BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13695475
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXXI/410/2018

UCHWAŁA NR XXXI/410/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 8 lutego 2018 r.

 

w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203) Rada Miejska we Wrześni, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów:
Lp.                                          Kryterium                                                         Wartość punktowa
1)    Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym           50
2)    Dziecko obojga rodziców/ prawnych opiekunów pracujących zawodowo
       lub studiujących w systemie dziennym (kryterium stosuje się również
       w odniesieniu do pracującego lub studiującego rodzica/ prawnego opiekuna
       samotnie wychowującego dziecko)                                                                       15
3)    Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację w przedszkolu
       w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja                                        10
4)    Dziecko, dla którego zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu wynosi
       powyżej 7 godzin dziennie                                                                                    10
5)    Dziecko, którego dwoje rodziców / prawnych opiekunów odprowadza
       podatek dochodowy w Gminie Września                                                               10
6)    Dziecko, którego jeden rodzic / prawny opiekun odprowadza podatek
       dochodowy w Gminie Września                                                                             5
§ 2. 1. Określa się rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1:
1) oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,
2) kopia deklaracji rodziców / opiekunów prawnych o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,
3) oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych, zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, dotyczące zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
4) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o odprowadzeniu podatku dochodowego w Gminie Września za rok poprzedni.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wymienionych w § 2 ust.1 nie uwzględnia się danego kryterium.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Waldemar Grześkowiak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.