BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260381
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 14 czerwca 2018 r.

 Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 14 czerwca  2018 r.

 

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 9:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Marcin Koska aspirant Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni;
Mirosław Morawski, Komendant Straży Miejskiej we Wrześni;
Adam Wojciński  Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
mieszkańcy Wrześni;
przedstawiciele mediów lokalnych;Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz zaproponował, by wprowadzić zmianę w porządku obrad dotyczącą punktu 5, ponieważ wpłynął wniosek mieszkańców Przyborek ul. Modrakowej w sprawie zmiany organizacji ruchu, ustawienia znaku ograniczającego  wjazd samochodów powyżej 10 T, natomiast w punkcie 6, by umieścić wniosek mieszkańców: wyrażenie opinii w sprawie wniosku dotyczącego zakazu i zmiany lokalizacji imprez  masowych z ul. Rynek we Wrześni, punkt 7 wolne głosy i wnioski oraz punkt 8 zakończenie posiedzenia (załącznik nr 2).Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek, poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie  pozytywnie przyjęła  nowy porządek obrad.


O godzinie   9:15 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.
O godzinie 10:28 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wróciła z wizji lokalnej w celu omówienia poszczególnych wniosków.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek dotyczący zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych:

- ustawienia progów zwalniających w Białężycach i Chociczy Wielkiej, gdzie zaznaczył, by mieszkańcy uzupełnili lokalizację, w którym miejscu i w jakiej ilości miałyby być te progi zamontowane. Wyjaśnił, że komisja ponownie rozpatrzy ten wniosek  na następnym posiedzeniu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję rozpatrzenia wniosku mieszkańców Białężyc i Chociczy Wielkiej po uzupełnieniu przez nich lokalizacji progów zwalniających na następnym posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.


- wykonania dwóch progów zwalniających wraz z przejściem dla pieszych w ul. Armii Poznań.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykonania dwóch progów zwalniających (z kostki pozbruk) wraz z podwyższonym przejściem dla pieszych w ul. Armii Poznań, jedno w miejsce istniejącego przejścia dla pieszych przy sklepie rowerowym, drugie na wysokości wyjazdu z ul. Szała.


- wykonanie dodatkowego progu zwalniającego na ul. Kwiatowej we Wrześni. (załącznik nr 3).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych  negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie dodatkowego progu zwalniającego na ul. Kwiatowej i ul. Wiśniowej we Wrześni.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił wniosek dotyczący wyrażenia opinii w sprawie wniosku dotyczącego bezpieczeństwa na ulicach Sokołowska i Łokietka we Wrześni poprzez zamontowanie progów spowalniających, stanowiących załącznik do pisma (załącznik nr 4).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie  bezpieczeństwa na ulicach Sokołowska i Łokietka we Wrześni, poprzez zamontowanie progów spowalniających w załączonej przez urząd korespondencji oraz komisja dodatkowo wnioskuje, by zamienić  znak odwołanie prędkości do 30 km/h po przejechaniu skrzyżowania ul. Kopernika na umieszczenie znaku ograniczającego prędkość do 30km/h dla całego osiedla zarówno wjeżdżając z drugiej strony Sokołowa  ograniczający prędkość do 30 km/h.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił drugi wniosek dotyczący zamontowania progów zwalniających na ul. Sokołowskiej przy przejeździe kolejowym, gdzie poprosił, by mieszkaniec uzupełnił lokalizację, w którym miejscu miałby być ten próg zamontowany. Wyjaśnił, że komisja ponownie rozpatrzy ten wniosek  na następnym posiedzeniu (załącznik nr  5).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Sokołowskiej po uzupełnieniu przez nich dokładnej lokalizacji i umiejscowienia progów zwalniających na następnym posiedzeniu komisji.Pkt 5
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał wniosek złożony przez mieszkańców Przyborek ul. Modrakowej w sprawie fatalnej nawierzchni drogi gminnej zalewającej wjazdy na posesję oraz zmiany organizacji ruchu, ustawienia znaku ograniczającego  wjazd samochodów powyżej 10 T (załącznik nr 6).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie dokończenia odcinka drogi w Przyborkach ul. Modrakowej od nr 22-28 oraz udrożnienia nawodnienia kanalizacji burzowej, natomiast w sprawie wniosku dotyczącego zmiany organizacji ruchu poprzez ustawienia znaku ograniczającego wjazd samochodów powyżej 10 T zostaną przeprowadzone przez Straż Miejską badania związane z natężeniem ruchu po których komisja rozpatrzy drugą część wniosku.


