BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253218
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół LXXI

Protokół

 z 71 posiedzenia

 Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 24 maja 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radna Maria Grzeszczyk o godz. 15.00 otworzyła posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Ryszard Szwajca wiceburmistrz omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska zwróciła uwagę, że w §1 pkt. 3 nazwy szkół powinny być napisane dużą literą. 

Radny Ryszard Murlik poprosił o informację, kiedy będzie naprawione boisko w Nowym Folwarku.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz poinformował, że naprawa asfaltowej nawierzchni boiska nastąpi w ramach gwarancji w najbliższych dniach.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września.

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użyłkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użyłkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów.

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych.

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września w Bierzglinku.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września w Bierzglinku.

Kunegunda Zakrzewska naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie położonego we Wrześni przy ul.  Działkowców - Leśna - Akacjowej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie położonego we Wrześni przy ul.  Działkowców - Leśna - Akacjowej.

Czesław Marciniak prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Czesław Marciniak prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie.

Ryszard Szwajca wiceburmistrz omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie wnioskuje, by w projekcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych uwzględniono zapis, że w szczególnych uzasadnionych przypadkach Zarząd Miasta i Gminy Września może udzielić zwolnień z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

 

Komisja ds. rodziny i polityki  10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych.

Pkt. 4

Aleksandra Kaliszewska zwróciła uwagę, że Września jest miastem brudnym i rzadko po mieście jeździ oczyszczarka.

Anna Prusak kierownik OPS-u omówiła sytuację we Wrześni, która jest charakterystyczna, tzn. taka, jak w całej Polsce. OPS otrzymał środki na świadczenia obligatoryjne, jednak wciąż nie wiadomo kiedy nastąpi spłata zaległości. Do OPS-u coraz częściej zgłaszają się ludzie, którzy pracują, a nie otrzymują w pełni swoich wynagrodzeń. 

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska zaproponowała, żeby komisja wystąpiła do Zarządu z wnioskiem o zabezpieczenie 10.000 zł w budżecie na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas 1, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie wnioskuje do Zarządu o zabezpieczenie 10.000 zł w budżecie na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas 1, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej radna Maria Grzeszczyk o godz. 16.30 zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG Września w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

                                                                                     ds. Rodziny i Polityki Społecznej

radna Maria Grzeszczyk

/-/

       

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.