BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463280
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokoły z Wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 19 grudnia 2017 r.


  Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno-Finansowej
z dnia 19 grudnia 2017 r.


Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września;
Przedstawicieli mediów lokalnych.Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).Pkt 3
a)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni.


Komisja Komunalno – Finansowejw obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni.


b)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice;


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice;


Komisja Komunalno – Finansowejw obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice;


c)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie;


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie;


d)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o rządowy program mieszkanie plus, czy gmina ma porozumienie i czy  w tym rejonie będzie pewne budownictwo mieszkaniowe?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina ma podpisany list intencyjny dotyczący analizowania możliwości realizacji programu „Mieszkanie Plus” we Wrześni. Gmina wskazała Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. odpowiedzialne za pilotaż programu, 18 lokalizacji, które stanowiły własność Gminy Września lub Skarbu Państwa. Lokalizacja obejmuje ul. Armii Poznań, jest to działka najbardziej przygotowana do tej inwestycji, jest to teren uzbrojony, znajdują się już tam bloki mieszkalne i pojawienie się bloku w ramach  „Mieszkanie Plus” nie stanowiłoby żadnego problemu. W pierwszym kwartale 2018 roku Urząd Gminy musi dokonać wyboru czy program będzie realizowany w ramach części komercyjnej poprzez pożyczenie pieniędzy z Banku Gospodarstwa Krajowego czy Krajowy Zasób Nieruchomości, gmina do spółki realizującej ten projekt, może aportem wnieść ten grunt, który zostałby spłacony w postaci mieszkań, które stałyby się mieszkaniami komunalnymi, gmina  nie musiałaby zajmować się administracyjnie mieszkaniami, które byłyby wynajmowane z programu „Mieszkanie Plus”. Działka 488/4  to teren, na którym są już dwa bloki, właściciel terenu, który gmina pozyska, miał plan wybudować tam dom jednorodzinny, natomiast ze względu, że dom znajdowałby się pomiędzy blokami, zaproponował gminie zamianę tego terenu na inny. Po negocjacjach Urząd Gminy zaproponował teren przy ulicy Paderewskiego. 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że w związku, że jest to transakcja  z konkretnym właścicielem, chciałby znać nazwisko tego właściciela, rozumie że jest ochrona danych osobowych.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to Pan Leszek Łapiński, który w rozmowach reprezentował siebie i brata.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał co znajduje się pomiędzy terenem, który gmina pozyska i terenem sąsiednim,  czy jest to teren drogi czy pas drogowy?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to teren, który był rowem, teren zostanie zagospodarowany.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy  teren jest własnością gminy?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości;e)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego;


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w 1939 roku, krótko przed wybuchem wojny ulica Jana Pawła II, nosiła nazwę Romana Dmowskiego a teraz, dzielić będzie je Plac Św. Stanisława.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego;f)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn;


Radny Maciej Baranowski zaproponował, by Rada Miejska wycofała wniosek i zastanowiła się nad  inną nazwą dla tej ulicy.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że taki wniosek z nazwą ulicy złożył właściciel terenu.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że Rada Miejska nie musi opiniować wszystkiego co zostanie zaproponowane przez mieszkańców.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, 3 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 2 głosami „przeciw”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, 2 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn;


g)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni;


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nazwa była planowana w III kadencji, a pomysłodawcą był Przewodniczący Rady Miejskiej z I kadencji Pan Jan Koralewski.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że rondo powinno nosić nazwę  ludzi, którzy oddali życie za niepodległość Polski lub Dzieci Miłosławskich, które walczyły o polszczyznę. Zaproponował, aby wybudować we Wrześni pomnik dla tych dzieci, a nazwa ronda niech powstanie w innym miejscu np. przy Volkswagenie.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy gmina posiada wykaz miast partnerskich z którymi jest związana,   wiadomo, że współpraca z  miastem  Garbsen jest najbliższa, czy gmina ma inne miasta partnerskie? 


