BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10414457
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-12-2018
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
21831_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
o zamiarze budowy układu drogowego w ciągu ulic Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych - tuneli pod liniami kolejowymi nr 281 i 808..
21687_grafika
III przetarg ustny ograniczony na dzierżawę ogródków sezonowych
Szczegóły w załączniku.
21340_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 28 lutego 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania....
21320_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 1 marca 2018 roku wydana została decyzja nr WGA.6733.50.2017 w sprawie ustalenia....
21319_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 23 lutego 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania....
21318_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1073 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 23 lutego 2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania....
20826_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
o zamiarze budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września (Mała obwodnica).
20825_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
o zamiarze budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września (Duża obwodnica).
20045_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 maja 2017 r.
O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zatwierdzenia zmiany dokumentu "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Września na lata 2011-2020".
18712_grafika
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje..
18515_grafika
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..
18486_grafika
Zarządzenie nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 stycznia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
18246_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 27.10.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
18202_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 października 2015 r.
OgłoszenieBurmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 6 października 2015 r. Podaje się do wiadomości, że w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28.08.2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży skreśla się w pkt. I ppkt 6 obejmujący nieruchomość....
17974_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 11 sierpnia 2015 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.....
17755_grafika
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30 Przedmiotem....
17728_grafika
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Warszawskiej 7 Przedmiotem przetargu jest: ....
17693_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że dnia 1 czerwca br. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostamie zamieszczone ogłoszenie z 28.05.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
17685_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na....
17680_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 Przedmiotem....
17679_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 Przedmiotem przetargu....
17678_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 Przedmiotem przetargu....
17677_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 Przedmiotem....
17676_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5 Przedmiotem przetargu....
17624_grafika
Ogłaszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30 Przedmiotem....
17623_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wrocławskiej 32B Przedmiotem przetargu jest:....
17570_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (61) 640 40 40, FAX (61) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/00027599/4) ....
17520_grafika
Ogłoszenie pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II 30
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy....
17517_grafika
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (61) 640 40 40, FAX (61) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o....
17503_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 30.03.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
17486_grafika
Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
Września, dnia 16.03.2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska....
17445_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 6 lutego 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania....
17364_grafika
ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Koszarowej 5
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Koszarowej 5 Przedmiotem przetargu jest: ....
17323_grafika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia, że 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w....
17262_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 grudnia 2014 r. Podaje się do wiadomości, że w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży skreśla się punkt 2 obejmujący lokal....
17215_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, iż odwołuje przetargi, które miały się odbyć w dniu 29.12.2014 r. na najem nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kilińskiego 9 oraz na najem lokali użytkowych położonych: we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54, 3 Maja 4 i w....
17113_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska Polskiego 22
Września, dnia 25.11.2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Wojska....
17111_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126
Września, dnia 21.11.2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Psarach Polskich 126 Przedmiotem....
17110_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 4
Września, dnia 21.11.2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem budynku - lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy 3....
17109_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego 54
Września, dnia 21.11.2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Słowackiego....
17108_grafika
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym przy ul. Centralnej 20
Września, dnia 21.11.2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ulicy Centralnej....
17107_grafika
Ogłaszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego 9
Września, dnia 21.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl www.wrzesnia.pl Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity....
17067_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38
Września, dnia 05.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego....
17068_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "2"
Września, dnia 05.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego....
17069_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "3"
Września, dnia 05.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego....
17070_grafika
Ogłaszenie przetargu ustego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "4"
Września, dnia 05.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego....
17071_grafika
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczonego nr "5"
Września, dnia 05.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego....
17072_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 oznaczone nr "6"
Września, dnia 05.11.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego....
17066_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 12.11.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży..
17033_grafika
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
Września, dnia 15.10.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy....
17032_grafika
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
Września, dnia 15.10.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8 ....
17031_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, zostało zamieszczone ogłoszenie z dnia 23.10.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia..
17030_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 30.10.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży..
16989_grafika
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
Szczegóły w załączniku..
16988_grafika
ogłaszenie przetargu ustnnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Chopina 8
Szczegóły w załączniku.
16763_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 28.07.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
16739_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, zostało zamieszczone ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu..
16712_grafika
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30..
16696_grafika
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we....
16695_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 11.06.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
16678_grafika
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30
Września, dnia 17 czerwca 2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1,TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44e-mail: wrzesnia@wrzesnia.plogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowegopołożonego we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 30....
16642_grafika
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 39 położonych we Wrześni przy....
16593_grafika
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej Chociczka
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl www.wrzesnia.pl ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej: 1 Adres nieruchomości ....
16584_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Kaczanowo - Obłaczkowo, gm. Września..
16583_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze przebudowy drogi publicznej Września - Białężyce, gm. Września..
