BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14064820
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 59
 

Protokół

 z LIX posiedzenia

 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

w dniu 19 listopada 2001 roku

 

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik o godz. 18.00 otworzył posiedzenie Komisji i powitał radnych i gości (lista obecności załącznik nr 1).

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

 

Pkt. 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

 

Pkt. 3

 

a)

 

Jerzy Nowaczyk sekretarz gminy omówił projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 1 głosem „za”, przy 8 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

 

b)

 

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o przedstawienie przed sesją informacji nt. terminu podziału geodezyjnego przedmiotowej nieruchomości.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Obłaczkowie.

 

c)

 

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Węgierkach.

 

d)

 

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Grzybowie.

 

e)

 

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/.

 

Pan Cezar Dubiel wyraził zdanie, że podejmując przedmiotową uchwałę Rada narazi się na śmieszność, ponieważ już raz NSA uznała zgłoszone zarzuty za słuszne.

 

Marek Przybyła architekt wyjaśnił, że uchwała Rady została uchylona, ponieważ nie odnosiła się do wszystkich zarzutów; uchwała odniosła się tylko do kolizji i linii zabudowy.

 

Radny Waldemar Grześkowiak wyraził pogląd, że kolizję kolektora można rozwiązać poprzez jego zlikwidowanie, zdaniem radnego gmina powinna sfinansować przełożenie kolektora. Radny przedstawił wniosek, by gmina przełożyła przedmiotowy kolektor tworzący kolizję przy zachowaniu linii zabudowy wg planu.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” wnioskuje, by nieprzekraczalna linia zabudowy budynku na nieruchomości p. Łucji Tomczak została zachowana wg mapki załączonej do przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie wnioskuje o przełożenie kanalizacji powodującej kolizję na nieruchomości p. Łucji Tomczak na koszt gminy.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 0mgłosów „za”, przy 6 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni /kwartał ograniczony ulicami: Warszawską, Szkolną, Staszica i Fabryczną/.

 

f)

 

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2.

 

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Obłaczkowie część dz. nr ewid. 52/2.

 

g - h)

 

Alfred Bogucki skarbnik omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września oraz w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek, żeby nie podnosić podatków na rok 2002. Zdanie Przewodniczącego podzielił radny Mirosław Zieliński wskazując na bardzo trudną sytuację w rolnictwie.

 

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie wnioskuje o ustalenie ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2001 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2002 w Mieście i Gminie Września na takim poziomie, by przedmiotowy podatek wynosił 33 zł.

 

h)

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska jednogłośnie wnioskuje o nie podnoszenie podatków od nieruchomości na rok 2002 i pozostawienie ich na poziomie roku 2001.

 

i)

Jarosław Orłowski naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego omówił projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Pan Cezar Dubiel zgłosił wniosek o nie podjęcie przedmiotowej uchwały z uwagi na zapis w ust. 3 §10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska 2 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Pkt. 4

 

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska na rok 2002:

n    bieżące opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej,

n    bieżące opiniowanie indywidualnych wniosków,

n    ocena aktualności uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXV/253/97 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania porządku na terenie Gminy Września,

n    lustracja wysypiska śmieci w celu sprawdzenia przeprowadzania segregacji odpadów,

n    współtworzenie ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Września,

n    lustracja baseny miejskiego,

n    kontrola bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Września,

n    ocena stanu zadrzewienia przydrożnego i śródpolnego.

 

Termin kolejnego posiedzenia - 29 listopada 2001 r. godz. 16.00.

 

Pkt. 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 20.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

 

 

 

Protokolant:

Przewodniczący Komisji

Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska

 

radny Marek Zielnik

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.