BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291806
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej
(załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości,
Mateusz Waligóra, naczelnik  wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury,
Anita Grabarek, młodszy referent  w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił Panią Danutę Miś, naczelnik wydziału księgowości o przedstawienie wpływów z tytułu kar i odszkodowań – par. 0950 – w ramach budżetu roku 2017.

Danutę Miś, naczelnik wydziału księgowości wyjaśniła, że wpływy z tytułu kar i odszkodowań – par. 0950 – w ramach budżetu roku 2017 wynoszą  - 1.010.919,07 zł, co stanowiło 160,58% zaplanowanych wpływów, natomiast w rozdziale 01010 paragrafie 0950 planowana wysokość dochodów ustalona została na kwotę 15.131,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 24.839,12 zł (załącznik nr 3).


Komisja Rewizyjna poprosiła o dostarczenie materiałów źródłowych:

- noty nr 7/2017 z dnia 20.01.2017 r. nr 540/2017 z dnia 18.12.2017 r. oraz nr 560/2017 z dnia 29.12.2017 r.
W rozdziale 60016, paragrafie 0950, planowana wysokość dochodów została ustalona na kwotę 4.401,00 zł, wykonanie wynosiło 22.832,36 złZbadano materiały źródłowe:
 - noty nr 216/2017, nr 243/2017, nr 544/2017 i nr 559/2017.
W rozdziale 70005, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów wyniosła 21,00 zł, wykonanie 136,00 zł.


Zbadano materiały źródłowe :
- noty nr 93/2017 i nr 385/2017.
W rozdziale 75023, paragrafie 0950 planowana kwota dochodów wyniosła 473.400,00 zł, natomiast wykonanie 477.738,27 zł.


Zbadano materiały źródłowe:
- noty nr 133/2017, nr 314/2017, nr 491/2017 oraz reklamacje nr BWK/DRZ051/431525/KL17 i nr BWK/DRZ -051/431528/KL/17
Komisja ustaliła, że w rozdziale 75095, paragrafie 0950, planowane dochody ustalono na kwotę 131.360,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 170.231,14 zł.


Komisja zbadała materiały źródłowe, dotyczące wypłaty odszkodowań:
Komisja ustaliła nadto, że w rozdziale 75416, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów ustalona została w wysokości 2.730,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło ostatecznie 0,00 zł.
Ustalono, że w rozdziale 80101, paragrafie 0950 planowana wysokość dochodów wyniosła 26,00 zł, natomiast wykonanie – 235.505,56 zł.


Zbadano materiały źródłowe:
 - w postaci not obciążeniowych nr 270/2017 i 543/2017 oraz wypłaty odszkodowań w sprawach o numerach U/129442/2017, U/134640/2017, U/128911/2017, U/147409/2017, U/129587/2017 oraz U/134809/2017.
Komisja ustaliła, że w rozdziale 80110, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów wyniosła 200,00 zł, natomiast wykonanie – 200,00 zł,


Komisja zapoznała się z materiałami źródłowymi:
- notą nr 444/2017 z 20.10.2017 r.
Komisja ustaliła następnie, że w rozdziale 90004, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów wyniosła 420,00 zł, natomiast wykonanie – 420,00 zł,


Komisja zapoznała się z materiałami źródłowymi :
– ugodą nr 44/2017 z dnia 17.07.2017 r. z tytułu odszkodowania za wycinkę drzewostanu.
Komisja ustaliła, że w rozdziale 90095, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów wyniosła 50,00 zł, natomiast wykonanie – 49.424,80 zł,


Zapoznano się z materiałami źródłowymi:
- notami nr 182/2017, nr 417/2017, nr 443/2017, nr 467/2017 i nr 558/2017.
Komisja ustaliła, że w rozdziale 92109, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów wyniosła 1.820,00 zł, natomiast wykonanie – 1.817,13 zł.


 Komisja zbadała materiały źródłowe:
- notę nr 421/2017 z dnia 13.10.2017 r.
Komisja ustaliła nadto, że w rozdziale 92601, paragrafie 0950, planowana kwota dochodów wyniosła 0,00 zł, natomiast wykonanie – 27.774,69 zł. Zapoznano się z materiałami źródłowymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych, tj. not, nie stwierdziła nieprawidłowości. W toku kontroli analizie poddano dokumenty źródłowe, w tym w szczególności umowy wraz z postanowieniami o karach umownych, noty obciążeniowe z tytułu kar umownych oraz zgłoszenia szkód.

Numery szkód są zgodne z numeracją w rejestrze Urzędu Miasta i Gminy Września.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił naczelnika wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury o  omówienie wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i ruchomości w roku 2017 – rozdz. 70005, par. 0770.

    W toku kontroli analizie poddano dokumenty źródłowe, dokumentujące przebieg procedury zbycia nieruchomości, począwszy od procedury przetargowej, aż po sprzedaż. W szczególności zbadano przedłożone akty notarialne, dokumenty zapłaty za sprzedaż majątku oraz wystawione faktury VAT.
    Ustalono, że Gmina Września w roku 2017 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskała dochody na kwotę 515.993,78 co stanowi 90,53% wykonania planu.
    Na powyższą kwotę złożyła się w pierwszym rzędzie kwota 269.425,00 zł netto, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym na rachunek Gminy Września z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją sprzedaży 7 nieruchomości gruntowych w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym. Analizie poddano materiały źródłowe. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
     Po wtóre, na kwotę 515.993,78 zł złożyła się także łączna kwota 246.568,78 zł netto z tytułu sprzedaży 13 lokali mieszkalnych, w tym 8 mieszkań za 5% ich wartości dotychczasowym najemcom tych lokali (7 mieszkań we Wrześni, 1 na obszarach wiejskich). Pozostałe 5 mieszkań sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego.
   Komisja zbadała dokumenty źródłowe związane ze sprzedażą przedmiotowych nieruchomości, w tym faktury sprzedaży i akty notarialne. Analizie poddano przypadki udzielenia bonifikaty na wykup lokalu mieszkalnego oraz dochodzenia przez Gminę Września zwrotu bonifikaty ze sprzedaży mieszkania. Nie stwierdzono nieprawidłowości.Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 7 maja  2018 r. o godz. 16.00, którego, głównymi tematami będą:
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy z a2017 rok
 W związku z powyższym komisja wnosi o przygotowanie na posiedzenie ww. opinii.Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 17.25 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

radny /-/Piotr Matuszewskiradny  /-/Ryszard Szwajca


radny /-/Szymon Paciorkowski


radny /-/Tomasz Frankowski


Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.