BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299989
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 24 września 2018 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
24 września 2018 r.

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).


Uczestnicy komisji niebędący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału oświaty kultury i sportu;
Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni;
Violetta Koszarek, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni;
Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni;
Dariusz Andrzejewski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni;
Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie;
Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie;
Mariola Jędrzejewska, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie;
Małgorzata Stachowiak, wicedyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku;
Dariusz Szykowny,  dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej;
Wiesława Filipiak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Media lokalne;Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że  Komisja Edukacji na koniec kadencji, pragnie podsumować 4 lata intensywnej pracy komisji i dyrektorów szkół. Podziękował, Zbigniewowi Dzierżyńskiemu dyrektorowi SSP nr 1 we Wrześni za przyjęcie komisji w swojej jednostce oraz za możliwość zobaczenia nowej inwestycji szkoły. Przez cztery lata, które mijają organem prowadzącym dla wszystkich szkół jest Gmina Września, która starała się stworzyć jak najlepsze warunki do tego aby edukacja mogła się odbywać, organ prowadzący wywiązał się z tego zadania znakomicie.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował burmistrzowi Arturowi Mokrackiemu,który uczestniczył na wszystkich spotkaniach komisji, naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Jarosławowi Malickiemu oraz Pani Beacie Pietrzak za obsługę wszystkich spotkań, za informacje o jednostkach oświatowych. Komisja Edukacji gościła w większości jednostek oświatowych za wyjątkiem Publicznego Przedszkola, jest to ostatnie spotkanie przed końcem kadencji. Stan Szkół znany jest komisji, Przewodniczący poprosił naczelnika Oświaty o przedstawienie krótkiej informacji o inwestycjach oświatowych, które się zadziały od ostatniego spotkania Komisji oraz poprosił dyrektorów o krótką informację o zmianach jakie zaszły w ich jednostkach a także jakie zmiany planują w najbliższych latach.Pkt 3
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ostatnie 4 lata były to największe inwestycje w oświatę od początku samorządu. W ostatnich 2 latach były główne inwestycje, powstały 3 sale gimnastyczne w Szkole nr 3, w Szkole w  Kaczanowie, która jako jedyna nie posiadała sali gimnastycznej oraz Szkoła nr 2. Szkoła w Otocznej została rozbudowana gdzie wcześniej mieściła się w trzech budynkach (Gutowo Wielkie, Gutowo Małe, Otoczna) teraz mieści się w jednym. Szkoła w Kaczanowie została rozbudowana o dodatkowe  sześć klas, wkrótce odbędzie się otwarcie, Szkoła nr 1, gdzie od wielu lat gmina starała się o środki zewnętrzne na rozbudowę, gmina pozyskała środki gdzie łączna kwota inwestycji wynosiła 5 mln z czego gmina 4 mln uzyskała z dotacji unijnej. Budowa boisk przy szkołach w Otocznej i Kaczanowie a także dużo drobnych remontów, napraw, zakupów sprzętu, wyposażenia oraz zakup szafek uczniowskich. Komisja Edukacji odwiedziła wszystkie szkoły i widziała jak szkoły się zmieniają, gmina posiada jedne z najlepszych Szkół w Wielkopolsce, pod względem wyposażenia, wyglądu, całej infrastruktury, kadry. Wyniki osiągane z egzaminów i konkursów są jedne z najlepszych w Polsce.                       Wiesława Filipiak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni powiedziała, że od roku 2014 przedszkole działa przy pomocy Urzędu Gminy ponieważ, wszystkie większe remonty wykonywane są poprzez przetargi odbywające się w gminie. Przedszkole jest w stanie wykonać tylko mniejsze naprawy. W ciągu ostatnich 4 lat odbyła się wymiana nawierzchni tarasu oraz wymiana nawierzchni wszystkich obiektów wokół budynku  przedszkola. Przedszkolu potrzeba wymiany pozostałej części okien oraz elewacja zewnętrzna budynku. Wymogi przedszkola z roku na rok ze względu na rożne rozporządzenia dotyczące oświaty ogólnej i wychowania przedszkolnego, 1/3 dzieci przedszkola chodzi za darmo ponieważ są  to dzieci 6 letnie, pozostałe płacą złotówkę. Jest to korzystne ponieważ dzieci płacą od 20 do 100 zł. za cały miesiąc, od tego są także odpisy korzystne dla rodziców gdzie płacą stałej odpłatności za cały miesiąc  np. 5 złotych.   


