BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13224708
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 10 kwietnia 2018 r.

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 10 kwietnia 2018 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16:30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
lek. med. Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni;
Dariusz Jurewicz, Przewodniczący Rady  Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił  radnych o   wyrażenie opinii w sprawie sfinansowania zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni. (załącznik nr 3).

Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni powiedział, że statystyki są nieubłagane, kwestia  zagrożenia  życia, pierwsze miejsce zajmują zawały, drugie miejsce udary, gdzie transport i warunki, w  których się odbywa to podstawa. Pierwsze godziny w tych urazach są najważniejsze, w dzisiejszych czasach jest zawrotny postęp w medycynie i dzięki skróceniu czasu pomocy jest większa możliwość powrotu chorego do pełnej sprawności. Ważne jest, aby dobrze wyposażony ambulans dojechał o czasie, żeby nie był awaryjny. Flota karetek którą posiada obecnie szpital, jest w dużej mierze wyeksploatowana, dlatego szpital chciałby to zmienić. Ambulanse jeżdżą coraz częściej i więcej, ponieważ populacja ludności jest coraz większa. Szpital nie posiada kontraktu na oddział udarowy, ponieważ przed wejściem ustawy, nie posiadał go, było to związane z  aktem modernizacji i realizacji tak zwanego programu dostosowawczego do norm  rozporządzania, w tym okresie Szpital nie spełniał warunków, które były wymagane. Niezależnie od tego Szpital będzie się starał o nowy kontrakt, gdzie transport sanitarny także jest istotnym czynnikiem.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jak wyglądają relacje pomiędzy transportem sanitarnym karetkami  Pogotowia, które podlegają Spółce Szpital, a karetkami Spółki prywatnej?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni  odpowiedział, że Szpital posiada transport systemowy, którymi dysponuje dyspozytornia, obecnie w  Wielkopolsce są dwie lub trzy karetki, jest to Konin i  Poznań. Koniński posiada od 25 do 30 karetek, dysponuje ambulansami systemowymi, które nie mogą być wykorzystywane przez Szpital we Wrześni do transportu między szpitalnego. Drugim transportem jest tak zwany transport szpitalny lub poszpitalny, konsultacje, przewozy do ośrodka wysokospecjalistycznego, także występują różne stany zagrożenia, gdzie trzeba zabezpieczać podstawowe funkcje życiowe, transport dysponowany jest przez Szpital. Ambulanse, które posiadają pełne wyposażenie, gdzie można prowadzić oddech zastępczy, monitorowanie serca, saturacje, w ambulansach między szpitalnych i systemowych taki sprzęt jest wymagany. Potrzebnych jest ok. 4 wozów, dwa przeznaczone do ambulansu systemowego, jest to plan przygotowany przez Wojewodę Wielkopolskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dla całego regionu ustalone jest miejsce stacjonowania oraz czas dojazdu do pacjentów, poza miasto w ciągu 15 minut, w mieście to 7 minut aby dotrzeć na miejsce zdarzenia.    


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, do kogo w przypadku zdarzenia, trafia sygnał o potrzebie karetki?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni  odpowiedział, że do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, odpowiedniego dla naszego rejonu.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w takim przypadku korzysta z  transportu systemowego czy przyszpitalnego?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni  odpowiedział, że do dyspozycji jest  transport systemowy, który jest pod zarządem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zależy od zdarzenia lub masowości ile jest przypadków np. autobus, to wtedy dysponowane są wszystkie Ambulanse.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że Szpital Powiatowy działa na terenie całego powiatu. Zapytał, dlaczego Gmina Września została tak wyróżniona, a nie ma informacji o innych Gminach?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni  odpowiedział, że Gmina Września ma największe możliwości a Szpital płaci  ok. 180 tys. podatku do gminy. Szpital służy do wszystkich  mieszkańców Gminy Września, których jest ok. 45 tysięcy.


Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że jako radny, mieszkaniec gminy (potencjalny pacjent) a także jako  lekarz Powiatowego Szpitala we Wrześni, jest za sfinalizowaniem kupna karetki. Technika medyczna poszła  daleko w której decyduje czas i ludzie. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisał kontraktu ze Szpitalem na oddział udarowy, w związku z tym każdy udar, który trafia na Izbę Przyjęć, musi być odesłany do Szpitala, który posiada kontrakt na oddział udarowy. Najbliższy taki  Szpital to Gniezno, Konin, Środa Wlkp, Śrem a nawet Nowy Tomyśl. W przypadku udaru najważniejsze są 4,5 godz., każda minuta zwiększa szanse powodzenia, aby to wszystko zadziałało, musi być dobry sprzęt, żeby chorego dowieźć na miejsce, także występują urazy czaszkowo-mózgowe  np. ostry krwiak, który wymaga natychmiastowego podjęcia operacyjnego usunięcia, który zagraża i może wywołać śmierć, zawały serca, które wymagają wykonania koronografii, założenia stentów, o wszystkim decyduje czas oraz odpowiedni transport. Szpital zależny jest od Narodowego Funduszu Zdrowia, który wydziela pieniądze, często jest tak że Szpital podpisuje kontrakt na ok. 100 operacji a Szpital wykona 120 lub 150 operacji, które pokrywa  własnymi środkami. Warto wspomóc z korzyścią dla mieszkańców.


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni powiedział, że Szpital służy nie tylko  Gminie Września, ale całemu powiatowi, wielu okolicznych Samorządów Powiatowych np. Słupca, Gniezno lub Środa Wlkp, gminy składają się np. na budowę lub wsparcie szpitali, co służy całej społeczności powiatowej w każdej gminie. 80% mieszkańców powiatu trafia do Szpitala we Wrześni, jest to szpital pierwszego kontaktu, szpital ostro-dyżurowy. Powiat podjął ogromne wyzwanie w sprawie inżynierii finansowej na wykonanie rewitalizacji Szpitala.  W Polsce system ochrony zdrowia  jest niedofinansowany, 4,2- 4,6% PKB  jest najniższe w Europie, podział o dofinansowaniu  świadczeń opieki zdrowotnej, to Wielkopolska, zgodnie z badaniami NIK-u jest na ostatnim miejscu w Polsce ma ok. 1800 zł. na mieszkańca, najbardziej dobrze płatne jest Mazowsze i Śląsk jest to różnica 160 złotych, powoduje to że na populacje trzy miliony trzysta tysięcy mieszkańców, jest o 300 milionów zł. mniejszy kontrakt niż średnia krajowa. Wielkopolska wytwarza powyżej średniej krajowej do PKB, więcej wypracowuje a mniej dostaje.


Dariusz Jurewicz, Przewodniczący Rady  Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni powiedział, że Szpital jest Spółką Powiatową, nieprzynoszący zysków, a  do którego trzeba dokładać. Szpitale z racji swej działalności nigdy nie będą rentowne. Szpital Powiatowy we Wrześni w porównaniu ze Szpitalami ościennymi, posiada poziom Europejski. Nowy Szpital generuje dużo większe koszty niż Szpital stary, a kontrakty są na tym samy poziomie co były. Nie jest on w sytuacji, która oznaczałaby, że zbankrutuje, ale nie jest także w tak dobrej sytuacji finansowej, aby zakupić karetki oraz inny sprzęt dodatkowy.  


Radny Mirosław Chudy powiedział, że przedstawiona jest tylko jedna oferta na zakup VW Crafter. Czy były rozpatrywane inne ofert i w jakich kwotach się mieściły, jeśli chodzi o porównywalny sprzęt?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni  odpowiedział, że nie ma istotnych różnic, na rynku były Fordy, Fiaty, które najczęściej posiadają silniki tej samej firmy oraz kwestia modelu. Szpital ma doświadczenie, że ten model jest wystarczający, jeśli przetarg odbędzie się w trybie zamówień publicznych, to będzie opisany przedmiot zamówienia  i  wtedy będą wpływały oferty.


Radny Mirosław Chudy zapytał, gdyby gmina zakupiła ambulans i oddała całkowicie szpitalowi a hipotetycznie szpital zbankrutuje lub będzie reprywatyzacja, to  gmina  oddaje na własność, na wieczystą dzierżawę do zwrotu czy w sytuacji kryzysowej gmina chroni.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to małe prawdopodobieństwo. 


Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że  sprzęt  szybko się zużywa, są to samochody, które jeżdżą kilometrami w rożnych warunkach.


