BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257264
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniami: część 1 - budowa drogi gminnej łączącej ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni, część 2 - przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni, część 3 - budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie SSP Nr 1 we Wrześni.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - budowa drogi gminnej łączącej ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 11.070,00 zł

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk, ul. gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno (oferta nr 1), cena oferty brutto: 36.900,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 18,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,00 pkt.

2) M.P.A.C. Czesław Wardeński, ul. Paderewskiego 20a, 62-300 Września (oferta nr 4), cena oferty brutto: 30.400,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 21,85 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 61,85 pkt.

3) HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz, Gorazdowo 17, 62-305 Sokolniki (oferta nr 5), cena oferty brutto: 29.889,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 22,22 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 62,22 pkt.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/ 4, 62-030 Luboń (oferta nr 7), cena oferty brutto: 59.040,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 11,25 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,25 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 - przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.460,00 zł

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk, ul. gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno (oferta nr 1), cena oferty brutto: 6.150,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 24,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 64,00 pkt.

2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk ul. Grzybowa 3/ 4, 62-030 Luboń (oferta nr 7), cena oferty brutto: 9.840,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 15,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 55,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu w części 3 - budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie SSP Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 3.690,00 zł

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Usług Technicznych inż. Czesław Młynarczyk, ul. gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno (oferta nr 1), cena oferty brutto: 11.070,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 20,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 60,00 pkt.

2) KUBANA Paweł Tomczak, ul. Koszucka 2, 62-400 Słupca (oferta nr 3), cena oferty brutto: 9.348,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: -, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 23,68 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,68 pkt.

3) HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz, Gorazdowo 17, 62-305 Sokolniki (oferta nr 5), cena oferty brutto: 8.979,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 24,66 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 64,66 pkt.

4) JPM Judyta Mularczyk, Czołowo, os. Międzylesie 47, 62-035 Kórnik (oferta nr 6), cena oferty brutto: 11.808,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 18,75 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 58,75 pkt.

5) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczykm ul. Grzybowa 3/ 4, 62-030 Luboń (oferta nr 7), cena oferty brutto: 19.680,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 11,25 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 51,25 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.