BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14115493
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół nr 62
 

PROTOKÓŁ NR 62

z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa,

Porządku i Ochrony Środowiska

z dnia 18 grudnia 2001r.

godz. 16.00 - 19.30


Obecni:


 • członkowie Komisji według listy obecności;

 • Burmistrz - p. Maria Taciak;

 • Sekretarz - p. Jerzy Nowaczyk;

 • Skarbnik - p. Alfred Bogucki;

 • Przewodniczący GKRPA - p. Jarosław Malicki;

 • Kierownik Biura Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej - p. Małgorzata Nawrocka


Przewodniczący Komisji radny Marek Zielnik powitał członków Komisji oraz gości i po przedstawieniu porządku obrad (w załączeniu) otworzył posiedzenie.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miejskiej.

 4. Wolne głosy.

 5. Zamknięcie posiedzenia.


Pkt. 3

Omówienie materiałów na XLIX sesję Rady Miejskiej


Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Jarosław Malicki omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 29 stycznia 2001r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


radny Mirosław Zieliński zgłosił wniosek, by w §1 projektu uchwały wprowadzić załącznik w postaci preliminarza z kwotą 90.217,00 zł.


Głosowanie za przyjęciem wniosku przez Komisję:

„za” - 8 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos

„przeciw” - 0 głosów


Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Zielińskiego.


Radny Marek Zielnik przedstawił wniosek w sprawie zakupu jeszcze w tym roku 50 par łyżew dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej (z zaznaczeniem, by łyżwy znajdowały się na wyposażeniu obiektów sportowych „Łazienki” i by dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej mogły bezpłatnie z nich korzystać)


Wniosek został przegłosowany przez Komisję

wszyscy „za”


a)

 1. Malicki Przewodniczący GKRPA omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.


Radny Ryszard Wroński zaproponował, by §1 pkt. 3 zakończyć zapisem: „..... do najbliższego punktu obiektu chronionego”.

Komisja przegłosowała propozycję radnego

wszyscy „za”


 1. Dubiel proponuje w §1 pkt. 3 wykreślenie: „lub korzystają”

głosowanie:

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 6 głosów

„wstrzymujących się” - 0 głosów


Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek p. Dubiela.


Radny Piotr Matuszewski zgłosił wniosek o wykreślenie całego §7


Głosowanie:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 4 głosy (w tym głos przewodniczącego Komisji)

„wstrzymujących się” - 1 głos


Komisja odrzuciła wniosek radnego Matuszewskiego


Następnie radny Piotr Matuszewski zgłosił kolejny wniosek, by w §1 pkt. 1 odległość wynosiła „30m”


Głosowanie:

„za” - 2 głosy

„przeciw” - 3 głosy

„wstrzymujących się” - 3 głosy


Komisja odrzuciła wniosek radnego Matuszewskiego


 1. C. Dubiel zgłosił wniosek o odrzucenie całego projektu uchwały


Głosowanie:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 4 głosy (w tym głos przewodniczącego)

„wstrzymujących się” - 1 głos


Komisja odrzuciła wniosek p. Dubiela.


b)

Przewodniczący GKRPA p. Malicki omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.


 1. C. Dubiel wnioskuje, by w §1 ust. 1 liczbę 130 zamienić na 150.


Głosowanie:

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 3 głosy (w tym głos przewodniczącego)

„wstrzymujących się” - 3 głosy


Komisja odrzuciła wniosek p. Dubiela.


Głosowanie nad projektem uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 3 głosy


Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.


c)

Przewodniczący GKRPA p. Malicki omówił projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002.


Radny Piotr Matuszewski wystąpił z wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały do momentu otrzymania informacji z wykonania preliminarza za 2001r.


Głosowanie:

„za” - 3 głosy

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 3 głosy


Komisja odrzuciła ww projekt uchwały do momentu otrzymania informacji z wykonania preliminarza za 2001r.


Następnie radny Piotr Matuszewski zgłosił propozycję, by GKRPA rozważyła możliwość przeznaczenia z nadwyżek i rezerw kwoty na sfinansowanie budowy obiektu sportowego przy wybranej szkole.


Propozycja ta została przegłosowana przez Komisję

wszyscy „za”


d)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września.


wszyscy „za”


e)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września.


Wszyscy „za”


f)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.


Wynik głosowania:

„za” - 4 głosy

„przeciw” - 2 głosy

„wstrzymujących się” - 2 głosy


g)

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.


Wynik głosowania:

„za” - 7 głosów

„przeciw” - 0 głosów

„wstrzymujących się” - 1 głos


h)

Skarbnik omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie budżetu na rok 2001.


Komisja pozytywnie zaopiniowała ww projekt uchwały.


wszyscy „za”


i)

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.


j)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcję handlowo - usługową.


radny Piotr Matuszewski prosi o przedstawienie wniosku jaki wpłynął od właściciela gruntu w sprawie udostępnienia tej ziemi i dlaczego w projekcie nie ma dopisku o finansowaniu tego zadania.


radny Waldemar Grześkowiak zgłosił wniosek, by sąsiednią działkę gminną o nr 952/2 przeznaczoną pod działalność usługowo - przemysłową przekształcić na działkę z funkcją handlowo - usługowo - mieszkalna (do 4 kondygnacją)


Ww wniosek radnego poddano głosowaniu jako wniosek Komisji w tej sprawie:

wszyscy „za”


Następnie głosowano za negatywnym rozpatrzeniem ww projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd z uwagi na wymogi formalne wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 13 lipca 2000r.


wszyscy „za” negatywnym rozpatrzeniem ww projektu


k)

radny Waldemar Grześkowiak omówił projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.


Wszyscy „za”


Pkt. 4

Wolne wnioski.


Komisja ponownie zwróciła się z zapytaniem do Zarządu jak zostały rozpatrzone wnioski Komisji do projektu przebudowy pasa drogowego w ul. Słowackiego.


radny Mirosław Jadryszak zaproponował Komisji, by w najbliższym terminie zapoznać się z działalnością schroniska dla psów.


radny Mirosław Zieliński wnioskuje do Straży Miejskiej o uporządkowanie posesji, chodnika przy sklepie wędliniarskim - kontenerze na ul. Siennej.Pkt. 5

Zamknięcie posiedzenia.Protokół zawiera 8 ponumerowanych strony.

Załączniki do ww protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.Przewodniczący Komisji


radny Marek Zielnik

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.