BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466471
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 8:30 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (załącznik nr 1).
Nieobcy był radny Mirosław Zgoliński.

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Marcin Koska aspirant Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni;
Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
przedstawiciel mediów lokalnych;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek
przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik  nr 2)  oraz zaproponował, by wprowadzić zmianę w porządku obrad dotyczącą punktu 3 w sprawie zakończenia wniosku z poprzedniej komisji, dotyczącego zakazu i zmiany lokalizacji imprez  masowych z ul. Rynek we Wrześni, zapoznając się szczegółowo z opinią akustyka i tym samym przesunąć pozostałe punkty porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek, poprosił o przegłosowanie zmiany porządku obrad.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie  pozytywnie przyjęła  nowy porządek obrad.


Pkt 3
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zapoznała się z opinią akustyka Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu (załącznik nr 3).

Komisja  Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zakazu i zmiany lokalizacji imprez  masowych z ul. Rynek we Wrześni.

O godzinie   8:34  Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.
O godzinie 10:45 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wróciła z wizji lokalnej w celu omówienia poszczególnych wniosków.

Radny Bogdan Nowak po wizji lokalnej opuścił posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił  wniosek dotyczący zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych:
- zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania o ruchu okrężnym – ul. J. Malczewskiego i ul. J. Chełmońskiego we Wrześni (załącznik nr 4).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych wnioskuje o dostarczenie i opracowanie dokumentacji technicznej przez pracowników urzędu w sprawie wniosku dotyczący zmian w organizacji ruchu na drodze gminnej - zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania o ruchu okrężnym – ul. J. Malczewskiego i ul. J. Chełmońskiego we Wrześni i rozpatrzenie wniosku na następnym posiedzeniu komisji.

- w pasie drogowym ul. Majora Kirkora w Sokołowie oraz obsługi komunikacyjnej dz. nr geod. 112/1 obręb Sokołowo (załącznik nr 5).

Komisja  Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zmiany w organizacji ruchu na drodze gminnej w pasie drogowym ul. Majora Kirkora w Sokołowie oraz obsługi komunikacyjnej dz. nr geod. 112/1 obręb Sokołowo.

- demontażu progu zwalniającego na ul. M. Kopernika we Wrześni (załącznik nr 6).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek  w sprawie demontażu progu zwalniającego na ul. M. Kopernika we Wrześni.

Pkt 5
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił wniosek  w sprawie przesunięcia garbu bliżej ul. Kosynierów lub przesunięcie go w stronę ul. Powstańców Wielkopolskich i usytuowania go przy końcu ogrodzenia przy ul. Dondajewskiego 7, a także zamontowanie trzeciego garbu na środku ulicy zgodnie z pismem mieszkańców (załącznik nr 7).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przesunięcie garbu bliżej ul. Kosynierów lub przesunięcie go w stronę ul. Powstańców Wielkopolskich i usytuowania go przy końcu ogrodzenia przy ul. Dondajewskiego 7, natomiast zamontowanie trzeciego garbu na środku ulicy, komisja uznała za bezzasadne.

Pkt 6
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił wniosek w sprawie złej nawierzchni drogi gminnej zalewającej wjazdy na posesję mieszkańców ul. Modrakowej 22-28 w Przyborkach, ustawienia znaku ograniczającego wjazd samochodów powyżej 10 T  dla poprawy bezpieczeństwa. (załącznik nr 8).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek zaznaczył, że pas drogi został utwardzony dalej, niż było to zaplanowane ze względu na dojazd dwóch mieszkańców mieszkających przy tej ulicy. Odcinek asfaltu jest zbyt długi, ta droga łączy się z drogą krajową i powstaje tam tzw. skrzyżowanie. Propozycja urzędu jest następująca, by przy wyjeździe z tej ulicy, umieścić znak STOP po prawej stronie, na asfalcie namalować oznaczenie STOP, ustawić po prawej stronie znak prawo skręt nakazującego prawo skręt, jadąc od strony Poznania umieścić znak skrzyżowania.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała pierwszą część wniosku w sprawie zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych poprzez umieszczenie znaku STOP po prawej stronie, przy wyjeździe z ul. Modrakowej oraz  namalowanie znaku STOP na asfalcie drogi, ustawienie po prawej stronie znaku nakazującego prawo skręt, jadąc od strony Poznania umieszczenie znaku skrzyżowania.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych negatywnie zaopiniowała drugą część wniosku  w sprawie  ustawienia znaku ograniczającego wjazd samochodów powyżej 10 T.


Pkt 7
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił wniosek  w sprawie ustawienia trzech progów zwalniających w Białężycach i Chociczy Wielkiej (po ponownym dostarczeniu korespondencji o lokalizacji progów przez sołtysa)  (załącznik nr  9).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie ustawienia trzech progów zwalniających w Białężycach i Chociczy Wielkiej przy posesji  Nr 35, 44A, 51.

Pkt 8
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił wniosek  w sprawie przydzielenia miejsc parkingowych przy Restauracji „Mikroklimat” ul. Harcerska 14. (załącznik nr 6).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek wyjaśnił, że radni wielokrotnie rozmawiali na temat związany z przydziałem miejsc parkingowych osób prowadzących działalność gospodarczą, czy osób prywatnych. Powiedział, że koperty nie są przyznawane z uwagi na „lawinowe” wnioski wpływające do urzędu, jedyne co jest możliwe do wykonania w tej sprawie jest to, że właściciele restauracji mogą wykupić zgodnie z przepisami strefy płatnego parkowania abonament na jedno miejsce parkingowe.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek przydzielenia miejsc parkingowych przy Restauracji „Mikroklimat” ul. Harcerska 14.


Pkt 9,10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 11.35 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 i  Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.