Pkt 6
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał wniosek mieszkańców w sprawie zmiany lokalizacji imprez masowych z ul. Rynek na dowolną inną oraz zakazania organizowania imprez muzycznych na Rynku we Wrześni (załącznik nr 7) oraz poprosił radnych o wypowiedzenie się w tej kwestii:


Mieszkanka Wrześni powiedziała, że pismo zostało napisane w imieniu wszystkich mieszkańców nie była w stanie dotrzeć do większej ilości mieszkańców, by uzupełnić podpisy.

Radny Bogdan Nowak powiedział, że Września nie jest jedynym miastem, gdzie imprezy muzyczne odbywają się w centrum miasta, jest naturalna rzeczą, że one są. Jeżeli chodzi o uszkodzenia budynków, trudno orzekać czy hałas spowodowany muzyką uszkadza ściany, podkreślił, że komisja nie posiada takiej wiedzy, żeby móc to  jednoznacznie stwierdzić, a takie imprezy muzyczne muszą gdzieś się odbywać. Jeżeli chodzi o zakłócanie porządku publicznego to policja przekaże na pewno więcej konkretów na ten temat.

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że zgadza się z opinią radnego Bogdana Nowaka.

Radny Bolesław Święciechowski powiedział, że przychyla się do opinii radnego Bogdana Nowaka i jednocześnie wskazał, żeby znalazły potwierdzenie te argumenty, które zostały podane przez mieszkańców w piśmie bezpośrednio w meldunkach służb porządkowych. Można ten wniosek nazwać skargą bardzo subiektywnie złożoną jak równie w sposób subiektywnie rozpatrzoną. Trzeba się z tym zgodzić, że dla mieszkających tam osób hałas i zabrudzanie terenu jest bardzo uciążliwą sprawą. Wyjaśnił, by służby porządkowe jeszcze dogłębniej się temu przyjrzały, poprzez zabezpieczenie np. klatek schodowych. Należy z pewnością do tematu powrócić i uzupełnić informację na Policji i w Straży Miejskiej. Zaznaczył, że z konsekwencją w stosunku do osób odpowiedzialnych za organizację imprez, o którym piszą wnioskodawcy, poczekałby z działaniami, ponieważ za bardzo rygorystycznie jest to przez mieszkańców ujęte w tym wniosku.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek powiedział, że jeżeli chodzi  o zmianę lokalizacji imprez to gmina nie dysponuje takim miejscem, które byłoby wolne od zakłócania porządku. Przeniesienie miejsca, tak jak sugerowali mieszkańcy chociażby do amfiteatru byłoby niemożliwe, ze względu na i zbyt dużą ilość osób, która przybywa na weekend majowy. Chciałby zaznaczyć, że większość imprez, które odbywają się na terenie Polski jest zlokalizowanych w centrum miasta. Zgadza się, że w przypadku dużego hałasu, ściany mogą pękać, ale na tą chwilę, nie było jednak formalnych zgłoszeń o takim fakcie. Jeżeli chodzi o bójki i burdy na Rynku, radny poprosił Komendanta Straży Miejskiej i rzecznika Komendy Powiatowej Policji, by podali  więcej szczegółów.

Adam Wojciński  Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji przedstawił ilość i rodzaj interwencji, które zostały zgłoszone i przeprowadzone w centrum miasta przy ulicach Mickiewicza, Rynek, Kościelna, Wrzosowa, Jana Pawła II, Fabryczna, Sienkiewicza, Warszawska i Harcerska w roku 2016, 2017 oraz w roku 2018.
Zaznaczył, że w roku 2016 Policja nie otrzymała żadnych zgłoszeń w związku z Wrzesińskim Weekendem Muzycznym, ale też, przeglądając wszelkiego rodzaju interwencje, które zostały w tym wniosku mieszkańców zawarte np. burdy, bójki, załatwianie potrzeb fizjologicznych nie miało miejsca. Natomiast w  roku 2017 Policja otrzymała zgłoszenie od ratowników medycznych z prośbą o pomoc przy nietrzeźwym mężczyźnie oraz mężczyźnie leżącym w bramie. W roku 2018 było zgłoszonych 6 interwencji. Zaznaczył, że interwencje zostały wygenerowane z systemu podczas Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego w godz. od 17.00 do 4.00 rano (załącznik nr 8).


