BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14064751
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół LXXXIV

Protokół

 z 84 posiedzenia

 Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej

w dniu 9 października 2002 roku

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radna Maria Grzeszczyk o godz. 15.30 otworzyła posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1.     Otwarcie posiedzenia.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Zaopiniowanie wniosków po sesji Rady Miejskiej we Wrześni dotyczących  Raportu o stanie rodziny w Mieście i Gminie Września.

4.     Wolne głosy.

5.     Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Komisja w drodze dyskusji i wymiany spostrzeżeń wypracowała następujące wnioski, wynikające z sesji Rady Miejskiej we Wrześni poświęconej Raportowi o stanie rodziny Miasta i Gminy Września:

1.       Prowadzenie przez gminę prorodzinnej polityki społecznej opartej na dialogu zainteresowanych środowisk.

2.       Dbałość o stałe (regularne) diagnozowanie sytuacji rodziny w celu reagowania na bieżące jej potrzeby.

3.       Promowanie właściwego modelu rodziny (odpowiedzialne rodzicielstwo, więzy rodzinne, podział i zakres obowiązków w rodzinie, współodpowiedzialność członków rodziny).

4.       Budowanie rodziny na fundamencie wartości chrześcijańskich.

5.       Troska o materialną sytuację rodziny (rynek pracy, warunki mieszkaniowe, prorodzinny system wynagrodzeń i podatkowy, uwzględnienie potrzeb rodzin wielodzietnych, prawa kobiet w ciąży) w celu zapewnienia jej warunków godziwego rozwoju i odpowiedzialnego podejmowania zadań wychowawczych.

6.       Dbałość o uczestnictwo rodziny w rozwoju społeczeństwa (imprezy kulturalne z udziałem rodzin, informowanie o prawach i obowiązkach).

7.       Tworzenie poradni rodzinnych, działających w oparciu o konkretne programy pomocy rodzinie.

8.       Organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku dla rodzin najbiedniejszych.

9.       Promowanie organizacji podejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą (np. ZHP).

10.   Zapobieganie przestępczości nieletnich przez stwarzanie możliwości wartościowego  spędzania wolnego czasu (obiekty sportowe, place zabaw, świetlice itd.).

11.   Uczestnictwo placówek oświatowych w tworzeniu warunków rozwoju rodziny (praca psychologów i pedagogów szkolnych, warsztaty dla niepełnosprawnych, nauczanie integracyjne, miejsca w przedszkolach dla dzieci niepełnosprawnych).

12.   Troska o dzieci z rodzin rozbitych lub niepełnych  oraz o sieroty i półsieroty.

13.   Zaangażowanie lokalnych środków masowego przekazu w politykę prorodzinną.

14.   We wszystkich działaniach prorodzinnych uwzględnianie specyfiki środowiska wiejskiego. 

15.   Raport jest rodzajem diagnozy i powinien stanowić (wg opinii p. Lidii Wrocińskiej-Sławskiej dyr. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej) podstawę do opracowania programów, umożliwiających ubieganie się gminy o środki z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

16.   Należy na bieżąco diagnozować sytuację młodzieży, aby wymogi lokalnego rynku zintegrowane były z nauczaniem konkretnych zawodów.

17.   Należy zwiększać i uatrakcyjniać ofertę edukacyjną o tzw. zawody popytowe.

18.   Należy dołożyć wszelkich starań, by we Wrześni powstała państwowa szkoła wyższa.

19.   Należy wprowadzić w gimnazjach drugi język obcy, jako przedmiot nadobowiązkowy, by dać szansę uczniom zdolnym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Obowiązkowa edukacja językowa powinna się odbywać jak najwcześniej. 

20.   Należy na terenie gminy Września utworzyć punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.

21.   Należy dokonać diagnozy lokalnej obszarów, które nie zostały zdiagnozowane w Raporcie.  

Pkt. 4

Komisja zapoznała się z formularzem danych do diagnozy problemów społecznych powiatu wrzesińskiego (załącznik nr 3).

Komisja ds. rodziny i polityki społecznej po zapoznaniu się z formularzem danych do diagnozy problemów społecznych stwierdziła, że zawarte w nim dane są niewiarygodne. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Zarządu MiG Września o wyjaśnienie na jakiej podstawie zostały sporządzone dane zawarte w formularzu.  

Komisja zapoznała się z długofalowym programem rozwoju pomocy społecznej w powiecie wrzesińskim (załącznik nr 4).

Pkt.  5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji ds. rodziny i polityki społecznej radna Maria Grzeszczyk o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 2 strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Urzędzie MiG Września w Biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący komisji

                                                                                     ds. rodziny i polityki społecznej

radna Maria Grzeszczyk

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.