BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257301
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury drogowej (5 zadań)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3 ORAZ CZĘŚĆ 5

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 - budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni - etap 1a została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 7.238,55 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 22.140,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 19,62 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 59,62 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 3 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nadarzyce została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR"

Gutowo Małe ul. Powidzka 16

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.214,00 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 3 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 11.070,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 12,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 52,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 5 - czyszczenie zbiorników wodnych i budowa kolektorów kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz

Gorazdowo 17

62-305 Sokolniki

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 6.949,50 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 5 wpłynęła tylko jedna ważna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 1 - budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni- etap 1" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro.

Postępowanie w części 1 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 1 - budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni- etap 1" wpłynęły 3 oferty tj.:

- oferta nr 1 - Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań - cena oferty brutto: 7.995,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni,

- oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo „DROG-KAR", Gutowo Małe ul. Powidzka 16, 62-300 Września - cena oferty brutto: 1.845,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni,

- oferta nr 3 - M.P.A.C. Czesław Wardeński ul. Paderewskiego 20 A, 62-300 Września - cena oferty brutto: 3.800,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni,


Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła: 1.500,00 złotych brutto.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (cena, termin płatności faktury) cena brutto najkorzystniejszej oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu tj. oferty nr 2 złożonej przez Przedsiębiorstwo „DROG-KAR", Gutowo Małe ul. Powidzka 16, 62-300 Września (wartość oferty brutto 1.845,00 zł) przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 1 - budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni- etap 1" zostało unieważnione.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 4 POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 4 - budowa toru rowerowego pumptrucka nad zalewem Lipówka" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro.

Postępowanie w części 4 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Dnia 13 września 2018 roku o godzinie 09:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami: część 4 - budowa toru rowerowego pumptrucka nad zalewem Lipówka". Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w części 4 zostało unieważnione.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.