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że pierwszą potrzebą była rozbudowa Szkół i sal gimnastycznych, kolejną inwestycją jaką gmina będzie planować za około 2 lata, to budowa nowego przedszkola, ponieważ budynek ma już swoje lata. Gmina posiada wstępną koncepcje jakby mógł wyglądać budynek i jakie byłyby potrzeby ile sal. Możliwe jest, że gmina będzie chciała wybudować nowe przedszkole na „Mankowie”.


Radny Mirosław Chudy powiedział, że po ostatniej niezwykle udanej wizycie z nauczycielami i dziećmi w Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” nauczyciele i dzieci wyrażały chęć zainwestowania w rolety, żaluzje, które przysłoniłyby duże okna, ponieważ w ciepłe dni jest tam duszno. Zapytał Wiesławę Filipiak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni, czy artykułowała o taką potrzebę przysłonięcia okien?


 
Wiesława Filipiak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni  odpowiedziała, że przedszkole jest tak zbudowane, że posiada dwa rzędy okien, górne lufciki i dolne. Sale posiadają żaluzje a zasłonięcie dolnych okien nie jest barierą dla słońca, ponieważ słońce wchodzi przez górne okna a przedszkole jest tak usytuowane, że większość sal jest od strony południowej.


Radny Mirosław Chudy powiedział, że bardziej myślał  o roletach zewnętrznych.


Dariusz Szykowny,  dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej  powiedział, że dużą inwestycją w szkole była jej rozbudowa o 8 dodatkowych  pomieszczeń klasowych, zakup mebli, nowoczesnej pomocy dydaktycznej, a także  odnowiono dużą część istniejącego budynku. Powstało także boisko wielofunkcyjne, które było potrzebne. Duża hojność gminy nie ma problemu, aby te inwestycje zrealizować, bieżące remonty klas w których jest sprzęt na wysokim poziomie. W przyszłości przewidziana jest wymiana elewacji w starej części budynku, ponieważ jest w fatalnym stanie oraz struktura zewnętrzna czyli parkingi.

 
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w br. na placu zabaw wymieniony został cały tartan.

 
Dariusz Szykowny,  dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej  powiedział, że z starszych inwestycji powstał plac zabaw, na którym został wymieniony wspomniany tartan.


Zbigniew Dzierżyński, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni powiedział, że największą inwestycją oświaty w szkole była jej rozbudowa o dodatkowe skrzydło budynku o wartości 5 mln złotych z całym wyposażeniem. Powstała droga, parkingi i infrastruktura, trwa przebudowa sieci prądów niskich, teleinformatycznych, itp…. W dniu 12 października 2018 roku odbędą się obchody 115 rocznicy Szkoły, gdzie zostanie oficjalnie otwarte nowe skrzydło. Społeczeństwo będzie miało możliwość zwiedzenia i porównania nowo wybudowanego obiektu i obecnego w którym funkcjonuje szkoła. Od 2 lat Szkoła nr 1 wspomaga Szkołę nr 6 i Szkołę nr 3 w dożywianiu dzieci poprzez gotowanie obiadów w stołówce szkolnej. W przyszłości remont starego budynku oraz rozebranie pawilonu, który od ok. 50 lat powinien być zrównany z ziemią jak zostało zapisane w planach gdy powstała Szkoła nr 3.
W szkole odbyła się gra na którą zostało zaproszone kilka grup odtwórców historycznych z całej Polski, którzy stwierdzili, że takich szkół jeżdżąc po całej Polsce to nie widzieli. Wsparcie gminy w oświatę aby funkcjonowała jak do tej pory oraz żeby uczniom uczyło się dobrze w budynkach szkolnych, a resztą muszą zając się dyrektorzy i nauczyciele.     

 
Dariusz Szykowny,  dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Otocznej  powiedział, że w szkole także została zamontowana sieć i cała struktura dla e-dziennika. 


