BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463626
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 21 maja 2018 r.

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 21 maja 2018 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Przedstawiciele Stowarzyszenia Projekt Września;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
a)
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca odczytał pismo Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie wykonania w 2018 roku remontu altany i rewaloryzacji terenu Ogrodu Bractwa Kurkowego (tzw. LOK) oraz za zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie na 2018 rok (załącznik nr 3).

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września o uzupełnienie informacji w sprawie petycji.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nastąpiła wymiana korespondencji ze Stowarzyszeniem Projekt Września, spowodowana formalnościami, wymogami dotyczącymi petycji, różnymi interpelacjami ze strony gminy i wnioskodawców. Stowarzyszenie Projekt Września w piśmie, zwróciło się z prośbą o wyremontowanie altany jeszcze w tym roku. Petycja została rozpatrzona przez Burmistrza Miasta i Gminy negatywnie z dwóch powodów, po pierwsze, nikt nie neguje kwestii potrzeby wyremontowania altany i zagospodarowania tego terenu z przeznaczenia go na rekreację. Konserwator Zabytków zobowiązał gminę do wykonania remontu altany do 30 czerwca  2019 r.  Jednak w wyniku wichury sierpniowej w roku ubiegłym, dach został lekko uszkodzony poprzez przeciek wody i wymaga dodatkowego zabezpieczenia. W związku z koniecznością uzyskania stosownych pozwoleń na budowę, przygotowania dokumentacji technicznej, która musi być uzgodniona przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków termin realizacji inwestycji w 2018 r. nie będzie możliwy. Druga kwestia to jakby ujęcie w budżecie tego zadania z  nazwy. W środkach bieżących gmina posiada pieniądze na remont altany, nie ma też potrzeby zapisywania ich w innym miejscu z nazwy, ponieważ te środki są. Rzeczywiście, czymś innym jest takie docelowe zagospodarowanie  tego terenu, ponieważ on w dużej części należy do gminy, ale w sporej części należy także do Lok-u. Z tych pierwszych kontaktów i zarazem pierwszej propozycji, odpowiedzi z Lok-iem, a także z przedsiębiorcą, który posiada salon meblowy wynajmuje ten lokal, należałoby bardziej skonsultować, jeżeli chodzi o prace  z tym związane. Projekt, który był opracowywany do gminy w ramach projektu rewitalizacyjnego przewidywał między innymi pewne zmiany przebiegu ścieżek, dość korzystne zagospodarowanie terenu, jednak niekoniecznie do zaakceptowania przez partnerów ze strony Lok-u. Warto poświęcić trochę czasu na wypracowanie tego rozwiązania, by ten teren był atrakcyjny dla ludzi i jednocześnie nie powodował nadmiernych komplikacji.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał co konkretnie zostało zrobione w tej sprawie?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że została zabezpieczona altana zgodnie z zaleceniem konserwatorskim, jeśli chodzi natomiast o dach, zostało to jak na razie w sposób doraźny zabezpieczony. Zostały wykonane też prace porządkowe. Pracownicy zieleni uporządkowali ten teren, wychodząc lekko poza granicę gminnego terenu, by można było z niego korzystać. Wcześniej nastąpiła kwestia usunięcia drzew spowodowana wichurą, pojawiły się tam również pierwsze ławki.  Wykonano wejście na ten teren od strony ul. Słowackiego oraz zostało uzgodnione, że pojazdy, które parkowały przy  terenie gminnym, zostały wyeliminowane, tak by piesi mogli z niej korzystać. Teren ten jest otwarty, mimo, że Lok korzysta w podobny sposób ze swojej części. Powiedział, że gmina ma nadzieję na  wczesne wyremontowanie altany. Zanim  temat Lok-u na stałe wpisał się medialnie w rożne dyskusje, powstał pomysł, by ze względu na jego historię i udział Bractwa Kurkowego, Bractwo zaprosić do współpracy przy zagospodarowaniu tego terenu. Zostało nawet zaproponowane miejsce, by umieścić tablicę upamiętniającą, które wprost do tej historii  by nawiązywała.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał o koncepcję aktualizacji rewitalizacji tego terenu?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września potwierdził, że aktualizacja miała miejsce jakiś czas temu, wniosek, który był przygotowywany i teren, który  został opracowany koncepcyjnie, nie do końca wzbudził entuzjazm potencjalnych partnerów. Ostatecznie jest tak, że wniosek o dotacje w ramach rewitalizacji, trzeba było przemodelować, ponieważ nie zostały ujęte wszystkie elementy, terenu które były brane pod uwagę. Nie można było ująć skwerku przy ekspozyturze przy PKO, ciekawym z punktu widzenia okolicznych mieszkańców bloków. Wyjaśnił, że chodzi o to, że w programie rewitalizacji mało pieniędzy, a dużo wniosków jest powodem, że dziesiątki a nawet setki punkta mogą decydować o dofinansowaniu wniosku bądź nie. We wniosku o rewitalizację skupiamy się na dwóch wiodących aspektach na tzw. wrzosowisku - Centrum Seniora oraz Wok-u, który też został wmontowany w ten projekt. Wszystkie inne elementy były tylko dopasowywane  w miarę możliwości do  wewnętrznej symulacji wykonanej  podchodząc do tego w taki sposób, że chcemy taki wniosek przygotować, aby miał on jak największe szanse, zdając sobie sprawę, że ta konkurencja będzie ogromna. W ramach rewitalizacji można uzyskać nawet do 85 % kosztów kwalifikowanych. Konkurencja jest dość duża, chociażby miasto Poznań próbuje uzyskać środki na rewitalizację Rynku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, czy powyższa koncepcja przewiduje w dalszym ciągu park ogrodzony?
 
