BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280201
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 30 października 2018 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 30 października 2018 r.
Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Podatkowego;
Izabela Koczorowska-Kubiak, naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak złożył Burmistrzowi serdeczne gratulacje za zwycięstwo w wyborach na kolejną 5-letnią kadencje, zwycięstwa w I turze. Życzył udanej 5-letniej kadencji, dalszego rozwoju Wrześni tak jak ma to miejsce od 16 lat.  


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował Przewodniczącemu Komisji Edukacji radnemu Bogdanowi Nowakowi za złożone gratulacje.Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września.b)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy kwestia zamieszkania w danym obwodzie regulowana jest tylko na podstawie oświadczenia złożonego przez rodziców?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że zgodnie z przepisami wystarczy oświadczenie rodziców, że zamieszkuje w danym obwodzie. W przepisach nie jest zapisane, że uczeń musi być zameldowany chociaż dla gminy  byłoby bardziej korzystne skąd wynikałoby, że taki uczeń znajduje się w tym obwodzie.    


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy zasady określone w stosunku do osób spoza obwodu to mogą okazać się tylko teorią?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że mogą okazać się teorią ale na to są przepisy, że Rada Miejska powinna uchwalić taką uchwałę o rekrutacji, ponieważ są rodzice, którzy chcą zapisać dziecko spoza obwodu.   Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Komisja Edukacji w  obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


c)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w załączniku nr 1, dział 6, pkt. 1 gdzie zapisane jest, że za wykonywanie zadań wynikających z ustawy, członkowie Gminnej Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia za prace za udział w każdym posiedzeniu komisji, w przypadku w jednym dniu obraduje  komisja interwencyjno-motywacyjna i zwykła przysługuje jedno wynagrodzenie. Zapytał, czy nie byłoby zasadne określenie wynagrodzenia miesięcznego i w przypadku nieuczestniczenia w którymś z posiedzeń odpowiednio wskaźnikami procentowymi go obniżać i czy podobne zasady wynagradzania stosuje się w przypadku np. komisji mieszkaniowej?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że zasada 20% minimalnego wynagrodzenia została przyjęta we wcześniejszych programach, nie zawsze można ustalić ile miesięcznie odbędzie się posiedzeń komisji. Miesięcznie może być to jedna, trzy lub wcale, zależny to od wniosków, które wpłyną.


Radny Robert Smodlibowski  zapytał, na czym polega składowa 80 tys. od Tesco, jak są naliczane koszty od sprzedaży alkoholu?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że jest to za wydanie zezwolenia na alkohole różne np. piwo, procentowo oraz za obrót ze sprzedaży, jeżeli jest duża sprzedaż wartość jest większa. W tym roku Tesco miało taki obrót, dlatego została wymieniona taka kwota.

           

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019.d)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.


Radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy mieszkańcy Gozdowa otrzymają 33 tys., czy 70 tys.?
 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że mowa jest o kwocie 33 tysięcy.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.


e)
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6, 269/13, 269/17, 269/20, 269/24 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


f)
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.
g)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak omówił projekt w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni. .


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni.
h)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak omówił projekt w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, dlaczego poprzednie rondo nosi nazwę św. Ducha a to nosi nazwę Tonsil a nie Tonsilu?


Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że wynika to z gramatyki Języka Polskiego.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że zarząd prywatnej firmy Tonsil, która mieści się przy ul. Czerniejewskiej, wykupił również licencje na nazwę firmy. Czy gmina ma to uzgodnione oraz czy nie będzie skutków prawnych, protestów, domagania się za użycie nazwy własnej? Powiedział, że jest to zastrzeżone, znak handlowy wykupiony przez spółkę reprezentującą nowy Tonsil.


Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że jest to słuszna uwaga i do sesji sprawa zostanie wyjaśniona.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy zostaje podtrzymany wniosek o opiniowanie?


Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że tak, skontaktuje się z właścicielem obecnej firmy Tonsil, gdy powstawała książka o Tonsilu wydaje się, że nikt nie musiał pytać się o zgodę, że o Tonsilu będzie napisana książka. Jest to historyczna nazwa i nie występuje jako marka.  
 

Radny Maciej Szelągiewicz opuścił sale obrad.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni.
i)
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Radny Maciej Szelągiewicz powrócił na sale obrad.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy Pani Skarbnik mogłaby przybliżyć jak inne jednostki samorządu terytorialnego, nadużywały ten punkt 2, który został wykreślony?


Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że środki zewnętrzne można tylko i wyłącznie zaciągać lub w przypadku obligacji emitować tylko i wyłącznie na wydatki majątkowe, jest to zastrzeżenie o finansach publicznych. W innych jednostkach było to różnie, okazywało się np. deficyt był znacznie niższy niż planowano, wykonano pełną emisje np. tych obligacji i później  wykazywano to jako wolne środki. Organy nadzoru wyczuliły się aby jednostki nadmiernie nie korzystały z tych pożyczonych pieniędzy, a jeśli już korzystają to żeby robiły to bardzo rozsądnie.

Radny Janusz Czyż zapytał, o rodzaj inwestorów. Czy będą to inwestorzy instytucjonalni czy również indywidualni?

        
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że na tak dużą kwotę, gmina jest zobowiązana zorganizować i przeprowadzić przetarg. Najczęściej są to duże banki, które mają takie pieniądze, mogą pożyczyć i mogą konkurować cenowo.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.j)
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 7głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Pkt 4
Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy ostatnie zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej były brane pod uwagę w oparciu o badania, analizy, wykorzystania komunikacji, czy czynniki zewnętrzne? Mieszkańcy zgłaszają, że poprzedni rozkład był lepszy.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że mała pętla jeździ dla osób dojeżdżających do Poznania i powracających z Poznania, dostosowana jest do pociągów, które co jakiś czas zmieniają rozkład jazdy. Kursy zostały dostosowane do rozkładów jazdy pociągów ponieważ korzysta z tego dużo ludzi.   


Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że po wyborach w mediach społecznościowych  pojawił się apel aby radni przekazywali banery dla schroniska. Powiedział, że jego córka z dziećmi zawiozła baner i worek karmy dla zwierząt do schroniska we Wrześni. W schronisku została niemile przyjęta i poinformowana przez pracowników, że schronisko banerów nie potrzebuje.  


Radny Mirosław Chudy poinformował radnego Andrzeja Rzeźnika, że jest w stałym kontakcie z wolontariuszami schroniska, chciał także przekazać baner, okazało się że kojce są osłonięte i banery nijak nie spełnią swojej roli. Apel był ogólnopolski dla innych schronisk, których kojce są w postaci drutów i tam to miałoby miejsce.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak w imieniu wszystkich przewodniczących komisji, podziękował wszystkim obecnym radnym za 4 lata owocnej pracy oraz dobrze spełnionego obowiązku. Podziękował Burmistrzowi, zastępcom Burmistrza oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy a radnym, którzy będą pracować w następnej kadencji życzył owocnej i pełnej sukcesów pracy przez kolejne 5 lat.        


  
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 14.56 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 16 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
   
                     


                                                                                                                                                                                                               
                  Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak


                       
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
 /-/Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
 /-/Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
 /-/Ryszard Szwajca
Protokolant
 Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.