BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14101999
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2018 r.

 Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z  12 stycznia 2018 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności        w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2) oraz powiedział, że w dniu dzisiejszej Komisji uczestniczył o godz. 10.00 w zebraniu sołtysów na którym rozmawiał z sołtysami Kaczanowa i Gutowa Małego, którzy wyjaśnili, że ich wnioski zostały częściowo zrealizowane.


Pkt 3
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów wyjaśniła, że pisma z informacją o konkursie zostały wysłane do sołectw ze względu na skrócony czas, ponieważ 4 stycznia 2018 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie konkursu wyznaczył termin do 15 lutego 2018 r. Aby mieć wystarczająco duzo czasu, by wymagane dokumenty przygotować, nalożałoby wykorzystać te propozycje, które nie zostały wybrane. Punktacja przedstawia się następująco:
- komisja sprawdza, czy wszystkie załączniki zostały dołączone, czy dany projekt jest spójny, czy nie został przekroczony próg kosztów kwalifikowanych w podziale na to, ile jest finansowanych deklarowanych z budżetu gminy, a ile z wnioskowanej dotacji. Gmina może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie. Każdy z tych wniosków może objąć maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Nie mniej niz 10.000,00 zł, a nie więcej niż 30.000,00 zł.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy wszystkie trzy projekty mają szansę otrzymać dofinansowanie ?


Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów odpowiedziała, że nigdy tak nie było, biorąc pod uwagę minione lata, że wszystkie trzy projekty otrzymały dofinansowanie. Wyjaśniła, że w tamtym roku projekty Bierzglinka i Gutowa zostały wybrane.
Co do oceny merytorycznej projektu, która przedkłada się na konkretne punkty to punktowany jest udział procentowego wkładu finansowego z budżetu gminy od 0-10 punktów. Udział procentowy wkładu własnego mieszkańców w  całkowitych kosztach projektu dużą rolę odgrywa własna praca mieszkańców. Jeżeli udział wkładu własnego jest powyżej 25% całkowitych kosztów projektu to mamy 25 punktów. Maksymalna liczba w skali całej punktacji jest to dużo, gdzie łącznie można zdobyć 60 punktów. Udział sołectwa w edycjach tego konkursu, często wydaje się wątpliwe i zarazem sprzeczne, sołectwa które brały udział w minionych edycjach dostają jednakowe punkty. Zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie gminy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, rzetelność i przejrzystość złożonych dokumentów, zastrzeżenia ze sprawozdania finansowego z wykonania zadania w trzech ostatnich edycjach. Wyjaśniła, że dodatkowe punkty otrzymuje się za sformalizowane  grupy odnowy wsi w sołectwie. Jednak najbardziej istotną kwestią jest ilość wkładu własnego i o jaką dotację tak naprawdę się ubiegamy oraz wczesniej wspomniana praca własna mieszkańców. Wszystkie inwestycje musimy zadeklarować, ich termin realizacji do 31-10-2018 r.


Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła 11 propozycji inwestycyjnych sołectw uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", które zostaną zgłoszone w konkursie o dofinansowanie "Pięknieje Wielkopolska Wieś". (załącznik nr 3).


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zaproponował przejście do dyskusji.
Po dyskusji nad projektami Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie  wybrała 3 projekty:
- sołectwo Psary Małe i Przyborki "Kącik Piknikowy"
- sołectwo Nowy Folwark "nasze miejsce spotkań w Nowym Folwarku"
- sołectwo Grzybowo "Pięknieje Wielkopolska wieś"


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński  przedstawił i omówił Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi na 2018 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności  5 radnych, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2018.Pkt 5
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zaproponował, by Komisja udała się na wyjazdowe posiedzenie w marcu 2018 r. w celu przeglądu wyremontowanych świetlic wiejskich w Gozdowie, Obłaczkowie i Stanisławowie.


Radny Stefan Ogrodowicz, zapytał jaki jest stopień zaawansowania świetlic wiejskich po remontach, które zostały wytypowane w roku ubiegłym ?


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odpowiedział, że Gozdowo w dalszym ciągu kontynuuje remont kuchni i sanitariatów. W Słomowie również trwa remont.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w Kleparzu jest widoczny ślad po remoncie.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że jeżeli chodzi o realizację z roku na rok remonty są coraz bardziej widoczne. Poprzez kontynuację planu można obserwować efekty.


Radny Stefan Ogrodowicz zwrócił uwagę, by założyć sobie dłuższy program i stopniowo go realizować po kolei, starając się przy tym, by nikogo nie wyróżniać.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że zgadza się z radnym Stefanem Ogrodowiczem w  kwestii narzucenia programu i jego realizacji. Jeżeli w  Gozdowie było przeznaczone 150.000,00 zł na remont świetlicy to mija się z celem dofinansowywanie kolejnej inwestycji. Wniosków z programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ubywa, ponieważ było 25, a na chwilę obecną jest 11. Z pewnością ludzi należałoby zachęcić do głosowania.
Powiedział, że chciałby otrzymać informację o zebraniach sołeckich oraz pomyśleć o zwiększeniu środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Sołtysi z małych pieniędzy robią dużo dobrych rzeczy. Jeżeli chodzi o remonty świetlic to w roku ubiegłym było 1 mln w tym roku jest 300.000,00 zł, być może z nadwyżki udałoby się przeprowadzić ten remont.
Zaznaczył, że chciałby kontynuować temat, o którym mówił  radny Stefan Ogrodowicz chodzi o powietrze i kwestie gazyfikacji. Wyjaśnił, że analizował budżet gminy Poznań, która walczy ze smogiem. Uruchamiają środki z samorządu na zasadzie wymiana piecy na kwotę  3.000,00 zł - 5.000,00 zł dofinansowanie dla mieszkańca gminy powiatu.
Trzeba się zastanowić i przeanalizować i choćby 20 mieszkańców złożyło wniosek, zdecydowało się na wymianę pieca na gazowy to zawsze jest to jakaś liczba osób. Sołtys powinien zachęcić poprzez rozdanie chociażby ulotek i informacji o takim programie. Wyjaśnił, że sam osobiście walczy ponad rok z procedurami wymiany pieca.


Radny Bogumił Kwiatkowski wnioskuje o zwiększenie środków na fundusz sołecki.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.05 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
 /-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.