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w tej koncepcji nie ma przewidzianego ogrodzenia z narożnika skrzyżowania ul. Ogrodowa i ul. Słowackiego ma być wręcz fontanna.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy Lok jest wieczystym użytkownikiem terenu? Jeżeli jest, to w jakim zakresie korzysta z tego prawa, czy ma prawo do korzystania z dalszego wynajmu? Poprosił o wyjaśnienie, czy jest to koncepcja, czy projekt i jak wygląda pozwolenie na budowę?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi o użytkowanie wieczyste Lok może działać tak jak właściciel, ponieważ tak właśnie jest przy wieczystym użytkowaniu. W związku z tym, Lok może w tej części, która jest użytkowana tak samo, dokładnie postępować ze swoją nieruchomością jak by był właścicielem tego terenu. Co do koncepcji, to jest to koncepcja, która była przygotowana w ramach aktualizacji programu rewitalizacji. Gmina była już w terenie z potencjalnymi wykonawcami remontu tej altany po to, by otrzymała informacje zwrotną w postaci oszacowania kosztów remontu, żeby można było potwierdzić sobie, czy to, co mamy zaplanowane w środkach bieżących rzeczywiście wystarczyło. Przygotowywane jest naprawdę wszystko, co jest niezbędne do tych dwóch decyzji, czyli pozwolenia na budowę i prace konserwatorskie. Skoro Konserwator wydaje sam, zalecenia, co do tego, żeby ten remont altany przeprowadzić, to nie będzie to postępowanie specjalnie długo trwać, ani też komplikować. Jeżeli te warunki formalne zostaną spełnione i te decyzje przez gminę zostaną uzyskane to, w każdej chwili, by przystąpić do pracy, remont altany nie będzie na tyle kosztowny, że będzie można się pokusić o pewne uproszczenie. Zawsze lepiej w postępowaniu przetargowym wyłonić wykonawcę, wygląda na to, że można by posłużyć się nawet platformą przetargową.

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o sprecyzowanie wieczystego użytkowania, ponieważ wiadomym jest, że gmina nabyła tą część altany na skutek procesu, który zakończył się  pomyślnie dla gminy, że Lok nie korzystał prawidłowo z umowy, która obowiązuje dwie strony. W konsekwencji wypowiedzi właściciela salonu meblowego, czy to ma związek z prowadzoną działalnością przez LOK, ewentualnie w swoim zakresie, prosiłby o odpowiedź. Zapytał również, czy gmina posiada kosztorys? oraz stwierdził, że aby móc skorzystać z dotacji to zadanie musi być zapisane odrębnie w budżecie.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że budynek jest wykorzystywany i wynajęty zgodnie z prawem, nawiązując do rewitalizacji to tak jak wyjaśnił wcześniej, inne elementy, które gmina musiała ująć we wniosku, nie udało się zrealizować. Co do kosztorysu, musi zostać wykonany, jeżeli gmina będzie ubiegała się o dotacje z jakiegoś innego programu, należy wykazać, że są w budżecie środki. Czasami zdarza się, że środki własne nie muszą być wskazywane wprost, obecna sytuacja jet na takim etapie, że prace o które gmina się ubiega w postaci pozwoleń na remont altany są zabezpieczone, natomiast żeby zagospodarować ten teren docelowo, chociażby w sposób podobny do tego, który był planowany przy wniosku o rewitalizację, trzeba wtedy tych pieniędzy mieć więcej i móc pozytywnie porozumieć się  z sąsiadami, wtedy miałoby to sens. Przy owocnej współpracy trzeba będzie to skosztorysować i zobaczyć z jakiego programu będzie można uzyskać środki.