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, żeby miasta były miastami partnerskimi jest potrzebna  specjalna procedura, która sprowadza się w dużym przybliżeniu do  obustronnych uchwał Rad Miejskich tych miast. Gmina Września współpracuje z dwoma miastami partnerskimi, są to miasto Garbsen w Niemczech oraz Brie we Francji. Innych miast nie ma.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że miasto Garbsen jako pierwsze zaproponowało współprace z Gminą Września. Burmistrz I kadencji  Celestyn Bachorz oraz radny Andrzej Masłowski  pojechali do Garbsen i nawiązali partnerstwo z tym miastem, które istnieje już 25 lat. Gmina ma honorowego obywatela  Pana Wolfganga  Gallera
burmistrza Garbsen poprzednich kadencji  oraz zastępce przewodniczącego burmistrza Pana Güntera Heidkämpera
wielkiego człowieka, który pragnął połączenia i dobrego sąsiedztwa między Polską a Niemcami, który urodził się w czasie wojny, nie był to człowiek młodej daty, a wszystko pamiętał, pomimo to przyjeżdżał i zrobił wiele dla Wrześni i zasłużył na ten tytuł. Miasto Garbsen przyjmuje dużo młodzieży szkół podstawowych i szkół średnich, młodzież ze szkoły średniej wyjeżdżała na wymianę do Garbsen przez ok.7 lat. Poznawała wszystkie  kraje związane z Unią Europejską tj. Luksemburg, Belgia, Niemcy, Strasburg, Francję. Garbsen jest miastem, które chętnie współpracuje z miastem Września.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w tak centralnym miejscu rondo powinno nosić inną nazwę np. „ Dzieci Miłosławskich” lub „ Żołnierzy Zielonego Trójkąta”.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni;


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił Przewodniczącego Komisji  Edukacji, radnego Bogdana Nowaka o przerwę w procedowaniu poszczególnych projektów uchwał i przedstawił gościa Pana Łukasza Szubę projektanta i przedstawiciela firmy SMP Projektanci, który przedstawił projekt budowy małej obwodnicy od ulicy Wrocławskiej do drogi krajowej nr 92, naprzeciwko końca  ulicy Leśnej. Odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Białężyc i pojawiła się opinia, że wydłuży się droga z miejscowości Białężyce, Chocicza Wielka do Wrześni nie jadąc drogą  nr 15 przez Obłaczkowo. Mała obwodnica będzie wiodła z ronda,  które powstanie na drodze krajowej nr 15 ulicy Leśnej, wzdłuż ulicy do ronda na ulicy Działkowców, następnie ulicą Jagodową nad torami kolejowymi do ulicy Wrocławskiej skrzyżowanie z ulicą Głogowską. Gmina przedstawiła propozycję, na którą mieszkańcy się nie zgodzili, argumentując, że będą mieć dalej przy drugiej propozycji, że są korki i rozwiązanie jest niewygodne. Urząd Gminy przeanalizował rozwiązanie, które mogłoby być równolegle realizowane z tym, że przejazd w osi  ulicy Działkowców nadal by funkcjonował oraz droga wzdłuż torów z Białężyc. Rozwiązaniem jest budowa tunelu otwartego. Gmina poprosiła firmę SMP Projektanci o wstępną koncepcje projektu tunelu.


Łukasz Szuba, przedstawiciel SMP Projektanci przedstawił  i omówił koncepcje projektu budowy tunelu.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak podziękował za przedstawienie koncepcji projektu.


h)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1,75 i 53;Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w załączniku nr 2 jest sentencja Rada Miejska nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia czyli uwag. Zapytał czy były jakieś uwagi?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że uwag nie było, więc odstąpiono od  ich rozstrzygnięcia.Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1,75 i 53;Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1,75 i 53;Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1,75 i 53;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1,75 i 53;i)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni - dz. 908/3;