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że e-dziennika nie mają jeszcze Szkoły w Marzeninie i Kaczanowie oraz Szkoła nr 1, która jest w trakcie montażu sieci i w roku 2019 będzie e-dziennik już działał. Szkoła w Kaczanowie będzie miała e dziennik po oddaniu nowego budynku szkolnego do użytkowania oraz Szkoła w  Marzeninie także w roku 2019. W ciągu 2 lat wszystkie szkoły muszą mieć e-dziennik. 


Violetta Koszarek, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni powiedziała, że nową inwestycją szkoły jest sala gimnastyczna oraz odnowione 5 klas lekcyjnych z pełnym wyposażeniem, we własnym zakresie odmalowanie stołówki, gabinetu psychologa i pedagoga. Na parterze i pierwszym piętrze odnowione korytarze  oraz pawilon.  W dalszych latach odnowa pozostałych pomieszczeń.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że została odnowiona także  cała świetlica, kuchnia jest w trakcie remontu a najważniejszą inwestycją gminy jest rozbudowa Szkoły nr 2 o 14 izb lekcyjnych, świetlice, biblioteka zostanie przeniesiona do nowego budynku wtedy w starym budynku będą dwie świetlice. W nowej części budynku będą mieścić się klasy od 0 do 3 a w starej części klasy od 4 do 8, projekt już jest i w ciągu miesiąca gmina ogłosi przetarg na budowę szkoły. Jest to duża inwestycja, która prawdopodobnie zakończy się do końca roku 2019, będzie to budynek trzykondygnacyjny przystosowany do osób niepełnosprawnych, będzie to najnowocześniejsza szkoła we Wrześni.      
 

Małgorzata Stachowiak, wicedyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku poinformowała, że w br. odbyła się wymiana fasad sali gimnastycznej oraz malowanie klas lekcyjnych. W roku 2017 przeszła nawałnica i w związku ze szkodami zostały wykonane czynności naprawy i usunięcia szkód.

 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Szkoła w Nowym Folwarku jest w miarę nową szkołą i na bieżąco tylko prace remontowe, odświeżanie, dostosowywanie do nowych potrzeb budynku.      


Mariola Jędrzejewska, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie poinformowała, że w szkole przeprowadzono cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej, odnowienie sal lekcyjnych, zakup komputerów, remont gabinetu pielęgniarki oraz zakup wyposażenia, remont nawierzchni przed wejściem do szkoły, zakup szafek uczniowskich. W przyszłości remont parteru szkoły, remont bieżni, skoczni w dal oraz uporządkowanie terenu przed szkołą.


Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni poinformowała, że największą inwestycją Szkoły była budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem, budowa parkingu na terenie szkoły z drogą dojazdową, zakup szafek uczniowskich oraz przebudowa kotłowni. W dalszych planach jest montaż rolet, nagłośnienie sali sportowej, wymiana dalszej części kamer analogowych na cyfrowe oraz dobudowanie lub zaadoptowanie pomieszczeń na świetlice. 


Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie poinformował, że w Szkole odbyły się dwie największe inwestycje, budowa sali gimnastycznej oraz rozbudowa szkoły. Infrastruktura zewnętrzna to budowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci. Infrastruktura wewnętrzna w szkole  to sala gimnastyczna, która została oddana w 2017 roku, szkoła jako jedyna w powiecie posiada profesjonalny zeskok do skoków wzwyż oraz dobudowa części szkoły. Zostały odświeżone wszystkie klasy oraz korytarze, została zlikwidowana szatnia dla wszystkich uczniów są szafki. W całej szkole jest  infrastruktura informatyczna, Wi-Fi oraz sieć potrzebna do działania e – dziennika. W przyszłości są planowane inwestycje zewnętrzne.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina chce przygotować projekt i w roku 2019 starać się o środki zewnętrzne na budowę infrastruktury do lekkoatletyki, w szczególności bieżni z czego szkoła w Kaczanowie słynie.    

        
Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie powiedział, że  bieżnia będzie umiejscowiona po skosie w części boiska gdzie znajduje się nowo dobudowana część szkoły.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to jedyna szkoła z siłownią zewnętrzną.


Zbigniew Przytarski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie powiedział, że siłownia powstała w ramach budżetu obywatelskiego oraz że środki, które Gmina Września przeznacza na szkoły są bardzo duże.