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek powiedział, że wiele jest takich sytuacji, że mieszkańcy skarżą się na zakłócanie porządku, ale nie zgłaszają tego faktu. Wyjaśnił, że trwa korespondencja z rzeczoznawcą, który zajmuję się tego typu sprawami. Radni w danej chwili nie dysponują wszystkimi danymi np. uszkodzenia mienia by móc mieć szerszy pogląd.


Mieszkanka Wrześni powiedziała, że osoby zamieszkujące Rynek zgłaszają zakłócanie porządku  na Policję jak również „pękające ściany” powstałe w wyniku hałasu do firm ubezpieczających, gdzie niestety otrzymują negatywną odpowiedź, w związku z tym, zdecydowała się napisać pismo do Urzędu Miasta i Gminy w tej sprawie. Zaznaczyła, że jeżeli radni zostaną wybrani na następną kadencję Rady Miejskiej i Wrzesiński Weekend Muzyczny nadal będzie organizowany to udostępni swoje mieszkanie by mogli sami się o tym przekonać jak ściany drżą i okna się trzęsą.


Mieszkanka Wrześni powiedziała, że jeżeli chodzi o Wrzesiński Weekend Muzyczny to również tak jak jej poprzedniczka zaprasza wszystkich w rejon ul. Wrzosowej, by zobaczyli jakie skutki przynosi taka impreza i hałas z tym związany. Ludzie przechodzą obok jej domu, tak jak ludzie przechodzą w dniu 1 listopada na cmentarz i wtedy można sobie wyobrazić z jaką ilością tłumu ma się do czynienia.  Podkreśliła, że załatwiają też swoje potrzeby fizjologiczne co jest bulwersujące, ogrody zapełnione butelkami, młodzież nietrzeźwa.


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek zapytał w jakim okresie się to nasila?


Mieszkanka Wrześni  odpowiedziała, że od 1 do 3 maja zdecydowanie się to nasila.


Mieszkaniec Wrześni powiedział, że imprezy muzyczne zdecydowanie powinny być poza Wrześnią, zaproponował imprezy integracyjne z rodzinami, a nie tylko koncert muzyczny po którym wszyscy się rozchodzą.  Dodał, że Amfiteatr potrzebuje solidnej przebudowy.


Mirosław Morawski Komendant Straży Miejskiej powiedział, że organizując masową imprezę to należy wziąć  pod uwagę obowiązujące przepisy. Organizator musi opisać i wysłać dokumenty do zaopiniowania, należy uzyskać pozytywną opinię Pleszewskiego Centrum Medycznego z siedzibą mieszczącą się na terenie Wrześni, która zajmuje się pomocą doraźną, a także pozytywną opinię Inspektora Sanitarnego we Wrześni, pozytywną ocenę Państwowej Komendy Straży Pożarnej, pozytywną ocenę Państwowej Komendy Policji we Wrześni, pozytywna decyzję Starostwa Powiatowego we Wrześni o specjalnym wykorzystaniu dróg, ale Starosta Wrzesiński, aby wydać taką decyzję, musi posiadać pozytywną opinię Komendy Powiatowej Policji. Te wszystkie zebrane pozytywne opinie pozwoliły wydać zgodę na to, by taka impreza się odbyła. Na terenie tej masowej imprezy zostały postawione 22 toalety przy ulicach Siennej i Ratuszowej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo uczestników to wymogiem jest firma ochroniarska, w tym przypadku funkcję tą pełniła firma „Sowa” z Poznania ze składem 51 członków tej ochrony. Dodał, że po każdym takim dniu przeprowadzany jest raport dzienny.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie zakazu i zmiany lokalizacji imprez masowych z ul. Rynek we Wrześni na następnym posiedzeniu komisji Bezpieczeństwa  i  Polityki Społecznej.Pkt 7
Radny Piotr Matuszewski powiedział, że na poprzedniej komisji w roku 2017 był omawiany wniosek  w sprawie  poszerzenia drogi na łuku z Przyborek w kierunku Psar Małych  na wysokości rowu melioracyjnego koło mostu kolejowego, kiedy zostanie to wykonane?


Radny Bolesław Święciochowski chciałby uzyskać informację,  jak rowerzysta powinien poruszać  się po chodniku  ?


Marcin Koska aspirant Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni wyjaśnił, że rowerami nie można poruszać się po chodniku. Wyznaczone są  ciągi  pieszo-rowerowe. W pewnych warunkach dopuszcza się, że rowerzysta może poruszać się po chodniku, zwłaszcza przy złej pogodzie.Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 11.35 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 i  Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.