BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292833
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr LIX/396/2002
 

Uchwała nr LIX/396/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 30 września 2002 r.

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. ze zmianami), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej, stanowiący częściową zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni, zatw. Uchwałą nr V/38/94 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 02.12.1994 r. (ogłosz. W Dz. U. W. P. nr 22, poz. 240 z dnia 08.12.1994 r.).

 

§ 2

 

1.      Plan, o którym mowa w § 1 obejmuje obszar przedstawiony na podkładzie geodezyjnym w skali 1;1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Przedmiot ustaleń planu obejmuje:

a)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

b)     linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,

c)      zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

d)     lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy o gabaryty obiektów.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy Września  do przeprowadzenia toku formalno-prawnego określonego w art. 18 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Września.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni

Zenon Cichy

/-/ 

 

Uzasadnienie

 

Właściciel nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 999, położonej we Wrześni u zbiegu ulic Jana Pawła II i Sądowej wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia przedmiotowej działki z obecnej funkcji (zieleń) na postulowane przeznaczenie usługowo-mieszkalne. Na podstawie posiadanych uprawnień (art. 31, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zmianami) Zarząd Miasta i Gminy we Wrześni  przeprowadził analizę przedmiotowego wniosku, opiniując pozytywnie przeznaczenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 999 pod funkcję usługowo-mieszkalną.

Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pokrywa w całości wnioskodawca. Opracowanie planu nie spowoduje wydzielenia nowych dróg publicznych.

 

Projektodawca:

Zarząd Miasta i Gminy Wrześni

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.