BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
10439088
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-12-2018
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 205/2018

ZARZĄDZENIE Nr 205
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wprowadza się następujące zmiany:
1. § 7 ust. 3 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
„Inspektor Ochrony danych"

2. w § 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W zakresie zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) podejmowanie działań w celu realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) promowanie zdrowego stylu życia,
3) współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania związane z profilaktyką problemów uzależnień alkoholowych,
4) obsługa techniczno-organizacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy,
6) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a także Przeciwdziałania Narkomanii."

3. § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
1) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzania im w tej sprawie,
2) monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
4) współpraca z organem nadzorczym
5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszystkich innych sprawach."

4. § 39 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
„ Inspektor Ochrony Danych - IOD"

§ 2. Tekst ujednolicony Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.