BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289048
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół LXVI

Protokół

 z LXVI posiedzenia

 Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 26 lutego 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radna Maria Grzeszczyk o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Omówienie materiałów na LI sesję Rady Miejskiej.

3.     Wolne głosy.

4.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Maria Buta naczelnik Wydziału Organizacyjnego omówiła projekt uchwały w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych.

Radny Zenon Cichy: Moim zdaniem powinniśmy promować takie postawy, dlatego w całej rozciągłości popieram przedstawiony projekt uchwały.

Radna Małgorzata Pachowiak - Kowalska: Nie mam zastrzeżeń do Konkursu, ale ja nie widzę potrzeby podejmowania takiej uchwały z uwagi na to, że jest wiele organizacji działających na prawach wolontariatu i podjęcie tej uchwały byłoby precedensem.

Poza tym mam wiele obawa i zastrzeżeń wobec zapisu w projekcie o zabezpieczeniu na ten cel środków w budżecie gminy. Są inne formy wspierania takich inicjatyw, np. Starostwo przyznało stypendia.

Maria Buta: Należy pamiętać o tym, że Klub Ośmiu nie jest organizacją pozarządową.

Radny Zenon Cichy: Kwestia  finansowa to element trzeciorzędny, liczy się także to, że ten Klub to dobra wizytówka i promocja miasta.    

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych.

Jarosław Malicki naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku.

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Września ul. Koszarowa.

Radny Marek Zielnik: Gdzie jest wniosek mieszkańców ul. Koszarowej dotyczący budowy garaży?

Marek Przybyła architekt: Po wyłożeniu planu do wglądu nie było takiego wniosku. Stanowisko Zarządu jest takie, żeby garaże były budowane zbiorczo przy projektowanym parkingu, jest koncepcja, że mogą to być nawet garaże wielokondygnacyjne.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie wnioskuje, by w planie uwzględniono budowę garaży zgodnie z wnioskiem mieszkańców ul. Koszarowej, tzn. garaże pojedyncze w szeregu (w miejscu gdzie zaprojektowano parking).

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała pkt. 1 §1 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 3 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” nie zaopiniowała pkt. 2 §1 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 2 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała pkt. 3 §1 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej 1 głosem „za”, przy 5 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała §2 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie  wnioskuje do Zarządu, by poszczególne protesty do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni były rozpatrywane przez Radę jako oddzielne projekty uchwał.

Radny Tomasz Kałużny przedstawił zarzut wniesiony przez mieszkańców ul. Koszarowej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni wyrażając opinię, że nie ma podstaw, by ten zarzut odrzucić.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Radny Marek Zielnik: Chciałbym się dowiedzieć, czy parafia farna wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości, umożliwiającej realizację omawianego planu.

Marek Przybyła architekt: Tak, jest zgoda parafii farnej na zbycie nieruchomości umożliwiającej realizację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Radny Zenon Cichy: Chciałbym zaznaczyć i podkreślić, że parafia farna zgodziła się na sprzedaż nieruchomości w przedmiotowym rejonie z uwagi na dobro społeczne, tylko i wyłącznie; nie dla zysku jak niektórzy sugerują. Moim zdaniem parafia farna nie ma intencji zarabiania pieniędzy i niechętnie odstępuje ten grunt, podkreślam - robi to tylko dla dobra społecznego.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej  zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru  członka Zarządu Miasta i Gminy Września.

Pkt. 4

Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej wycofuje swój wniosek o treści: Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej wnioskuje, by uregulowano zatrudnienie zgodnie z prawem specjalistów pracujących w świetlicach socjaterapetycznych, działających na terenie naszej gminy.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

/-/

radna Maria Grzeszczyk

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.