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że działka bardzo blisko graniczy z drogą krajową nr 92. Zapytał, czy bariery energochłonne lub coś innego, w jaki sposób będzie rozwiązane  usunięcie tej odległości 170 metrów?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że bariera 170 metrów, która jest widoczna na załączniku graficznym na  środku terenu, to jest odległość jaką narzuca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, teren który znajduje się poniżej linii, nie jest tam niemożliwa zabudowa kubaturowa, nie mogą tam powstać budynki, ewentualnie miejsca parkingowe, infrastruktura osiedlowa, natomiast budynki  mogą być ulokowane tylko w górnej części terenu, tam gdzie nie występują uciążliwości, jest to poza granicą 170 metrów.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy osoba prawna, która zgłaszała uwagi to osoba, która jest właścicielem tego terenu?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że tak, osoba jest właścicielem tego terenu.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy właściciel zaproponował, aby obręb własnej działki był półtora stanowiska postojowego na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz jedno stanowisko postojowe dla pojazdów niepełnosprawnych na 30 lokali mieszkalnych, czy będzie dotyczyło to tylko mieszkańców z kartami parkingowymi z zabudowy tej działki?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że co jest w treści uwagi, to co było w projekcie miejscowego planu,  który został przedłożony do publicznego wglądu, uwaga dotyczyła, tego aby umieścić zapis  w tym jedno stanowisko postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych na 30 lokali mieszkalnych. Takich zapisów obecnie nie można umieszczać, musi być to zapis o obowiązku określenia ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Karta parkingowa określa osoby niepełnosprawne, dlatego uwaga została rozstrzygnięta negatywnie nieuwzględniona z uwagi że taki zapis musiał pozostać.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni - dz. 908/3;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”,, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni - dz. 908/3;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni - dz. 908/3;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni - dz. 908/3;j)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia  i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia  i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych,  6 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”,, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia  i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0  „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia  i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia  i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;k)
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej omówiła projekt w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022 


