BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273824
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIV/2018 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 27 kwietnia 2018 r.

Protokół
nr XXXIV/2018
z Sesji Nadzwyczajnej  Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  27 kwietnia 2018 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we WrześniXXXIV Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7.15 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i przedstawicieli mediów  oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Bogdan Nowak oraz radny Mirosław Zgoliński.Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?


Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku zaproponowanego przez  Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 2).Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.
b) zaliczenia dróg w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Romana Dmowskiego do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.
c) ustalenia przebiegu dróg gminnych w rejonie ul. Romana Dmowskiego na dz. nr geod. 931/51, 931/57, 931/59, 931/61, 931/79, 931/81, 931/89, 968/10, 968/14, 968/16, 968/18, 969/6, 4475/1, 4478/1, 4478/2, 4482/1 oraz ul. Józefa Piłsudskiego na dz. nr geod. 930/1, 931/56, 931/63, 931/83, 931/85, 931/86, 931/87, 931/88, 936/5, 937/5, 937/6, 949/15, 949/26, 4478/3 położonych w miejscowości Września na  terenie Miasta i Gminy Września.
d) zaliczenia drogi położonej w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.
e) ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej w miejscowości Białężyce na terenie Miasta i Gminy Września.
f) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.
3. Zamknięcie sesji.Pkt 3
a)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3).


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, jaki jest koszt zorganizowania jednego punktu wyborczego?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie aby podać dokładną kwotę, zostanie ona podana pod koniec prac. Dużo się dzieje wokół organizacji wyborów, jest problem z pozyskaniem kandydatów do pełnienia funkcji urzędników  wyborczych, cała praca i kompetencja będzie spoczywała na Gminach. Nowe lokale wyborcze organizowane są zazwyczaj w takich miejscach, których nie trzeba wynajmować tj. Świetlice Wiejskie lub Szkoły, koszty to urna wyborcza, diety dla członków komisji, koszty nie obciążają budżetu gminy.  Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy  gmina przewiduje jakieś problemy w  przygotowaniach wyborczych od strony technicznej?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że transmisji wyborów na żywo z lokalu wyborczego ma nie być, wynika to ze względu ochrony danych osobowych oraz RODO. Jest dużo zmian i gmina musi przygotować się  na wykonanie większej ilości prac niż wcześniej.Radny Zbigniew Bieńko zapytał, po ile wyborców jest przypisanych do nowych lokali wyborczych?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Gutowo Małe to 720 osób a Bierzglinek to ok. 1344 osoby.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr XXXIV/447/2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września.


b)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zaliczenia dróg w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Romana Dmowskiego do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4).


Radny Tomasz Frankowski opuścił salę obrad, od tej chwili na sali obecnych jest 18 radnych.

 
Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał o przebieg drogi, dotyczy działek  949/27, 949/22 na mapie są kończące przebieg ulicy Józefa Piłsudskiego, droga kończy się tzw. „elką” a ciąg dalszy został przerwany i nie wiadomo dokąd biegnie ta droga. Kiedy gmina przejęła tereny pod drogę, od kogo i za jakie kwoty? Czy  z ulicy Wrzosowej jest zjazd czy wjazd z drogi krajowej nr 15, chodzi o mieszkańców budynku  przy ulicy Daszyńskiego 4?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że informacja  o kwotach i datach zostanie przygotowana na piśmie. Formalnie nie było połączenia ulicy Wrzosowej z drogą krajową nr 15, mieszkańcy jeździli tą drogą i nadal jeżdżą. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad mogłaby tam postawić barierki, ponieważ mieszkańcy budynku przy ul. Daszyńskiego 4 powinni wyjeżdżać i dojeżdżać do swojej posesji przez  ul. Wrzosową. Działki o które zapytał radny, nie stanowią własność  Gminy Września, miejscowy plan przewiduje kontynuację zagospodarowania tego terenu. Gmina może nadać statut drogi publicznej oraz statut drogi gminnej tylko na terenie gminnym a nie na terenie prywatnym, przerwa, która znajduje się powyżej jest to most i rzeka, która nie stanowi terenu należącego do gminy tylko do Skarbu Państwa.