Radny Mirosław Chudy zapytał, czy gdyby terminowo nie dałoby się jednak tego zrealizować, to czy środki zostaną przesunięte na rok przyszły? Drugie pytanie dotyczy rewitalizacji i wniosku z tym związanego, jeżeli nie uzyska się dotacji, czy gmina  podejmie ją z własnych środków?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że mimo wszystko nie przewiduje takiej sytuacji, jednak gdyby to miało miejsce, oczywistym jest, że środki muszą się znaleźć. Gdyby jednak postępowania miałyby się mocno przeciągnąć w czasie to mogłoby być różnie. Wyjaśnił, że co do rewitalizacji to jest tak, że gmina posiada wniosek między innymi na Wrzosowisko, czy też na inne elementy, gdyby się nie udało to temat pozostanie otwarty i będzie zależał od budżetu przyszłorocznego, jednak dochodzi jeszcze wybór formy finansowania obwodnicy, która będzie głównym składnikiem inwestycji i będzie determinować to, na ile gmina będzie mogła zrealizować inne inwestycje.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy jest szansa, by w tym roku wyremontować altanę bądź ją zabezpieczyć?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że rozpatrzenie tej petycji, która skierowano do Burmistrza Wrześni była negatywna, z tego względu, że gmina nie chciała się zobowiązywać, że w tym roku poprzez pozytywne  jej rozpatrzenie, zostanie to na pewno wykonane ze względu chociażby na to, że Konserwator Zabytków przewidział ten termin o sześć miesięcy dłuższy.


Radny Janusz Czyż zapytał o rewitalizacje części tego ogrodu i podsumował, że trzeba to dobrze przemyśleć, żeby nie robić tego częściowo, ponieważ  może to zwiększyć koszty i należałoby to z pewnością uzgodnić z sąsiadami, którzy są dość oporni w działaniu. Postarać się, by zaakceptowali  tą decyzję korzystniejszą do społeczeństwa. Doraźnie można by było zrobić tak, by bezpiecznie z tego korzystać i własnymi środkami przy pomocy pracowników zieleni zagospodarować, by rodzice z dziećmi mogli z tego korzystać.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jakiekolwiek zmiany, które gmina chce wprowadzić, wymagają decyzji Konserwatora Zabytków. W tej koncepcji, która była w ramach rewitalizacji opracowywana, dostępne były różne elementy rekreacyjne. Podkreślił, że ważne jest, by zdać sobie sprawę, że  nie chodzi o złe nastawienie ze strony Loku do tego, co proponuje gmina, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że Lok ma zupełnie inne zapotrzebowania względem zagospodarowania terenu. Dla mieszkańców była korzystna, ale niekoniecznie mogła trafiać w potrzeby Loku.


Radny Andrzeja Rzeźnik zapytał, czy altana i pozostałe urządzenia są zabezpieczone na tyle,  że proces niszczenia nie postępuje oraz na jakim etapie działania gmina jest obecnie?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że altana obecnie nie nadaje się do tego, by tam przebywać, a nawet tam wejść.


Radny Zbigniew Bieńko, powiedział, że cieszy się, że zmieniło się podejście gminy do wieczystej dzierżawy. Zaznaczył, że wszystkim zależy na tym, by móc to zrobić jak najszybciej. Zgodził się, że rozmowy z Lokiem były trudne, ponieważ przejazd jest zagrodzony. Stwierdził, że czasowe  zabezpieczenie jest dość obskurne i przy dłuższym stosowaniu może należałoby rozważyć, czy nie zrobić tego bardziej elegancko.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że znajduje się tam zabezpieczenie okołkowane siatką, gdyby bardzo komuś zależało na tym, by ją sforsować i narozrabiać to pewnie można, zdecydowanie trzeba w chwili obecnej skupić się na przeprowadzeniu prac, które są najważniejsze.
Powiedział, że z Lokiem nastąpiła wymienna korespondencja o akceptację rewitalizacji i gmina otrzymała odpowiedź  negatywną. Natomiast co do fizycznego zagrodzenia przejazdu to nie wynika to z nieporozumienia czy złośliwości, a raczej wymuszenia z pewnych rzeczy.Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zaznaczył, iż Bractwo Kurkowe wystosowało do Rady Miejskiej wniosek o nadanie nazwy byłemu ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni, nazwy Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni, wniosek zostanie rozpatrywany w najbliższym możliwym terminie po konsultacji Konserwatora Zabytków. Wyjaśnił, że do tej pory istnieje spór pomiędzy wnioskodawcami, a gminą o formułę realizacji tego przedsięwzięcia. Według wnioskodawców wygląda na to, że gmina nie chce rewitalizacji i remontu zabytkowego parku, co oczywiście nie jest prawdą. Powiedział, że środki na realizację są, przebiega wszystko zgodnie z tą realizacją, przyjmując petycję w sprawie, która się toczy nie widzi dalszego sensu rozważania jej. Radni nie mają wpływu na to, co zostanie przez Burmistrza skierowane do budżetu na rok przyszły. Takie kompetencje bowiem leżą po stronie Burmistrza.

