BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285005
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 6 lutego 2018 r.

 

 Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 6 lutego 2018 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Przedstawicieli mediów lokalnych.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
a)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie.b)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: nadania nazwy „Zawodzie” ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zawodzie” ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn.


Komisja Edukacji w  obecności 6 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy „Zawodzie” ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn.


Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy „Zawodzie” ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,jednogłośnie,    pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy „Zawodzie” ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn.c)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka.


Komisja Bezpieczeństw i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka.d)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie:ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września.  Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września. 


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września.


e)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym.f)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, , jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września.


g)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
h)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym.


Radny  Grzegorz Dobrosielski powiedział, że protestuje, ponieważ z Gutowa Małego, byli ludzie, którzy walczyli o polszczyznę, za polską ziemię cyt: „ był to dowódca zielonego oddziału Pan  Leon  Wesołowski, który zginął i nie wiadomo gdzie znajduje się jego ciało, żołnierz wyklęty. Drugim człowiekiem, który mieszkał w Gutowie był Kazimierz Rutkowski, też został wyrzucony przez  UB z pociągu jak go wieźli do Wronek na odsiadkę, skazani oni byli tu u nas w Sądzie, rodziny Zielińskich z Sędziwojewa  Ci ludzie naprawdę dużo zrobili dla Polski, zdjęli w 45 roku sierp i młot nawet z obeliska co został rozebrany naprzeciw żołnierzy radzieckich”.Radny Maciej Baranowski zapytał, kiedy została przekreślona ulica Szmaragdowa, a została wpisana ulica Złota, nie ma parafki?Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zmiana tej koncepcji nie była wykonana przez urzędników tylko przez wnioskodawców, których można było poprosić o parafkę, aby nie było wątpliwości.  Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym.


i)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września; Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał, czy grunty w tych wszystkich przypadkach stanowią własność gminy czy zostały wykupione lub przekazane?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że część realizowana jest w trybie  ZRIDU i nie mogą być niezapłacone. Kiedy ZRID jest prawomocny grunty stają się własnością gminy, nie można podjąć  uchwały  do zaliczenia kategorii dróg publicznych gminnych, jeżeli nie jest własnością gminy. Badane jest to w sposób szczególny, przebieg ustalany jest po działkach gminnych.  Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy oprócz wykupu terenów przez gminę, mieszkańcy składają wnioski o przekazanie terenów pod drogi publiczne?Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że zdarzają się takie sytuacje. W mieście nie, ponieważ są tam miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i  założone jest, że będzie tam droga gminna, publiczna lub wewnętrzna, natomiast  na terenach wiejskich zdarzają się wnioski  które są analizowane jaka jest szerokość drogi, czy jest urządzona, czy jest utwardzona  i wtedy gmina podejmuje decyzje o przejęciu.Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak  zapytał, czy dla mieszkańców tych ulic oprócz sprawniejszej obsługi administracyjnej, zaliczenie ulicy do kategorii dróg gminnych niesie jakiekolwiek korzyści czy straty, problemy?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że strat nie ma żadnych, natomiast jest problemem dla gminy, ponieważ można więcej wymagać, kategoria drogi publicznej są to wymagania, które trzeba spełnić, ale nie zawsze od razu. W systemie prawnym gdy droga nie jest publiczna, a dowolna osoba, która chciałaby np.: przełączę wodociągowe lub inne musiałaby uzyskać służebność.Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, kto odpowiada  za OC dróg?Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że zawsze gmina, przy drogach publicznych w sposób szczególny, natomiast przy drogach wewnętrznych można sprawdzić czy jest służebność lub umowa służebności.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września; Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września;Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września;j)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;
 


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;


k)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. l)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie:ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacjiw obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


ł)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.m)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.
n)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


o)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej   w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.p)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.                                               


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


r)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie:ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.
Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.s)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.


ś)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września.t)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia  pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”.


Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy informacja na temat pieniędzy przeznaczonych na wymianę eternitu  była wysyłana indywidualni dla każdego posiadacza, czy każdy musi śledzić sam?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że gmina informację ogłasza publicznie w Wieściach z Ratusza, gdy Starostwo Powiatowe powiadamia, że jest gotowe, aby wnioski mogły wpływać, wtedy ustalany jest termin do kiedy można składać wnioski. Nigdy nie było informacji, aby ktoś był pokrzywdzony. Jest to program powszechny prowadzony od wielu lat, informacji udziela Gmina oraz Starostwo Powiatowe, który jest realizatorem tego programu, a gmina jest uczestnikiem, który ma niewielki udział. Głównym udział ma Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wykłada główne pieniądze, realizacją praktyczną, wyboru wykonawcy realizuje Starostwo Powiatowe, a gmina zbieraniem wniosków.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, do którego roku musi zniknąć eternit?
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że do 2032 roku.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w Gminie Września istnieje rejestr wszystkich budowli i budynków, w których występuje ten materiał?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że  istnieje.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia  pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia  pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia  pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia  pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”.u)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r.w)
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego omówił projekt w sprawie: wyborów sołtysa  w sołectwie Otoczna.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa  w sołectwie Otoczna.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa  w sołectwie Otoczna.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa  w sołectwie Otoczna.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyborów sołtysa  w sołectwie Otoczna.


x)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Września.

y)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt w sprawie: uchwalania rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, dlaczego jest coraz mniej osób zainteresowanych wykonywaniem prac społecznie użytecznych.


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że spadła liczba osób bezrobotnych i pozostały tylko osoby z trzeciego profilu wynikający z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy, są to osoby powyżej 55 roku życia, nie posiadające żadnych  kwalifikacji zawodowych, mają bardzo niskie wykształcenie, przede wszystkim są to kobiety będące gospodyniami domowymi wychowujące dzieci. Preludium do podjęcia zatrudnienia na właściwym rynku pracy jest  wykonywanie prac społecznie użytecznych, które uczą obowiązkowości, solidności w wykonywanych czynnościach w różnych placówkach gminnych  bądź organizacjach charytatywnych. W gminie są to WOK, Muzeum, Biblioteka Publiczna, Szkoły, w których działają stołówki lub istnieje katering, są to proste prace przy wydawaniu obiadów,itp…, Ośrodek Pomocy Społecznej proste prace w magazynie żywności oraz WOSiR zatrudnia osoby do prac porządkowych.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że na ostatnim zebraniu  starsi sołtysi apelowali o pomoc w wykaszaniu trawy na boiskach i placach zabaw i można by było dołączyć do listy pracownika, który by im pomógł.


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że potrzeby były zgłaszane do Ośrodka Pomocy Społecznej i na tej podstawie był opracowany roczny plan który został zgłoszony w Powiatowym Urzędzie Pracy do 30 stycznia 2018 r. po to aby PUP znalazł środki na 12 osób, które w tym roku będą świadczyć  prace społecznie użyteczne. W związku z tym katalog miejsc gdzie będą wykonywane prace jest już określony.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w przyszłym roku można zgłosić zapotrzebowanie przez sołtysów, na wioskach są osoby które nie dojadą do miasta na prace społeczno użyteczne, ponieważ koszty przewyższą dochody, może na  miejscu znalazłyby się jakieś prace.


Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że osoby nie są zainteresowane podejmowaniem prac społecznych na terenie swojego zamieszkania, jest to dla nich forma niezbyt przyjazna.


Radny Mirosław Chudy powiedział, że trzeba zwrócić się do Straży Miejskiej o osoby, które są pod ich kuratelą po wyrokach sądowych jeśli są moce przerobowe to Straż Miejska chętnie współpracuje.


Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że wie o tym, ponieważ korzysta z pomocy tych osób, którzy czyszczą rowy, wycinają krzewy, ale chodzi o prace starszych sołtysów, którzy nie mogą sami zajmować się koszeniem trawy.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalania rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018;


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalania rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalania rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalania rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018;

z)
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej omówił projekt w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899).


Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy zmienia się wysokość stawek?


Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej odpowiedział,że nie.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899).


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899). 


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899). 