16582_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi łączącej teren inwestycyjny P1 z planowaną do budowy drogą gminną w rejonie WSAG..
16474_grafika
Ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej 5
Września, dnia 25.04.2014 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Miłosławskiej....
16436_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, zostało zamieszczone ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu. .
16435_grafika
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl www.wrzesnia.pl ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej: 1 Adres nieruchomości Osowo ....
16434_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 11.04.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
16405_grafika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę cześci nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4) o powierzchni ca 162 m2, położonej we Wrześni przy ulicy Rynek, niezabudowanej, przeznaczonej pod za
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1369 (Księga wieczysta PO1F/27599/4)....
16356_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje o zamiarze budowy drogi publicznej zapewniającej komunikację Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z węzłem autostradowym oraz drogi publicznej zlokalizowanej po północno - zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej..
16317_grafika
Burmistrz Miasta i Gminy Września podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:.
16316_grafika
Zarządzenie Nr 59
w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..
16283_grafika
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów handlowych nr 1,3,12,19,20,23,26,27,28,29,30,36,39 i pawilonów handlowych nr 7,14 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44e-mail: wrzesnia@wrzesnia.plogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawęstraganów handlowych nr 1, 3, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 39 i pawilonów handlowych....
16282_grafika
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44e-mail: wrzesnia@wrzesnia.plwww.wrzesnia.plogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 40.
16281_grafika
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Osowie 39/4
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44e-mail: wrzesnia@wrzesnia.plwww.wrzesnia.pl ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej: 1 Adres nieruchomości Osowo 2 ....
16280_grafika
Ogłoszenie
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 11.02.2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. .
16272_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 38 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31.01. 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990....
16250_grafika
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
16209_grafika
Przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8:
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza przetargi ustne nieograniczone na wynajem lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8: CHOPINA 8..
16208_grafika
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ulicy Dzieci Wrzesińskich 9. .
16169_grafika
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Września, dnia 30.12.2013 r. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Podaje się do publicznej wiadomości, że w wyniku postępowania prowadzonego w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z....
16154_grafika
Ogłoszenie
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 zostało zamieszczone ogłoszenie z 20.12.2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży..
16153_grafika
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku..
16152_grafika
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2014. .
16099_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZEŚNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl ogłasza przetarg ustny nieograniczony na prawo do zawarcia 6 odrębnych umów najmu lokali użytkowych położonych we Wrześni, przy ulicy Chopina 8....
16090_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 grudnia 2013 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
16089_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2013 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 grudnia 2013 r. Podaje się do wiadomości, że w ogłoszeniu Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży skreśla się punkt 3 obejmujący lokal mieszkalny nr 3, położony w K.
16058_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44e-mail: wrzesnia@wrzesnia.plwww.wrzesnia.pl ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości gruntowej: 1 Adres nieruchomości Kaczanowo 2....
15946_grafika
Ogłoszenie
Ogłoszenie Gmina Września informuje, że posiada do wydzierżawienia stragany położone we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). Informacji w sprawie udziela Lidia Brzóstowicz-Gracyalna, Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury, pok. Nr 22, II piętro, nr tel. (61) 640 40 31. .
15927_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września z 15 października 2013 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr....
15918_grafika
Ogłoszenie
Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, zostało zamieszczone ogłoszenia w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy..
15917_grafika
ogłaszenie przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września.
15859_grafika
ogłaszenie przetargu ustnego nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę straganów handlowych nr 1, 12, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30 położonych we Wrześni przy ul.....
15720_grafika
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
Burmistrz Miasta i Gminy Września informuje o zamiarze budowy drogi publicznej w rejonie ul. Strzykały we Wrześni..
15705_grafika
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września .
15489_grafika
Zarządzenie burmistrza nr 73
W sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..
15388_grafika
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 45Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 22 lutego roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Na podstawie art 13 ustawy z dnia 24....
15227_grafika
Ogłoszenie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2013 roku. .
15225_grafika
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku. .
15114_grafika
Ogłoszenie z dnia 28 listopada 2012 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
14999_grafika
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września o zamiarze budowy drogi publicznej łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Miłosławską we Wrześni. Szczegółowe informacje i mapka w załącznikach..
14879_grafika
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } --> BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZESNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail:....
14878_grafika
Przetarg ustny nieograniczony na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ulicy Gen. Sikorskiego 38 – lokal użytkowy.
<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline } --> BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 62-300 WRZESNIA UL. RATUSZOWA 1, TEL. (061) 640 40 40, FAX (061) 640 40 44 e-mail:....
14573_grafika
Wykaz podmiotów i kwot dotacji otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2012r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego ....
14538_grafika
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku.
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku. .
14537_grafika
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku.
Wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku..
14413_grafika
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012. .
14412_grafika
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2012. .
154_grafika
Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.