BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8641332
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-04-2018
Portal - Najem, dzierżawa nieruchomości
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ogrodu warzywnego położonego we Wrześni przy ul. Jana Matejki

     WGA.6845.22.2018                                                                                                                                                                            

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl; www.wrzesnia.plNa podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 , ze zm.):


 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następującego ogrodu warzywnego:

 


1

Adres nieruchomości

Września, ul. Jana Matejki

2

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia ogółem

Księga wieczysta

Września,

ul. Jana Matejki

783/2

4,2821 ha

PO1F/00019236/3

Przedmiot przetargu:

Ogród warzywny nr 61 o powierzchni 385 m2.

3

Opis nieruchomości

Teren ogrodu ogrodzony siatką, niezagospodarowany, porośnięty trawą, w części zakrzewiony. Działka nr 783/2 położona w pośredniej części miasta. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo działki stanowią tereny zagospodarowane jako Rodzinne Ogrody Działkowe im. Wojska Polskiego, zabudowa mieszkaniowa i tereny zieleni.

4

Przeznaczenie nieruchomości

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21.06.2017 r. działka przeznaczona jest pod tereny osiedleńcze.

Dzierżawa z przeznaczeniem terenu na ogród warzywny.

5

Wysokość opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego


Terminy wnoszenia opłaty


Aktualizacja opłaty

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego stanowić będzie najwyższa zaoferowana kwota w przetargu.


Czynsz płatny do dnia 31-go marca za dany rok, na konto Gminy Września.


Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

6

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

7

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 25.05.2018 r. o godz. 09.00


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), w sali sesyjnej. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

8

Cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego, wysokość wadium, minimalna wysokość postąpienia

Cena wywoławcza wynosi: 197,00 zł.

Wadium wynosi: 30,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 2,00 zł.


Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu od podatku VAT.

9

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

9 a

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na dzierżawę ogrodu warzywnego nr 61, Września ul. Jana Matejki”, w podanej wysokości, w terminie do 21.05.2018 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Września.

9 b

Pełnomocnictwa

  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników;

  • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

11

Dodatkowe informacje

  • Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu od podatku VAT.

  • Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas oznaczony – do 31.08.2024 r., z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  • W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.