Damian Staniszewski  reprezentujący Stowarzyszenie Projekt Września powiedział, że chciałby przede wszystkim wyrazić nadzieję, że ta altana zostanie wykonana 2018 r., ponieważ sprawa Lok-u toczy się już od 2015 r., chciałby jednocześnie zapytać  o podziały geodezyjne, które skończyły się w czerwcu 2017 oraz czy został złożony wniosek o pozwolenie konserwatorskie Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków? Prosił o informację w ramach jakiego programu do Urzędu Marszałkowskiego został złożony wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Lok-u oraz czy był wykonany  kosztorys, jeśli tak, to na jaką kwotę opiewał? Podsumował i zarazem zaapelował, że petycja, którą skierowało Stowarzyszenie Projekt Września jest pokłosiem listopadowego wniosku, gdzie zostało to wyraźnie zaznaczone, że w budżecie nie zostały wyrażone kwestie związane z rewitalizacją Loku.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w listopadzie była o tym mowa. Podkreślił raz jeszcze, że gmina dysponuje środkami bieżącymi i nie ma dodatkowego uzasadnienia, by wyodrębniać to zadanie. Jeśli chodzi o środki na rewitalizację to rewitalizacja była planowana. Jeżeli można uzyskać dotacje na jakiekolwiek programy to gmina w nich uczestniczy. Nawiązując do kosztów, to w tym wariancie, na który koszty były oszacowane, nie ma to żadnego znaczenia dlatego, że koncepcja obejmowała teren należący do gminy, ale również  Lok-u i do czasu kiedy nie uzgodni się wspólnego wariantu, albo nie ograniczy się do terenu gmin, jeżeli nie będzie można domówić się z sąsiadami to trudno jest mówić o kosztach. Odpowiadając na pytanie, czy wniosek o dotację na rewitalizację obejmuje Lok, to tak jak wspominał wcześniej, nie obejmuje, podobnie jak skwerek przy PKO BP z tego względu, że wniosek o dotacje na rewitalizację musiał zostać podporządkowany dwóm priorytetom tzn. Centrum aktywności seniora i obecnemu tematowi związanemu z Lok-iem. We wnioskach ma znaczenie, ile przeznacza się na elementy tzw. „miękkie” jak Wrzosowisko, gdzie przewiduje się na działania dla seniorów, a nie infrastrukturalne. Te wszystkie rzeczy mają znaczenie z punktu widzenia skali punktowej.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca, podsumował, że altanę z pewnością należy zrealizować, nawet jeżeli nie kompleksowo, to fragmentarycznie w roku 2018, ponieważ tak jak wspomniał  zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w przyszłym roku 2019 nie ma takiej możliwości.


Radny Mirosław Chudy zapytał, czy  dokumenty na pozwolenie na budowę zostały złożone i  w najpóźniejszej możliwej opinii wydanej przez właściwy urząd, kiedy miałoby to nastąpić?

 
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zna dokładnie terminu, ponieważ w przypadku pozwolenia na budowę sprawa jest mniej skomplikowana, aby uzyskać decyzję Starosty. Natomiast jeżeli chodzi o Konserwatora Zabytków, to mimo chęci do wykonania tego remontu decydują tak naprawdę niuanse. Dobrą wolę jednak  widać. Wyjaśnił, że nawiązując do rozpatrzonej negatywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy petycji, złożonej przez Stowarzyszenie, chciałby wyjaśnić, że dotyczyła ona dwóch rzeczy, a mianowicie wykonania tego remontu jeszcze w tym roku, nie mając pewności, czy uda się to zrobić ze względu na wszystkie związane z tym formalności, druga kwestia dotyczyła, iż w petycji zostało wniesione, by w budżecie znalazło się z nazwy to zadanie, gdzie tak jak wspominał wcześniej, środki na remont altany są zapewnione w środkach bieżących referatu komunalnego.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca, zaproponował, by sformułować wniosek do Burmistrza w celu przeprowadzenia rewitalizacji altany do końca 2018 roku, poprosił pozostałych radnych o wyrażenie opinii.