ź)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, o załącznik nr 2 punktu 6 o wydatki Centra Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą. W grudniu Rada Miejska podejmowała uchwałę dotyczącą zadań niewygasających w roku 2017 i tego zadania w tym zestawieniu nie ma.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września  odpowiedziała, że jeżeli zadanie jest realizowane w trybie wieloletnim to nie wchodzi  w środki niewygasające, tylko realizowane jest przez kolejne lata budżetowe, najczęściej środkami niewygasającymi są zabezpieczane zadania jednoroczne, które z przyczyn np. pogodowych, technicznych nie zostały zrealizowane i nie można zapłacić wykonawcy za wykonane prace. Natomiast zadania wieloletnie nigdy nie wchodzą do środków niewygasających.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, ilu letnie jest zadanie Centrum Przesiadkowe?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września  odpowiedziała, że zadanie kończy się w roku 2018, będzie rozliczenie projektu, ponieważ dofinansowanie posiada ze środków unijnych.
Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”,2 głosami „wstrzymującymi się”,0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;


ż)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, jaki będzie całkowity koszt zakupu i renowacji postawienia torowiska, całej infrastruktury kolejki?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września  odpowiedziała, że na stronie 4 uzasadnienia, jest opisane zadanie, budowa punktu wystawowego makiety kolei wąskotorowej i łączna planowana wartość to 450 tysięcy.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział,że apelował o to, aby zrobić rolnikom targowisko, to 450 tys. gmina wyda na bzdurne sprawy z kolejką, nie wiadomo ile ta kolejka już kosztuje.  Czy mógłby Pan Burmistrz przynieść na sesje zestawienie, całkowity koszt zakupu,renowacji, pomalowania, zrobienia torowiska? Gmina posypie ekstraktem, przejedzie ciężarówka z węglem i rolnicy stoją po kolana w błocie. Gminie zależy na wystroju gminy, a nie na rolnikach.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o zwiększenie kwoty na centra przesiadkowe o 7 mil. 200 tysięcy. Co jest przyczyną zwiększenia i do kiedy gmina planuje zakończyć zadanie? Była informacja w roku 2017 że planowo powinno być zakończone w terminie, co jest tego przyczyną.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że przy zadaniach wieloletnich planuje się pewne wydatki na dany czas, także na rok 2016,na 2017,na 2018. W zależności od harmonogramu i przebiegu prac, często jest tak, że z różnych przyczyn firma nie przerobi  danej kwoty np. w roku 2017 miała zaplanowane 300 tys. a wykorzystała tylko 200 tys., co nie oznacza, że nie musi tego zrobić, w związku z tym 100 tys. trzeba przenieść na rok 2018 żeby mogli to zrobić, to że nie zrobili, wiąże się z wielu przyczyn np. z przyczyn winy wykonawcy, a często z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W przypadku Centr Przesiadkowych jest bardzo dużo rzeczy, które wynikły nieplanowo, np. mapy i dokumenty, na których pracują geodeci są aktualizowane, ale na mapach nie ma naniesionych precyzyjnie lub nie ma wcale uzbrojenia podziemnego, kabli energetycznych. Dopiero jak się kopie, było tak w przypadku ul. Rzecznej, okazało się, że tam przebiegają bardzo ważne kable energetyczne, które są zinwentaryzowane inaczej, niż jest w rzeczywistości. Jest kolizja  z jakimś urządzeniem, które trzeba wbudować, wszystko trzeba przeprojektować. Każda taka przyczyna wymaga na nowo przeprojektowania, czasu i analizy, żeby droga, którą gmina chce wybudować, była właściwie wykonana i często tak się dzieje. 11 sierpnia była wichura, która połamała  drzewa przy ulicy Wrzosowej, było to powodem opóźnienia prac w tym rejonie, wysoki poziom wód gruntowych oraz negocjacje z wykonawcami, jest to częsta przyczyna opóźnienia. Umowa aneksowana przewiduje, że zadanie będzie zakończone do końca lutego. Urząd Marszałkowski zgodził się na przesunięcie terminu.Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, na jaką kwotę opiewała pierwsza umowa, jeżeli chodzi o wykonawstwo i o ile zostały zwiększone prace dodatkowe, uzupełniające. Jaka jest kwota pomiędzy pierwotnym a ostatecznym wykonawstwem?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział,że informacja zostanie przygotowana.