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy jest  plan rozbudowy, czy będą inne inwestycje oprócz projektu „mieszkanie plus”, czy inwestycje są przewidziane i w jakiej skali?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że pierwszym wariantem to współpraca, gdzie pozyskuje się mieszkania komunalne poprzez aport gruntu do spółki celowej, drugim wariantem jest „plomba” na ulicy Jana Pawła II, gmina rozważa z tym miejscem i lokalizacją różne funkcjonalności potencjalnego budynku, jest to lokalizacja w centrum miasta, która może być dobrze wykorzystana  np. bibliotekę, różnego rodzaju  działalność publiczną. Wykorzystanie w części tego budynku  na działalność daje szanse na   pozyskanie w budynku również kolejnych lokali. Z  treści projektu uchwały wynika potrzeba zwiększenia liczby lokali socjalnych, w 2019 roku liczba z 119  wzrośnie do 129 będzie to z pozyskania lokali. Większą potrzebą są mieszkania socjalne (wynajmowane mieszkańcom za 1 zł. za metr ) niż lokali komunalnych, wynika to z wniosków otrzymanych od mieszkańców.Radny Szymon Paciorkowski zapytał o liczbę osób oczekujących kolejno w rejestrze potrzeb mieszkaniowych na liście mieszkaniowej oraz  jaki jest okres oczekiwania rodzin  na wskazanie lokalu socjalnego prawomocnym wyrokiem sądu, na dzień 30 listopada 2017 r. od kiedy wyroki były wykonalne i jak długo trwało oczekiwanie? Drugie pytanie: jak w chwili obecnej kształtuje się sytuacja tzn. przy ilu nieruchomościach w skład które wchodzą lokale mieszkalne gminy w których  już obecnie są profesjonalni zarządcy, jakie są planowane ewentualnie zmiany w tym kierunku? Trzecie pytanie: w paragrafie 3, ust. 3 jest inny budynek w którym jest 8 lokali mieszkalnych, czy to jest WOK?Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że jeżeli chodzi o realizację wyroków eksmisyjnych to gmina ma takie eksmisje, które są realizowane od zaraz, w krótkim czasie gmina przyznała lokal socjalny w związku z wyrokiem sądowym w przeciągu miesiąca. Gmina stara się działać tak, aby lokale socjalne przyznawać w pierwszej kolejności w przypadku jeżeli gmina ma wyrok, nie ze swoich zasobów, tylko z zasobów prywatnych i wiąże się to z wypłatą odszkodowań. Od 3 lat gmina działa w taki sposób, że nie wypłaciła żadnych odszkodowań, natomiast jeżeli mamy do realizacji wyroki Gminne z zasobów komunalnych to realizacja może trwać dłużej, najstarszy wyrok jaki gmina ma do realizacji to wyrok 10 letni, ponieważ lokator opuścił lokal i komornik nie może  go zrealizować. Trudno określić czas realizacji wykonania wyroku, wszystko zależy od sytuacji, w pierwszej kolejności, realizowane są wyroki z zasobów prywatnych po to aby nie płacić odszkodowań. Odpowiadając na kolejne pytanie, gmina od kilku lat wyłania drogą przetargu zarządce mieszkaniowego zasobów Gminy Września. Od stycznia  2018 roku gmina będzie miała nowego zarządcę na okres dwóch lat, który będzie zajmował się budynkami komunalnymi w 100% czyli lokalami, budynkami, otoczeniem budynków oraz samymi mieszkaniami które znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych lokali gminnych. W wspólnotach mieszkaniowych, zarządzają profesjonalni zarządcy, którzy są wyłaniani przez poszczególne wspólnoty. Odpowiadając na ostatnie pytanie , chodzi o budynek przy ulicy Kościuszki 24, były dom nauczyciela, jest tam  nieuregulowana kwestia własnościowa, dlatego nie został on ujęty jako 100% budynek gminny, tylko jako inna kategoria.Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o ocenę stanu technicznego lokali, które mieszczą się w całej gminie i są w różnym stanie a większość z nich jest w stanie zaledwie dostatecznym. 92,5% budynków jest zasilane ogrzewaniem etażowym lub piecami kaflowymi, czy w związku  ewentualnie z prowadzeniem remontów jest możliwość podłączenia do instalacji gazowej o ile instalacja gazowa przebiega obok tych budynków, czy ewentualnie podłączenie do innej ciepłowni np. PEC lub kotłownie lokalne, aby ograniczyć ilość kominów paleniskowych?Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że wykonawca, który przeprowadza przeglądy lokali gminnych, zgodnie z art.62 prawa budowlanego,  nie  używa określenia że budynek jest w stanie bardzo dobrym, jeżeli jest zapis iż budynek jest w stanie dobrym to należy rozumieć, że jest wyremontowany, ocieplony. Wiele budynków jest starych i wymagają jeszcze nakładów, co roku są wykonywane zaplanowane prace, wówczas stan budynków jest określany jako dostateczny. Gmina nie brała pod uwagę takiej możliwości, ponieważ są to budynki w których w dużej mierze znajdują się lokale socjalne. Ogrzewanie piecowe jest najbardziej dostępne i najtańsze dla lokatorów, są obawy w kwestii płatności i długów na budynkach ponieważ kwoty czynszu byłyby większe.Radny Janusz Czyż zapytał o lokale przy ulicy Warszawskiej 26a i 26b oraz ulica Jana Pawła II 17 czy są to budynki do rozbiórki, co w tym  miejscu powstanie, czy jest możliwość postawienia także plomb?


Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że ulica Jana Pawła II 17 jest to miejsce gdzie „PLOMBA” jest planowana, ulica Warszawska 26a i 26b jest to budynek znajdujący się  za Urzędem Skarbowym i na razie nie ma planów aby zabudować ten teren.
Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jaką popularnością cieszy się system zapewniania mieszkań komunalnych w prywatnym zasobie za dopłatą z gminy?


Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że są osoby które korzystają z tej formy i jest to sposób aby ominąć długotrwałe oczekiwanie za mieszkaniem gminnym, są to osoby  które mają wsparcie finansowe i mogą pozwolić  sobie na wcześniejsze wynajęcie mieszkania.
 


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, ile obecnie wynosi stawka bazowa czynszu i kiedy były ostatnie regulacje z tym związane?Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że stawka bazowa wynosi 5 złotych, która nie zmienia się od 2009 roku.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022 


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022 


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022 


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022 l)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie;


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie;Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie;ł)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września  oraz warunków i zasad korzystania  z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników;


Radny Waldemar Grześkowiak  zapytał, co oznaczają cyfry przedstawione w kolumnach od 1 do 3?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to liczba przystanków przy danej ulicy.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy są to istniejące przystanki, czy takie, które gmina będzie ustawiać?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to większość przystanków istniejących i szkolnych oraz przystanki, które powstaną  związane z budową Centru Przesiadkowego.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że koło dawnego domu seniora, teraz znajduje się tam zwykły budynek mieszkalny, w którym mieszka dużo starszych osób, także znajduje się  przystanek autobusowy a linia ta  została ustalona tak, że autobus nie dojeżdża. Czy byłaby możliwość wydłużenia tej linii o to miejsce?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że przystanek autobusowy przy dawnym Domu Seniora będzie uruchomiony, jest nieoznakowany, wiata przystankowa została zdemontowana, ponieważ zagrażała niebezpieczeństwu. W krótkim czasie przystanek zostanie uzbrojony, jakie będzie zainteresowanie, ile osób będzie korzystać, ze względu na osoby starsze przystanek w sposób szczególny będzie zadbany, aby można było korzystać. Znak zostanie założony i przystanek zostanie przywrócony do  użytkowania.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak poinformował, że radny Maciej Baranowski opuścił posiedzenie obrad komisji wspólnych.


Komisja Edukacji  w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września  oraz warunków i zasad korzystania  z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września  oraz warunków i zasad korzystania  z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września  oraz warunków i zasad korzystania  z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września  oraz warunków i zasad korzystania  z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników;


m)
Komisja Edukacji  w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zatwierdzenia  Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.n)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”;


Radny Janusz Czyż zapytał, czy ta inwestycja będzie opóźniona czy z  zasobów gminy?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina będzie korzystać z własnych zasobów.


Komisja Edukacji  w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”;

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”;


Radny Maciej Baranowski powrócił na  posiedzenie obrad komisji wspólnych.


o)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy inwestycja w związku z tak dużą różnicą w kosztach jej przeprowadzenia, czy ona była ograniczona, czy wyszło to z oferty w ramach przetargu?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że wynika to z rozstrzygnięcia przetargu, kwota złożona w przetargu była dużo niższa niż kosztorys inwestorski, na podstawie tego złożono pierwotny wniosek o pożyczkę.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego powiedział, że część materiału który był wykorzystany na zamknięci kwatery pochodził  z zasobów gminy.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy inwestycja jest zgodna z projektem i bez żadnych ograniczeń?


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego odpowiedział, że tak.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


p)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;r)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;


Radny Maciej Baranowski wnioskuje, aby poprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września oraz zmiany w uchwale budżetowej (punkty R i S), zostały przesłane radnym jako ostateczne do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 16.00.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”  , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;

s)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że gmina ma prawie 18 mln mniej w zaplanowanych  dochodach budżetowych, na wielu pozycjach są umniejszone kwoty. Czy na koniec roku jest zapewnienie, że gmina ureguluje wszystkie zobowiązania czy należności, które ma na zadania określone budżetem za rok 2017. Pozycje  są spore, w niektórych miejscach jest -15 milionów, - 2 miliony w przypadku Oświaty, jeśli gmina nie otrzyma kwoty 18 milionów to trzeba w pozycjach pomniejszyć kwotę. Czy nie ma zagrożenia, że w którymś miejscu zabraknie środków?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że w większości przypadków minusy oznaczają, że wydziały, jednostki gminne korygują i przeszacowują swoje plany, czyli albo oddają wolne środki albo nie zaciągają dodatkowych zobowiązań. Jest to tak zapięte, że nie ma żadnego zagrożenia i wszystko to, co gmina ma w zobowiązaniach zostanie zapłacone.