Dariusz Andrzejewski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni poinformował, że w ciągu 4 lat szkole przybył nowy obiekt po Gimnazjum nr 2, od 2015 roku część gimnazjum była zaadoptowana na potrzeby Szkoły nr 6, gdzie zostały przeniesione klasy od 4 do 6. Infrastruktura twarda to przystosowanie pomieszczeń do funkcjonowania szkoły podstawowej, zakup szafek, malowanie klas. Od roku 2016 Szkoła zmieniła siedzibę i mieści się w dwóch budynkach czyli około 1100 uczniów. W roku 2018 poprzednia dyrekcja gimnazjum  pozyskała i przeznaczyła środki na remonty podłóg w salach, remont toalet przy sali gimnastycznej, remont dwóch wejść do szkoły, w roku 2017 i 2018 wymiana starych płytek pcv na wykładzinę, remont łącznika. Budynek przy ul. Batorego był co roku dofinansowywany  przez gminę, została wyremontowana stołówka szkolna dla najmłodszych dzieci i od 2015 roku  uczniowie regularnie spożywają posiłki, wcześniej dochodziły do Gimnazjum nr 2. Obiekty są bardzo duże, przy ulicy Batorego jeśli pojawi się taka okoliczność, że Szkoła musiałaby funkcjonować to konieczny i pierwszo planowy jest remont boiska aby dzieci mogły bezpiecznie tam przebywać. W przyszłości przy ul. Słowackiego wymiana ogrodzenia, remont toalet oraz w  trzech klasach wymiana podłóg. 


Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że Szkoły w Gminie Września są jedne z najlepiej wyposażonych jednostek w Wielkopolsce a nawet w kraju. Największą inwestycją szkoły była przebudowa sieci i uruchomienie e-dziennika, doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt aby mógł działać e-dziennik,  zostało wykonane ogrodzenie całego terenu szkoły, doposażenie pomieszczeń szkolnych o pomoce dydaktyczne, zakup tablic interaktywnych. Wymiana wykładzin na nową pcv oraz remont we wszystkich pomieszczeniach, została utwardzona destruktem część parkingu przy szkole, przebudowa i zaakceptowanie pomieszczenia na szatnie, połowa uczni jest wyposażona w szafki, szkoła planuje kolejny zakup aby każde dziecko miało swoją szafkę. W przyszłości  to termomodernizacja budynku i przebudowa schodów wejściowych, przebudowa nawierzchni placu zabaw, który jest w złym stanie oraz sprzęt. Szkole potrzebne są parkingi przy budynku, konieczna wymiana lamp, doświetlenie terenu szkolnego, budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że najstarsze place zabaw mają ponad 10 lat, co roku główną potrzebą jest wymiana elementów nawierzchni więc gmina systematycznie inwestuje środki w wymianę tych elementów i nawierzchni tych placach zabaw.                           


Grzegorz Trocha, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie powiedział, że szkoła planuje w najbliższym czasie w ramach środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budowę siłowni zewnętrznej oraz w ramach współpracy z Volkswagenem przebudowa zieleni na terenie szkoły.


Radny Mirosław Chudy zasugerował dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie  Grzegorzowi Trocha oraz zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni Arturowi Mokrackiemu, aby wziąć pod rozwagę przy przebudowie schodów zastosowanie rampy, podjazdu lub podnośnika ponieważ są to strome schody.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest tam bardzo wysoki parter i może tam być tylko zamontowana winda.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował Dyrektorom Szkół i Przedszkola za przygotowanie informacji o najważniejszych wydarzeniach w swoich placówkach oraz z satysfakcją stwierdził, że są one dobrze zarządzane. Podziękował za współprace przez 4 lata.      


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że podsumowując cztery lata  udanej pracy, jest dumny, że mógł kierować pracami Komisji Edukacji. Podziękował i pogratulował wszystkim  dyrektorom stanu w jakim funkcjonują oraz wielkiego zapału do pracy. Ogromny sukces Dyrektorów Szkół i Wydziału Oświaty w Gminie Września w reformie oświatowej, która była bardzo trudna. Podziękował dyrektorom, że przez cztery lata mógł z nimi współpracować. Powiedział, że była to ogromna satysfakcja i przyjemność współpracy, życzył dalszych sukcesów oraz podziękował wszystkim za prace.  


Pkt 5/6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 17.45 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan NowakProtokolant
Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.