BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257892
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół LXXXII

Protokół

 z 82 posiedzenia

 Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 24 września 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radna Maria Grzeszczyk o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Ryszard Szwajca – wiceburmistrz MiG Września,

-         Alfred Bogucki – skarbnik,

-         Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Jarosław Malicki – przewodniczący GKPiRPA.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie materiałów na LIX sesję Rady Miejskiej.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Słomowie.

 

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Słomowie.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 9 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 6 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska.

Kunegunda Zakrzewska – naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej.

Ryszard Szwajca - wiceburmistrz, omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie Gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR-u.

Alfred Bogucki – skarbnik, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Jarosław Malicki – przewodniczący GKPiRPA, przedstawił sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I-wsze półrocze 2002 roku (załącznik nr 3).

-         bez uwag,

Anna Prusak – dyrektor OPS, przedstawiła sytuację w Ośrodku Pomocy Społecznej:

-         duże obciążenie pracą, co uwypukla braki kadrowe,

-         zwiększono dotację na dożywianie dzieci w szkołach, dlatego tam gdzie nie ma odpowiednich sal kuchennych drugie śniadanie zostanie zorganizowane w cenie ciepłego posiłku jako suchy prowiant, tą formą pomocy zostaną objęte wszystkie szkoły na terenie naszej gminy.

Pkt. 4

Termin kolejnego posiedzenia – 2 października br. godz. 16.00.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji ds. rodziny i polityki społecznej radna Maria Grzeszczyk o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG Września w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

                                                                                     ds. Rodziny i Polityki Społecznej

radna Maria Grzeszczyk

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.