Komisja Edukacji  w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”  , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;Pkt 4
Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w miejscowości Bierzglinek wybudowano market DINO, zbudowano przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej, przejście jest nieoświetlone i jest bardzo niebezpiecznie, piesi boją się przechodzić. Proszę o interwencję w tej sprawie.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o budowę kanalizacji Psar Małych, ponieważ na ulicy Długiej od dłuższego czasu trwają prace związane z osadzaniem przepompowni, studni, są duże utrudnienia brak oznakowania dotyczącego objazdu, przejeżdżają tam samochody ciężarowe, które dostarczają materiały do poszczególnych hurtowni. Proszę o interwencję w tej sprawie i odpowiedz na pytanie, kiedy firma zakończy prace?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że przejście dla pieszych w Bierzglinku, w ramach przyszłorocznego budżetu, zostanie zlecone kompleksowe wykonanie dokumentacji na najniebezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Gmina będzie poprawiać bezpieczeństwo w miarę możliwości finansowej. Większość oświetlenia ulicznego nie jest  własnością gminy, jest własnością firmy ENEA. Urząd Gminy w myśl praw energetycznego  musi za oświetlenie płacić i za dystrybucje prądu. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie  tego oświetlenia, nie może korzystać z tych instalacji. W ramach budżetu na 2018 rok zostanie wykonanych mniej  oświetleń typowych ulicznych a więcej oświetleń typowych dla przejść dla pieszych.


Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że rozumie jakie są procedury ale mieszkańcy są zagrożeni przechodząc przez przejście a chcą czuć się bezpiecznie.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że urzędnikowi gminy nie wolno wybudować niczego bez zezwoleń, ponieważ powinnością  powiatowego inspektora  nadzoru budowlanego jest zgłosić taki fakt do prokuratora, prawa złamać nie można. Kiedy budżet zostanie uchwalony, gmina  zleci opracowanie dokumentacji technicznej i będzie realizowane.


Odpowiadając na pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego powiedział, że Urząd Gminy, wykonawca oraz projektant  nie spodziewali się, że poziom wód gruntowych w Psarach Małych będzie wysoki, wydawało się że względu na piaski i sytuację geologiczną takich sytuacji nie będzie. Problem pojawił się przy osadzaniu tłoczni, która będzie pompowała ścieki do Wrześni. Zostanie to zrealizowane jak najszybciej, gdyż wykonawca jest już po terminie i będą naliczane kary umowne. Sytuacja z wodami gruntowymi trwała przez cały okres budowy oraz warunki pogodowe nie sprzyjały wykonywanym pracom, była to także duża uciążliwość dla mieszkańców. Gmina zgłaszała i zgłosi ponownie do wykonawcy o właściwe oznakowanie objazdu.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że ciężarówki, które przyjeżdżają do firmy „ZELKA” jeżdżą po całej miejscowości bocznymi uliczkami. Pola są zalane od tego wypompowywania, a ciężarówki niszczą to co zostało wybudowane. Prosi o zainterweniowanie w sprawie  znaków objazdu.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że w Psarach Małych nie ma melioracji, rowów odwodnieniowych, nie ma gdzie pompować wody. Gmina dostała informacje z Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej w Poznaniu  o opadach w roku, z których wynikało, że w niektórych miesiącach, było tylko 5-7 dni bez deszczu w ciągu roku. 


