BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461560
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVIII/2017 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 4 grudnia 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

     Protokół
nr XXVIII/2017
z Sesji Nadzwyczajnej  Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  4 grudnia  2017 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7.30 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i przedstawicieli mediów  oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Szymon Paciorkowski, który usprawiedliwił swoją nieobecność.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że związku z tym, że mamy częściej sesje nadzwyczajne, niż zwyczajne, zaproponował, by wnieść dodatkowy punkt interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak  odpowiedział, że konieczna byłaby zgoda wnioskodawcy, czyli Burmistrza, zgodnie z przepisami. Tylko za  zgodą  wnioskodawcy  może podejmować zmiany w porządku obrad.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w Statucie Gminy Września jest zapisane, że w przypadku Sesji Nadzwyczajnych porządek obrad  nie obejmuje punktu interpelacje i zapytania radnych i byłoby to niezgodne z prawem.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, aby Burmistrz wypowiedział się, czy zgadza się, czy też nie, na zmianę porządku obrad.


Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że porządek obrad, który zaproponował jest znany wszystkim radnym, w najbliższych dniach odbędzie się sesja zwyczajna w związku z uchwalaniem  budżetu. Sesja nadzwyczajna została zwołana, ponieważ do Urzędu Gminy wpłynęło pismo w sprawie zaliczenia ulicy Pilskiej do dróg gminnych,  do dnia  6 grudnia 2017 r. gmina musi rozliczyć się z dotacji na budowę tej drogi.


Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku zaproponowanego przez  Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 2).


a)
Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  omówił projekt w sprawie zaliczenia drogi ul. Pilskiej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się  na terenie Miasta i Gminy Września.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że pomimo protestów mieszkańców jedna droga nie została włączona do drogi. Czy głosujemy bez włączenia tej drogi czy z włączeniem, a jeśli bez włączenia to kiedy ewentualnie ma szansę zostać ta droga włączona?


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że nie ma to związku z tą uchwałą, ponieważ ulica Pilska została wykonana jak było zaplanowane z możliwością połączenia tych dróg np. ulicy Kożuchowskiej, z  ul. Pilską. Do  Urzędu Gminy  zgłaszali się mieszkańcy zwracający uwagę na problem dostosowania tych ulic, miejsc postojowych, bezpieczeństwa przejazdu do nowej sytuacji. Gmina  postanowiła połączyć  te ulice,  kiedy będą  one dostosowane w lepszy sposób niż są  teraz.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że mieszkańcy ulicy Kożuchowskiej w trakcie projektowania  ulicy, nie chcieli, aby połączono ich ulice z ulicą Pilską, odbyło się spotkanie z mieszkańcami co trzeba ustalić aby koszty były mniejsze, a teraz jak zobaczą jak mają inne ulice to teraz będą chcieli.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  odpowiedział, że były głosy mieszkańców i informacja  Pana Radnego potwierdza, że taki fakt miał miejsce, gmina ustali i doprecyzuje to z mieszkańcami ulicy.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy była rozważana, a jak nie, to czy byłaby możliwość wykonania analizy przedłużenia ulicy Pilskiej w kierunku ulicy Kościuszki przez Wrześnicę? Odciążyłoby to centralne ulice przejazdowe i lepiej skomunikowało ulicę Kościuszki ze Sławnem.


Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  możliwości techniczne pozwoliłyby wybudować taką ulicę, natomiast   przykład z ulicą Pilską,(gdzie  wzdłuż tej ulicy były tyły posesji prywatnych) może być zniechęcający. Gdy  8 lat temu pojawił się projekt mieliśmy protesty mieszkańców, protesty podczas pozyskiwania pozwoleń, podczas budowy oraz po wybudowaniu tej ulicy. Podczas budowy odcinka do Kościuszki byłaby taka sama sytuacja, ulica Warsztatowa byłaby pierwszą ulicą która by protestowała. Teren częściowo nie jest własnością Gminy, ale można się nad tym zastanowić.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr   XXVIII/384/2017 w sprawie: zaliczenia drogi ul. Pilskiej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się  na terenie Miasta i Gminy Września.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr   XXVIII/385/2017 w sprawie:  ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Pilskiej w miejscowości Września  na terenie Miasta i Gminy Września.


Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że interpelacje można zadawać nie tylko na sesji Rady Miejskiej ale także 365 dni w roku.


Pkt 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7:45 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.