Radny Zbigniew Bieńko podsumował, że zgadza się z Przewodniczącym Komisji z tym, by Komisja Komunalno-Finansowa kreśliła zadania i tak też w tym przypadku powinno być, by przeprowadzić rewitalizację altany do końca 2018 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zgodził się z radnym Zbigniewem Bieńko, że komisja w ten sposób powinna działać, ale  wyszedł z propozycją rozpatrzenie petycji, ponieważ zgodnie z procedurą Komisja Komunalno-Finansowa ma taki obowiązek, jeżeli nie będzie rozpatrywać tej petycji, zostanie ona bez rozpatrzenia. Według Przewodniczącego petycję należy odrzucić, nie dlatego, że radny jest przeciwny, rewitalizacji, ale dlatego, że jest ona w toku podjętych działań.


Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że należy petycję rozpatrzyć, proceduralnie, by nie została bez rozpatrzenia, jednak podkreślił, że sprawa dotyczy podjętych przez gminę zadań.


Radny Janusz Czyż zgodził się z Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Grześkowiakiem, podkreślił, że komisja Komunalno-Finansowa jest zobligowana do tego, by podjąć decyzję w sprawie petycji, ponieważ strona, która złożyła petycję może zaskarżyć, że komisja nie wydała żadnej decyzji.


Radny Bogumił Kwiatkowski potwierdził, że zgadza się z przewodniczącym Komisji.


Radny Mirosław Chudy wyraził opinie o rozpatrzeniu petycji przez komisję.


b)
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca odczytał wniosek i zaproponował, aby wpisać go do porządku obrad pod podpunktem b) zaznaczył, że złożony został również przez Stowarzyszenie Projekt Września w dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie: zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do skorzystania z dotacji o zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w związku z  nowelizacją art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, jednostki samorządu terytorialnego mogą, a nie muszą udzielać dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków czyli, takie które są w rejestrze konserwatorskim i w gminnej ewidencji zabytków. Przepaść wartości historycznej, artystycznej nie stanowi problemu, pomiędzy Kościołem Farnym, a Kórnikiem, który jest w gminnej ewidencji zabytków i powstał  o określonym roku, a żadnej wartości historycznej nie przedstawia  jest ogromna. Te zabytki, które są w rejestrze zabytków wymagają dużego wsparcia przez kilka lat. Nie jest to dobry moment, by o tym myśleć i rozdrabniać środki pieniężne na absurdalne rzeczy, co może spowodować brak pieniędzy na wartościowe zabytki, a czegokolwiek przy zabytku nie chciałoby się zrobić, nakłady są ogromne. Od stanowiska konkretnej jednostki samorządowej zależy i możliwości finansowych również oraz strategi działania, zależy  jaką ma politykę i na czym chce się skupić. Patrząc przykładowo na kościółek na Lipówce, zgodnie z projektem jaki radnym przedstawiono na komisjach, dotacja opiewa na kwotę 50.000,00 zł, na ten kościółek udzielono dotacji z Ministerstwa Kultury około 1 mln zł. Gdyby nie było tej  dotacji, a gmina miałaby zastąpić ją tutejszymi dotacjami na prace konserwatorskie z budżetu gminy, to 20 lat trzeba by było udzielać takich dotacji, by zbliżyć się do takiej kwoty. Podsumowując powiedział, że Burmistrz Wrześni odpowiadając Przewodniczącemu Rady Miejskiej,  iż nie planuje wystąpić z inicjatywą zmiany uchwały do Rady Miejskiej określającej zasady przyznawania tego rodzaju dotacji.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca zaproponował, by komisja zaopiniowała rozpatrzenie wniosku w sprawie rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dotacji o zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków  przedstawionego przez Stowarzyszenie Projekt Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 0 głosów „za”, 5 głosami „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” negatywnie zaopiniowała wniosek  w sprawie  rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dotacji o zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków przedstawionego we wniosku przez Stowarzyszenie Projekt Września.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca zaproponował, by komisja zaopiniowała rozpatrzenie petycji  w sprawie wykonania w 2018 roku remontu altany i rewaloryzacji terenu Ogrodu Bractwa Kurkowego (tzw. LOK) oraz za zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie na 2018 rok przedstawionego przez Stowarzyszenie Projekt Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 2 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała rozpatrzenie petycji  w sprawie wykonania w 2018 roku remontu altany i rewaloryzacji terenu Ogrodu Bractwa Kurkowego (tzw. LOK) oraz za zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie na 2018 rok przedstawionego przez Stowarzyszenie Projekt Września.Pkt 4, 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.50 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej

/-/Ryszard SzwajcaProtokolant
  Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.