Radny Szymon Paciorkowski zapytał o odbudowę  parku im. Józefa Piłsudskiego, czy istnieje generalny program lub pomysł jakiego rodzaju mają być nowo nasadzone drzewa i w jakiej skali, czy  będą to gatunki jak dotychczas, czy nowy plan zagospodarowania i  nowe gatunki drzew?


Apeluje do radnych Rady Miejskiej aby przesunąć głosowanie w   późniejszym terminie w sprawie nadania nazwy ulicy.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że od kilku miesięcy trwają prace projektowe, które zakończa się projektem nasadzeń drzew i krzewów w parku im. Józefa Piłsudskiego. Opracowuje to zespół osób, które od lat zajmują się sprawami nasadzeń drzew. Jeśli chodzi o nazwę ulicy jest to prywatna droga, jest to propozycja właścicieli i odkładanie w czasie głosowania nad projektem uchwały jest niekorzystne dla osób, którym w krótkim czasie będzie potrzebny adres zamieszkania do dokumentów. Nie ma tam innych obiektów ponieważ gdyby były, byłby już tam adres meldunkowy.


Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że działki są podzielone, tak to wygląda na mapie i nie wiadomo, czy należą one do jednego właściciela, które przylegają  do parkingu  Kauflandu oraz do  działki za budynkiem od strony ulicy Kaliskiej.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że te budynki mają już adresy, jest to  ulica Kaliska oraz Kaufland ulica Miłosławska, są to istniejące adresy, a chodzi o nowo budowane bloki. We Wrześni nie ma zbyt dużego zwyczaju nadawania nazw ulic dwuwyrazowych, chociaż w innych miastach jest ich dużo. Rada Miejska nadaje nazwy ulic, więc może to być inna nazwa.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że na komisji 24 września 2017r. przed Sesją Rady Miejskiej, zadał pytanie w sprawie Targowiska Miejskiego, którą miał otrzymać na najbliższej sesji. Zbliża się druga Sesja Rady Miejskiej, a odpowiedzi brak. Prosi o odpowiedź.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi o utwardzenie Targowiska Miejskiego odpowiedź była udzielona na Sesji.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy można udostępnić, kto jest właścicielem Gorzelni i kiedy zostały nabyte   grunty, przed spaleniem czy po spaleniu?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie wie.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy można to gdzieś sprawdzić? Poprosił o przygotowanie na najbliższą sesje Rady Miejskiej, kiedy były wydane warunki zabudowy.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że trzeba sprawdzić czy podawanie informacji kto jest właścicielem danej nieruchomości jest zgodne z prawem, prawdopodobnie jest  to niezgodne z prawem.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że zgłosi do Prokuratora, że gorzelnia została spalona i będzie wiadomo komu zależało na spaleniu tego budynku, albo właścicielowi co nabył grunt lub właścicielowi co sprzedał.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że Rada Miejska nie musi akceptować wszystkich propozycji nazw ulic wniesionych przez właścicieli gruntów.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, aby radni zaproponowali nową nazwę ulicy, która zostanie poddana pod głosowanie.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że wymagałoby to zgody właściciela gruntu na propozycję nowej nazwy przedstawioną przez Rade Miejską.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że może być dowolna nazwa, w przypadku  prywatnej terenu, ulicy musi być zgoda właściciela, gdyż chce on aby jego teren  tak się nazywał, jest tak zapisane w przepisach ustawy.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że radni Rady Miejskiej muszą podjąć decyzje i zagłosować.  


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Rada Miejska może odrzucić, ale nie narzucić.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o skażenie wody, które miało miejsce w okolicach Kaczanowa, czy są znane przyczyny i co robić, aby zapobiegać tym zdarzeniom w przyszłości, ponieważ przez długi czas nic się nie działo, a ostatnio w skali  kilku miesięcy kolejno takie zdarzenia. Zapytał, czy sieci są przestarzałe i co się dzieje? Podkreślił, że należałoby zareagować, a może zainwestować.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że wszystkie informacje zostały upublicznione na stronach Sanepidu oraz PWiK. Nie było skażenia tylko pogorszenie jakości wody, codziennie wykonywane są  badania z  różnych ujęć wody i gdy wychodzi pogorszony stan wody, Sanepid  wydaje komunikat informujący o stanie wody. Jest to prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw, które informuje mieszkańców, że można pić wodę po przegotowaniu, następnego dnia jeśli wynik badania jest dobry, pojawia się komunikat, że woda jest całkowicie czysta.


