BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912447
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Oferty pracy
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym

KP.210.6.1.2018

 

 

U R Z Ą D M I A S T A I G M I N Y WE W R Z E Ś N I

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, tel. 61/640-40-40

  ogłasza nabór na stanowisko

  inspektora w Referacie Inwestycyjnym

  w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewne

 • obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • znajomość prawa budowlanego (mile widziane uprawnienia budowlane),

 • biegła znajomość pakietu Open Office,

 • umiejętność sprawnego komunikowania się, dyspozycyjność, zaangażowanie, kreatywność,

 • etyka i kultura osobista,

 • prawo jazdy kat. B.

   

  Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem inwestorskim,

 • załatwianie spraw dotyczących procesu inwestycyjnego,

 • obsługa interesantów w sprawach związanych z prowadzonymi inwestycjami.

   

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV,

 • kwestionariusz osobowy,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   

 1.  

   Aplikacje niekompletne i niespełniające wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane.

   Oferty prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na e-mail: kadry@wrzesnia.pl w terminie do dnia 30 maja 2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

    

   Dokumenty winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

    

 2.  

  Prosimy o składanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycyjnym.”

   

   

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

   

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni (62-300), ul. Ratuszowa 1,

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej rekrutacji,

  3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.