BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249562
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół LXXVI

Protokół

 z 76 posiedzenia

 Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 10 lipca 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radna Maria Grzeszczyk o godz. 10.00 otworzyła posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LVII sesję Rady Miejskiej.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli.

Radny Zenon Cichy poprosił o informację, jaki udział w przyznawaniu nagród ma rada rodziców danej szkoły?

Alicja Stawowska referent wyjaśniła, że w regulaminie nie jest określona rola rady rodziców przy przyznawaniu nagród, nie określa tego także Karta Nauczyciela.

Radny Zenon Cichy wyraził opinię, że w przedmiotowej kwestii rada rodziców powinna się wypowiadać.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania Nagród dla nauczycieli.

Alicja Stawowska referent w wydziale oświaty, kultury i sportu omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

Przewodnicząca komisji omówiła wniosek, by §7 pkt. 1 miał następujące brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Szkole w szczególnie uzasadnionych wypadkach można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo”. 

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie wnioskuje, by §7 pkt. 1 miał następujące brzmienie: „Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Szkole w szczególnie uzasadnionych wypadkach można przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo”. 

Radna Małgorzata Pachowiak-Kowalska przedstawiła wniosek, by §7 poszerzyć o pkt. 3 następującej treści: „Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole za zastępstwa stałe lub doraźne za nieobecnego nauczyciela w godzinach swojej pracy nie mogą otrzymać dodatkowego wynagrodzenia”.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie wnioskuje, by §7 poszerzyć o pkt. 3 następującej treści: „Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole za zastępstwa stałe lub doraźne za nieobecnego nauczyciela w godzinach swojej pracy nie mogą otrzymać dodatkowego wynagrodzenia”.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września wraz z wyżej przegłosowanymi wnioskami.

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowo-produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni (nieruchomość nr geod. 3692/10).

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku.

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4).

Marek Przybyła architekt miejski omówił projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sokołowie rej. ul. Sportowej.

Maria Taciak burmistrz MiG Wrzesnia oraz Maciej Tomczak naczelnik wydziału promocji i działalności gospodarczej omówili projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”.

Pkt. 4 - 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji ds. rodziny i polityki społecznej radna Maria Grzeszczyk o godz. 12.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG Września w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

                                                                                     ds. Rodziny i Polityki Społecznej

radna Maria Grzeszczyk

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.