22845_grafika
Badania archeologiczne w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica)” - odpowiedzi na pytania,
.
22802_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2019 roku - odpowiedź na pytania (2)
.
22811_grafika
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Leśnej we Wrześni
.
22796_grafika
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych UMiG we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2019 roku - modyfikacja siwz
.
22795_grafika
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Donaja
.
22783_grafika
Zakup koszulek t-shirt z nadrukiem wykonanym metodą DTG - odpowiedź na pytanie
.
22767_grafika
Druk deklaracji, formularzy i innych druków na potrzeby UMiG Września oraz jednostek organizacyjnych - modyfikacja SIWZ
.
22701_grafika
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1) (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
.
22700_grafika
Dostawa ławek parkowych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
22716_grafika
Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie (2)
.
22702_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz
.
22714_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1
.
22684_grafika
Wycinki drzew i krzewów na terenie Gminy Wrześni w 2019 roku - wyjaśnienia siwz
.
22704_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku
.
22667_grafika
Wycinka drzew w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
.
22666_grafika
Wycinka drzew i krzewów w rejonie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
.
22674_grafika
Bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2019 roku
.
22670_grafika
Sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów oraz innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2019 roku
.
22660_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2019 roku
.
22657_grafika
Modernizacja altany parkowej
.
22656_grafika
Naprawa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gruntowych, żużlowych i tłuczniowych oraz innych terenów gruntowych w Gminie Września w 2019 roku
.
22647_grafika
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Września w 2019 roku
.
22637_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Gminy Września w 2019 roku
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.