BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280297
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 kwietnia 2018 r.

 Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 kwietnia 2018 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego,
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski poprosił kierownika referatu inwestycyjnego Roberta Stachowicza o przedstawienie informacji dotyczącej budowy drogi łączącej ulice Wrocławską i Kaliską we Wrześni - ul. Pilska  (załącznik nr 3).


Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego przedstawił Umowę nr 43/WIK/2010 z dnia 29.04.2010 r. zawartą z firmą eMWu Karolak z siedzibą  w Ostrowie Wielkopolskim.
Wartość umowy wynosiła 60.390,00 zł brutto. Wyjaśnił, że Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30-12-2016 r. pod nr 377298-2016 oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.bip.pl od dnia 30-12-2016 r. do dnia 27-01-2017 r. (załącznik nr 3).
Uzyskanie decyzji Starosty Wrzesińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nastąpiło 22-09-2011 r.
Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło w dniu 27-01-2017r. o godz. 11.00. W postępowaniu złożone zostały 4 oferty, najkorzystniejsza oferta złożona została przez firmę SKANSKA S. A
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa i opiewała na kwotę 2. 557 958,63 zł brutto. Rozstrzygnięcie  postępowania przetargowego nastąpiło w dniu 24-03-2017 r.
Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło 07-04-2017 r. Umowa nr WIK.ZP.272.10.52.2017  na kwotę 2.557 958,63 zł brutto. Zgodnie z umową termin realizacji inwestycji określono na dzień 31 października 2017 r.

W ramach realizacji zadania zawarto następujące aneksy do umowy:
- Aneks nr 1 z dnia 10.07.2017 r.  zwiększający  wartość umowy o kwotę 205 640,38 zł brutto.
- Aneks nr 2 z dnia 06-10-2017 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 34.341.83 zł brutto.
- Aneks nr 3 z dnia 25-10-2017 r. zmieniający termin wykonania umowy na dzień 30 listopada 2017

Podpisanie umowy w zakresie nadzoru autorskiego nastąpiło w dniu 21-04-2017 r. Umowa nr WIK.ZP.272.1.75.2017 z dnia 21-04-2017 r. zawarta z przedsiębiorstwem DROG-KAR z Gutowa Małego. Wartość ryczałtowa umowy- 1.900,00 zł brutto.
Podpisanie umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego nastąpiło w dniu 28-03-2017 r. Umowa nr WIK.ZP.272.10.48.2017 z dnia 28-03-2017 r. zawarta z firmą MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie z Kostrzyna Wlkp. Wartość ryczałtowa umowy- 8. 610,00 zł brutto.
Przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpiło przy udziale przedstawiciela UMiG w dniu 7-04-2017 r., wraz z  inspektorem nadzoru oraz kierownikiem budowy.

Odbiór robót budowlanych nastąpił w dniach:
-15.07.2017 r. częściowy
-11.09.2017 r. częściowy
-02.10.2017 r. częściowy
-30.11.2017 r. końcowy

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” nastąpiło dnia 14-09-2016 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie – Umowa nr 25/17 z dnia 25-09-2017 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Września. Zgodnie z umową wartość dotacji określono na kwotę 1.180 752,00 zł brutto.
W ramach tego zadania podpisano również Aneks nr 1 z dnia 14-11-2017 r. do umowy dotacji, zmieniający terminy okresu realizacji zadania.
Złożenie wniosku o wypłatę dotacji na kwotę 1.180 752,00 zł nastąpiło 06-12-2017 r.
Wypłata dotacji na rzecz Gminy Września na kwotę 1.180.752,00 zł nastąpiła 27-12-2017 r.
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01-02-2018 r. sprawozdanie zostało zatwierdzone.
Pkt 4
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16 kwietnia o godz. 16.00, którego tematy zostaną podzielone na ustalone przez komisję terminy:
- wydatki budżetu, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- wydatki poniesione na budowę ul. Pilskiej,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i ruchomości,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 17:30 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/Piotr Matuszewskiradny /-/Ryszard Szwajca


radny /-/Szymon Paciorkowski


radny /-/Tomasz Frankowski


Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.