         
Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że z ulicy Piłsudskiego jest włączenie w drogę nr 15, zapytał, czy może uzyskać więcej informacji na temat legalizacji dwóch zjazdów (jeden na parking  a drugi na ulicę Piłsudskiego)?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  włączenie  ulicy Piłsudskiego w ulicę Daszyńskiego znajduje się w miejscu dawnego wjazdu do fabryki TONSIL. Odcinek drogi z którego można korzystać, został wybudowany przez dewelopera i przekazany gminie, pozostały zakres inwestycji to Centrum Przesiadkowe. Kolejne włączenie do drogi nr 15 znajduje się przy dawnym biurowcu  Tonsilowskim. Do podjęcia takiej uchwały ustalenia przebiegu i nadania statusu drogi gminnej  w jednym miejscu powinno być połączenie takiej drogi z inną drogą publiczną, warunek jest spełniony.Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że trwają już projekty obwodnicy, zapytał czy wiadomo jak obwodnica zostanie oddana, to czy ulica Daszyńskiego jest planowana do zaliczenia dróg jako droga gminna?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Drug i Autostrad w Poznaniu, że z chwilą budowy obwodnicy  Wrześni, droga krajowa, która przebiega przez środek miasta, ma uzyskać najpierw status drogi wojewódzkiej a później drogi gminnej, wynika tak z przepisów.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, o kolor zielony na mapie, czy to są drogi gminne, wykupione przez gminę i są jej własnością?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak, są własnością gminy.
Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, o Uchwałę Zarządu Powiatu, co ma wspólnego z drogami gminnymi?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to  procedura, która polega na tym, że zanim Burmistrz  zwróci się z prośbą do Rady Miejskiej o podjęcie uchwał o ustalenie przebiegu i nadania statusu drogi gminnej, musi wystąpić do  Zarządu Powiatu o opinię w tej sprawie. Uchwała Zarządu Powiatu została podjęta, jest opinia pozytywną, nie ma przeszkód aby Burmistrz zwrócił się do Rady Miejskiej z projektami takich Uchwał.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 15 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr XXXIV/448/2018 w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Romana Dmowskiego do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.c)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych w rejonie ul. Romana Dmowskiego na dz. nr geod. 931/51, 931/57, 931/59, 931/61, 931/79, 931/81, 931/89, 968/10, 968/14, 968/16, 968/18, 969/6, 4475/1, 4478/1, 4478/2, 4482/1 oraz ul. Józefa Piłsudskiego na dz. nr geod. 930/1, 931/56, 931/63, 931/83, 931/85, 931/86, 931/87, 931/88, 936/5, 937/5, 937/6, 949/15, 949/26, 4478/3 położonych w miejscowości Września na  terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 5).Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 15 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr XXXIV/449/2018 w sprawie
ustalenia przebiegu dróg gminnych w rejonie ul. Romana Dmowskiego na dz. nr geod. 931/51, 931/57, 931/59, 931/61, 931/79, 931/81, 931/89, 968/10, 968/14, 968/16, 968/18, 969/6, 4475/1, 4478/1, 4478/2, 4482/1 oraz ul. Józefa Piłsudskiego na dz. nr geod. 930/1, 931/56, 931/63, 931/83, 931/85, 931/86, 931/87, 931/88, 936/5, 937/5, 937/6, 949/15, 949/26, 4478/3 położonych w miejscowości Września na  terenie Miasta i Gminy Września.d)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zaliczenia drogi położonej w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września  (załącznik nr 6).Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XXXIV/450/2018 w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


e)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej w miejscowości Białężyce na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XXXIV/451/2018 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej w miejscowości Białężyce na terenie Miasta i Gminy Września.


f)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 (załącznik nr 8).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie, podjęła uchwałę nr XXXIV/452/2018 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023


Pkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7.53 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 8 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar GrześkowiakProtokolant

Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.