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni powiedział, że niektóre karetki mają do miliona kilometrów przebiegu.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, ile ma na stanie szpital ambulansów szpitalnych?
Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedział, że jeden ambulans.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy w przypadku wyboru, jeśli wydarzy się jakiekolwiek zdarzenie  to dyspozytor z Konina dysponuje wszystkim co ma w danej sytuacji?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedział, że nie.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy szpital  miałby to w ramach wszystkich interwencji niezbędnych do pomocy, rozdysponowania, szybkości w transporcie. Czy temu to ma służyć?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedział, że tak. Radny Janusz Czyż   zapytał, jak ubiegły rok finansowo wypadł w porównaniu, pieniądze z kontraktu a wydatki na obsługę pacjentów?


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedział, że Szpital ma budżet 43 milionów, inwestycja bez amortyzacji dodatnio, a z amortyzacją ujemnie, koszty związane z  emisją obligacji długoterminowych. Powiat wspiera  finansowanie obsługi kapitałowej, ok. 4 milionów, a Szpital płaci ponad 11 milionów na majątek.


Radny Janusz Czyż   zapytał, czy działanie struktur powiatowych czy szpitali  nie powinny być  ukierunkowane na inne wycenianie przez Fundusz różnych świadczeń. Ponieważ  wiele świadczeń wysokospecjalistycznych wysoko wycenianych, zostały opanowana przez prywatne ośrodki, natomiast dla państwowych  Szpitali zostały nisko wyceniane np. udary, opieka paliatywna której nikt nie chce wziąć są nisko wyceniane a ktoś musi to robić. Czy nie trzeba podjąć działań, żeby coś z tym zrobić dla lepszej dystrybucji?                                      


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni powiedział, że nie ma sieci szpitali jakoś bardzo dużych kontraktów, nie dostało się do sieci, ze względu na zabezpieczenie, były to głównie monotematyczne, okulistyka, artroskopie. Jest zła wycena procedury  ponieważ w kosztach szpital musi wycenić wszystkie elementy. Nie wzrósł koszt wyceny procedury, procedury kardiologiczne były płacone w pierwszej kolejności.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest za tym aby Komisja wsparła wniosek Szpital Powiatowego.


Radny Tomasz Frankowski powiedział, że jest także za wsparciem wniosku Szpitala Powiatowego.


Radny Zbigniew Bieńko zapytał, Pana Dariusza Jurewicza, Przewodniczącego Rady  Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni, że ma nadzieje, że firma „MATTEO” nie bierze żadnego udziału w tym przedsięwzięciu, ponieważ w mailu pojawiła się nazwa firmy, a to nie jest profesjonalne. 


Dariusz Jurewicz, Przewodniczący Rady  Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedział, że jest to mail firmowy, jest to skrzynka mailowa online, bardziej praktyczna do której ma wgląd na bieżąco .


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że przy takiej funkcji raczej trzeba założyć nową skrzynkę mali.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca  powiedział, że potrzeba karetki to jest sprawa techniczna, dla Komisji to sprawa finansowa, która może poprawić sytuację w  Szpitalu, ponieważ sprzętu nie jest za dużo. Wniosek żeby sfinansować taki wydatek  na rzecz szpitala, jest jak najbardziej zasadny.  Komisja Komunalno- Finansowa Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wniosek Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprawie sfinansowania zakupu ambulansu sanitarnego.Pkt 4
Radny Mirosław Chudy  zapytał, o ilość oficjalnych zgłoszeń, wpływających do Zarządu na złą działalność Szpitala?


Dariusz Jurewicz, Przewodniczący Rady  Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni odpowiedział, że w roku 2017 wpłynęły dwie lub trzy skargi, jest to bardzo mało.


Zbyszko Przybylski, Prezes Szpitala Powiatowego we Wrześni  powiedział, że problem jest bardzo złożony, opinie ukształtowane przez media oraz duża agresja na izbach przyjęć podczas segregacji  pacjentów. 


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca  powiedział, że postęp w technice medycznej jest bardzo duży co spowodowało, że długość życia się zwiększyła i jest to przyczyna dużej ilości pacjentów.

 

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca podziękował Panu Zbyszko Przybylskiemu, Prezesowi Szpitala Powiatowego we Wrześni oraz Panu Dariuszowi Jurewiczowi, Przewodniczącemu Rady  Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni  za przybycie  na posiedzenie Komisji Komunalno – Finansowej.Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.28 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/Ryszard Szwajca
Protokolant
Anita Grabarek
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.