BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287464
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół nr 51
 

Protokół nr 51

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

w dniu 19 marca 2002 r.Obecni:

- członkowie Komisji wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1),

- p. Alfred Bogucki – Skarbnik MiG,

- p. Jerzy Nowaczyk – Sekretarz MiG,

- p. Marek Przybyła – Architekt Miejski,

- p. Roman Karowski – Naczelnik WKM,

- p. Jan Krotoszyński – Naczelnik WWO,

- p. Mirosław Morawski – Komendant Straży Miejskiej,

- radny Piotr Matuszewski.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na LII sesję Rady Miejskiej.

  4. Wolne głosy i wnioski.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 1 – 2

Przewodniczący Komisji Gospodarczej radny Jan Drewniak powitał członków Komisji oraz przybyłych gości i po przedstawieniu porządku obrad (załącznik nr 2) o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji.


Pkt. 3

Projekt uchwały omówił p. J. Nowaczyk – Sekretarz.


Radny Karol Wójcik zapytał, czy 10% mieszkańców – jest to gdzieś zapisane?


p. J. Nowaczyk – Sekretarz odpowiedział, ze jest to zapis ustawowy.


Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje, aby § 7 ppkt. 1 brzmiał: „ przynajmniej 1000 mieszkańców Miasta i Gminy”.


Komisja Gospodarcza 6 głosami „za”, przy 0 przeciw i 5 wstrzymujących się przyjęła wniosek radnego Grześkowiaka.


Komisja Gospodarcza 9 głosami „za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września.


b) Projekt uchwały omówił p. R. Karowski – Naczelnik WKM.


Radny Włodzimierz Strzyżewski powiedział, że w projekcie uchwały jest zapis, że nie wolno zgarniać śniegu na ulicę. Co wtedy więc robić ze śniegiem?


p. J. Krotoszyński – Naczelnik WWO odpowiedział, że gmina ma wtedy obowiązek ustawić specjalne pojemniki przeznaczone na śnieg.


Radny Włodzimierz Strzyżewski stwierdził, że należy wykreślić § 24.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy były przeszkody, aby w projekcie uchwały umieścić zapis o obowiązkowym przyłączaniu się do kanalizacji?


p. J. Krotoszyński – Naczelnik WWO odpowiedział, że jeżeli właściciel ma szambo, to nie ma obowiązku przyłączenia się do kanalizacji.


Radny Tomasz Kałużny powiedział, że budowanie kanalizacji nie ma sensu, skoro mieszkańcy się do niej nie podłączają.


p. R. Karowski – Naczelnik WKM stwierdził, że regulują to odrębne przepisy.


Radny Włodzimierz Strzyżewski wnioskuje o zapisanie w uchwale o dołączeniu się do kanalizacji w ciągu dwóch lat, dana osoba nie ma pieniędzy to koszty powinny zostać podzielone na raty.


p. R. Karowski – Naczelnik WKM zauważył, że jest to zapis ustawowy i nie można go zapisywać jeszcze raz.


Radny Włodzimierz Strzyżewski wnioskuje o zapisanie w regulaminie o obowiązku przyłączenia się mieszkańców do kanalizacji sanitarnej (uszczegółowienie zapisu radny pozostawia WKM).


Komisja Gospodarcza 11 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęła wniosek radnego Strzyżewskiego.

Komisja Gospodarcza 9 głosami „za”, przy 0 przeciw i 2 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września wraz z zaproponowaną poprawką.


c) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, z jakiego roku jest plan zagospodarowania?


p. M. Przybyła – Architekt Miejski odpowiedział, że z roku 1992.


Komisja Gospodarcza 9 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości ozn. nr. geod. 37/3, położonej w Bierzglinku.


d) Projekt uchwały omówił p. M. Przybyła – Architekt Miejski.


Radny Tomasz Kałużny wnioskuje do Zarządu MiG o przygotowanie i wysłanie listu do Ministerstwa Infrastruktury informującego o planowaniu budowy obwodnicy.


Komisja Gospodarcza 11 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się przyjęła wniosek radnego Kałużnego.


Komisja Gospodarcza 11 głosami „za”, przy 0 przeciw i 0 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno – prawnych.


Projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2002 omówił p. A. Bogucki – Skarbnik.


Radny Włodzimierz Strzyżewski zapytał, dlaczego zapisany jest wzrost kosztów w UMiG?


p. A. Bogucki – Skarbnik odpowiedział, że zapisany jest wzrost z powodu uwzględnienia w projekcie uchwały zobowiązania z roku 2001.

Radny Stanisław Waligóra zapytał, na co przeznaczony będzie kredyt?


p. A. Bogucki – Skarbnik odpowiedział, że na sfinansowanie deficytu budżetowego.


Radny Piotr Matuszewski wyraził zdanie, że jest to nowy budżet i należy mu się bacznie przyjrzeć. Radny uważa, że projekt budżetu jest przeszacowany po stronie dochodów o kwotę 3 mln zł. Radny wnioskuje o przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001.


p. A. Bogucki – Skarbnik powiedział, że w dochodach każdą pozycję planuje się osobno i zawsze istnieje zagrożenie, że nie da się zrealizować danych założeń.


Radny Piotr Matuszewski stwierdził, że budżet powinno się planować realnie.


p. A. Bogucki – Skarbnik powiedział, że również tak uważa, ale wszystkiego nie da się przewidzieć przy planowaniu budżetu.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy poza zapisem w „wydatkach majątkowych w 2001 roku” jest jeszcze jakiś?


p. A. Bogucki – Skarbnik wyjaśnił, że środki na drugą nakładkę asfaltową na ul. Słowackiego znajdują się w dziale „drogi”.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, co to jest za kwota 55 tys. zł?


p. A. Bogucki – Skarbnik wyjaśnił, że są to zobowiązania z roku 2001 – nagrody.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone do projektu budżetu zostały uwzględnione?


p. A. Bogucki – Skarbnik odpowiedział, że w większości tak.


Radny Waldemar Grześkowiak wnioskuje o przygotowanie wykazu wniosków nieuwzględnionych do projektu budżetu na rok 2002.


Radny Stanisław Waligóra zapytał, czy jeżeli ten budżet zostanie uchwalony, rok będziemy zaczynać czy kończyć od pożyczki?


p. A. Bogucki – Skarbnik odpowiedział, że pożyczka zostanie zaciągnięta pod koniec roku.


Radny Tomasz Kałużny proponuje, aby jadłodajnie wpisać do DDPS. Radny wnioskuje o przygotowanie wykazu dochodów i wydatków za rok 2001 oraz pyta, czy w UMiG zwiększyło się zatrudnienie?


p. A. Bogucki – Skarbnik powiedział, że zatrudnienie się zwiększyło.


Przewodniczący Komisji powiedział, że zwiększenie ilości urzędników to jest walka z bezrobociem.


Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Jan Drewniak o godz. 17.45 zamknął posiedzenie Komisji.


Załączniki do protokołu znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.Przewodniczący Komisji Gospodarczej


radny Jan Drewniak


/-/

Protokolant:

Paulina Gregorowicz


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.