Radny Janusz Czyż zapytał o informacje o nowym zadaniu na temat przebudowy infrastruktury technicznej  za 100 tysięcy złotych, co to było?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że w rejonie ulicy Turwida na wysokości torów kolejowych znajdują się nieruchomości gminne oraz w części prywatne, przez które przebiega sieć wysokiego napięcia, linia napowietrzna, która w sposób znaczący, utrudnia zagospodarowanie tych nieruchomości. Gmina podjęła decyzję o przebudowie tej infrastruktury i na to zostały zabezpieczone środki.


Radny Janusz Czyż zapytał, czy gmina wycofała się z projektu w sprawie WOK-u?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że wniosek został złożony, wstępnie gmina nie zakwalifikowała się na finansowanie, jest na liście rezerwowej i czeka na rozstrzygnięcie przetargowe w  innych wnioskach, które się zakwalifikowały czy pieniądze zostaną i czy Gmina Września będzie miała szanse pozyskać środki z tego wniosku.


Radny Janusz Czyż zapytał, czy to jest drugi pomysł na pozyskanie środków?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że gdyby nie udało się pozyskać w pierwszym wniosku, to jest kolejna możliwość, dlatego gmina aplikuje na WOK.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, o przebudowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w ramach Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, były już projekty przebudowy tego parkingu. Czy w ramach tego projektu ma być nawiązanie  do dawniejszych projektów czy coś nowego, jaki ma być zakres, może pole urnowe i kolumbarium?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że jeżeli chodzi o zakres to obejmuje on wyłącznie parking przy cmentarzu i ronda nie uwzględnia.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, o Park Dzieci Wrzesińskich i Park na Łąkach Waltra który ma powstać. Czy  parki będą połączone drogą i mostem aby samochody mogły tam dojechać?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział,że w parku gmina nie przewiduje drogi dla samochodów.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Pkt 4
Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o budowę kanalizacji w Psarach Polskich, ponieważ było zebranie mieszkańców gdzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informowało o  tym  są dwa, trzy etapy budowy tej kanalizacji. Mieszkańcy decydowali o tym, który budują odcinek co jest ważniejsze, od stycznia PWiK rozpoczęło budowę kolejnego etapu, nie było żadnej informacji że coś takiego będzie. Na odcinku do szkoły była prowadzona sieć kanalizacji, natomiast w dalszej  części do osiedla, które istnieje już długi czas, tej kanalizacji nie ma. Mieszkańcy dopytują się czy gmina mogłaby w tej kwestii coś szczególnego lub ewentualnie kiedy przewidywany jest plan na to osiedle.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zebranie nie dotyczyło projektu, który miał być realizowany przez PWiK tylko przez Gminę Września. Na zebraniu, zaproponowano mieszkańcom trzy odcinki do wyboru, do przegłosowania, do wyznaczenia priorytetów, to się dokonało, zostały zrealizowane wszystkie trzy odcinki. Inwestycja, która jest prowadzona obecnie  przez PWiK została przeprowadzona w ramach wieloletniego programu modernizacji i rozbudowy sieci, które PWiK ma i zawiera swoje inwestycje. Nie ma terminu kiedy zostanie rozbudowana sieć kanalizacyjna od strony szkoły w stronę kolejnych zabudowań.


Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał, czy odcinek od mostu do dwóch niebezpiecznych zakrętów na pewno  realizowało PWiK? Jeśli jest taki harmonogram to czy mógłby być  udostępniony lub przekazany.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że były trzy odcinki, było to z propozycji gminy a nie z propozycji  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mieszkańcy wybrali które odcinki mają być wykonane. Dwa odcinki zrealizowała Gmina a jeden odcinek PWiK. Zostanie poproszone przedsiębiorstwo o udostępnienie planu. 