Radny Stefan Ogrodowiczem zapytał o aleje klonową wzdłuż Wrześnicy po stronie Tonsilu. Drzewa, które pozostały po nawałnicy sierpniowej są w opłakanym stanie, część drzew jest rozpołowiona do samego korzenia następna część jest pochylona pod kątem 60 stopni, które przy najbliższej wichurze zostaną przewrócone i mogą zniszczyć nową inwestycje. Czy nie należałoby przyciąć korony drzew do odpowiedniej wysokości, jak również innych drzew na terenie miasta na ulicach w przeciągach komunikacyjnych, czy będzie w tym kierunku coś robione? Miasto będzie nasadzało dużo drzew w różnych miejscach i tej zieleni będzie więcej niż było. Aleja klonowa nad Wrześnicą jest pozytywną częścią tego terenu. Klony są drzewem kruchym, które  rosną do pewnej wysokości i się łamią.
Oświetlenie na ulicy Chrobrego, które Energetyka miała założyć z pionierskim projektem radiowego odczytu pomiaru ciepła w mieszkaniach jeszcze nie ma oświetlenia.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że oświetlenie jest już zamontowane i świeci.


Radny Stefan Ogrodowiczem powiedział, że w Gutowie Wielkim przy skrzynkach pocztowych naprzeciwko hurtowni  zabawek „BEMAG” jest duża kałuża, która uniemożliwia swobodne odebranie poczty. Czy byłaby możliwość poszerzenia i utwardzenia  tego terenu oraz  przejścia dla pieszych na  drodze krajowej nr 92 na wysokości Gutowa Wielkiego, ponieważ takiego przejścia brak, a na drodze jest duży ruch, który uniemożliwia rowerzystą i pieszym bezpieczne przejście na drugą stronę jezdni.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że jeżeli chodzi o wycięcie klonów nad Wrześnicą na ulicy Wrzosowej to musi być zgoda konserwatora, ponieważ znajdują się w strefie objętej przez konserwatora zabytków, drzew jest kilkadziesiąt tysięcy i wtedy trzeba napisać wniosek, o które konkretnie drzewo chodzi. Skrzynki pocztowe w Gutowie Wielkim należą do Poczty Polskiej, natomiast jeśli chodzi o przejście dla pieszych, którego brak, przy ścieżce pieszo-rowerowej z Gonic do ulicy Słowackiego na wysokości Gutowa Wielkiego, gmina prześle wniosek z wyznaczonym miejscem do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, poprosi o opinie i zawnioskuje o wybudowanie tam przejścia dla pieszych.Radny Maciej Baranowski powiedział, że wnioskując o przejście dla pieszych  do  Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, odpowiedź w tej sprawie jest negatywna, nie ma takiej możliwości. Wnioskując na prośbę mieszkańców o przejście dla pieszych przy „Państwowych Ogrodach Działkowych” w rejonie, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna, a nie ma przejścia dla pieszych, a jest niebezpiecznie, również słyszymy, że nie jest to możliwe. Zaproponował, by zaapelować w takich sprawach z dużym naciskiem. Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie ma jeszcze takiego wniosku w związku z czym, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie ma tak naprawdę do czego się odnieść. Jeżeli 100 metrów od miejsca, w którym się znajdujemy nie ma przejścia dla pieszych, to można zgodnie z prawem przejść przez ulicę.
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 18.21 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 33 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                        

                                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji                                    /-/radny Bogdan Nowak


                           
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                               /-/ radny Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard |SzwajcaProtokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.