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, jak wygląda sprawa „Czardasza”?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że PWiK zleciło wykonanie projektu podłączenia Restauracji Hotelu „Czardasz”, projekt podłączenia zostanie zrealizowany do końca  roku 2018.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział,że jako Przewodniczący Rady Miejskiej także wysyłał informacje od Pana Burmistrza  do właściciela „Czardasza”. Zapytał o parking na ulicy Legii Wrzesińskiej przy bloku mieszkalnym,czy gmina ma pole do współpracy do współdziałania z Wrzesińską Spółdzielnią  Mieszkaniową aby ten problem rozwiązać, czy jest to wyłącznie problem WSM i gminy to nie dotyczy, jak wygląda ta sprawa?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że problem nie dotyczy gminy. Problem parkowania był zgłaszany przez mieszkańców, odbyło się kilka spotkań Gminy ze Spółdzielnią oraz bezpośrednio z Zarządem. Gmina zaproponowała aby parking Spółdzielni uzyskał bezpośredni wjazd z ulicy Legii Wrzesińskiej i został rozdzielony od komunikacji drogą, która w tej chwili jest drogą wewnętrzną w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie wieczystego użytkowania. Wszystkie propozycje gminy, które zostały uzgodnione z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej i zyskały jego pozytywną opinię, Zarząd przedstawił propozycję na zebraniach spółdzielczych z członkami spółdzielni,na których nie uzyskali porozumienia z członkami spółdzielni. Zarząd spółdzielni uznał, że nie może zrealizować tego pomysłu, był to pomysł przedstawiony przez gminę, który poprawiłby  sytuacje. Oferta pomocy ze strony Gminy została odrzucona.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, o działkę, która zaczyna się od ulicy Legii Wrzesińskich wzdłuż drogi dojazdowej do Niepublicznego Ośrodka Zdrowia, czy należy do gminy i jest w wieczystym użytkowaniu przez Wrzesińską Spółdzielnie Mieszkaniową?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak i jednym z elementów propozycji gminy było że rozwiąże wieczyste użytkowanie dotyczące tej drogi, która stałaby się drogą gminną.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział,że na parkingu są tabliczki z  informacją, że jest to parking Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czyli mieszkańcy mają prawo do tego parkingu na prawie Spółdzielni Mieszkaniowej?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że są na prawie, natomiast tą drogą można się poruszać normalnie ponieważ są służebności dla tych nieruchomości, które się tam znajdują. Drogą dojazdową,każdy może poruszać się swobodnie, natomiast parking znajdujący się pomiędzy blokiem a drogą jest w całkowitym władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej, która ma prawo postawić tabliczki informacyjne i egzekwować parkowanie wyłącznie przez swoich spółdzielców.
Radny Waldemar Grześkowiak powiedział,że chodzi o parking po prawej stronie.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przy drodze są miejsca, które znajdują się na terenie Spółdzielni i mają prawo nimi zarządzać jak na parkingu po lewej stronie.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy prawnie dopuszczalne byłoby gdyby Spółdzielnia postawiłaby szlaban przy wjeździe i wjazd byłby tylko dla właścicieli nieruchomości, którzy mają służebność przejazdu i nie byłoby możliwości parkowania poza spółdzielcami?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina miała pomysł, propozycję i ofertę  zaangażowania w rozwiązanie tego kłopotu ale na chwilę    obecną temat upadł.


Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że 21 lutego 2018 r. odbędzie się zebranie wiejskie w Bierzglinku, gdzie głównym tematem zebrania będzie kanalizacja Bierzglinka i poprosi o przygotowanie informacji do dnia zebrania. Czy w roku 2018 planowana jest kanalizacja Bierzglinka?  Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy na zebraniach wiejskich jest przewidziana dyskusja nad funduszem sołeckim?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział,że zebrania są wiejskie,sołeckie, nie gminne. Urząd Gminy organizuje zebranie na wniosek Burmistrza lub Rady Miejskiej przy wyborze Sołtysa lub Rad Sołeckich. Gospodarzem i tematami, które są przedstawiane jest Sołtys i Rada Sołecka, to od sołtysa zależy, czy podejmie temat funduszu sołeckiego z mieszkańcami wsi. Gmina nie stawia warunków i nie żąda stanowiska od tych samorządów, jest to ich integralna postawa. Gmina oczekuje na wyrażenie zdania na temat funduszu.   


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17.32 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 35 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
   

 

 

                                   

                                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji                                   
/-/radny Bogdan Nowak


                           
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
 /-/radny Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/radny Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard |SzwajcaProtokolant

 Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.