BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13547779
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2018
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
22630_grafika
Uchwała Nr IV/29/2018
Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
22629_grafika
Uchwała Nr IV/28/2018
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
22627_grafika
Uchwała Nr IV/27/2018
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019- 2029 .
22573_grafika
Uchwała Nr III/26/2018
Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześn iNa podstawie § 58 ust. 2 Statutu Gminy Września, stanowiącego....
22572_grafika
Uchwała Nr III/25/2018
Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie....
22571_grafika
Uchwała Nr III/24/2018
Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie § 77a ust. 5....
22570_grafika
Uchwała Nr III/23/2018
Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie § 77a ust. 5 Statutu Gminy Września,....
22569_grafika
Uchwała Nr III/22/2018
Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 rokuw sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o....
22568_grafika
Uchwała Nr III/21/2018
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we....
22567_grafika
Uchwała Nr III/20/2018
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę....
22566_grafika
Uchwałan Nr III/19/2018
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie....
22565_grafika
Uchwała Nr III/18/2018
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji EdukacjiNa podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30....
22563_grafika
Uchwała Nr III/17/2018
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr IX/112/2011....
22562_grafika
Uchwała Nr III/16/2018
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie....
22561_grafika
Uchwał Nr III/15/2018
Uchwała Nr III/ 15 /2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi.Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr....
22560_grafika
Uchwała Nr III/14/2018
Uchwała Nr III/ 14 /2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego....
22559_grafika
Uchwała Nr III/13/2018
Uchwała Nr III/ 13 /2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie....
22558_grafika
Uchwała Nr III/12/2018
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę nr....
22557_grafika
Uchwała Nr III/11/2018
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we WrześniNa podstawie § 51 Statutu Gminy Września,....
22556_grafika
Uchwała Nr III/10/2018
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 rokuw sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we WrześniNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca....
22554_grafika
Uchwała Nr III/8/2018
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej We Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg krajowych. Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o....
22555_grafika
Uchwała Nr III/9/2018
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej We Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wrzesińskiego zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych. Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym....
22553_grafika
Uchwała Nr III/7/2018
UCHWAŁA Nr III/7/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września. Na podstawie § 23 ust. 2 Statutów Sołectw: Bardo, Bierzglin, Bierzglinek, Chociczka, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, Chwalibogowo,....
22552_grafika
Uchwała Nr III/6/2018
Uchwała nr III/6/2018Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w....
22505_grafika
Uchwała Nr II/5/2018
.
22503_grafika
Uchwała II/4/2018
Uchwała II/4/2018Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
22498_grafika
Uchwala Nr XXXX/506/2018
Uchwala Nr XXXX/506/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
22476_grafika
Uchwała Nr I/3/2018
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.....
22475_grafika
Uchwała Nr I/2/2018
Uchwała Nr I/2/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349,....
22474_grafika
Uchwała Nr I/1/2018
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 listopada 2018 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst....
22471_grafika
Uchwała Nr XXXX/507/2018
Uchwała Nr XXXX/507/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
22397_grafika
Uchwała Nr XXXX/501/2018
Uchwała NR XXXX/501/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3,....
22414_grafika
Uchwała Nr XXXX/505/2018
UCHWAŁA NR XXXX/505/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/246/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016r.w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów Na podstawie....
22413_grafika
Uchwała Nr XXXX/504/2018
Uchwały Nr XXXX/504/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu ulic: Kolejowej, Miłosławskiej, Wrocławskiej we Wrześni.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.....
22412_grafika
Uchwała Nr XXXX/503/2018
UCHWAŁA NR XXXX/503/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu ulic Legii Wrzesińskiej, Opieszyn i Tadeusza Kościuszki we Wrześni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018....
22411_grafika
Uchwała Nr XXXX/502/2018
UCHWAŁA NR XXXX/502/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.....
22396_grafika
Uchwała nr XXXX/500/2018
Uchwała Nr XXXX/500/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Gozdowo dotyczącego przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019. Na podstawie art. 5 ust. 10 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o....
22394_grafika
Uchwała Nr XXXX/499/2018
Uchwała Nr XXXX/499/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Na podstawie art. 4ˡ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i....
22393_grafika
Uchwała Nr XXXX/498/2018
UCHWAŁA NR XXXX/498/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września, liczby punktów za każde z....
22392_grafika
Uchwała Nr XXXX/497/2018
UCHWAŁA Nr XXXX/497/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na terenie Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o....
22349_grafika
Uchwała Nr XXXIX/496/2018
Uchwała Nr XXXIX/496/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 .
22348_grafika
Uchwała XXXIX/495/2018
Uchwała XXXIX/495/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
22346_grafika
Uchwała Nr XXXIX/494/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/494/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:....
22344_grafika
Uchwała Nr XXXIX/493/2018
UCHWAŁA NR XXXIX/493/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:....
22186_grafika
Uchwała Nr XXXVIII/492/2018
Uchwała Nr XXXVIII/492/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza....
22182_grafika
Uchwała Nr XXXVIII/491/2018
Uchwała Nr XXXVIII/491/2018Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
22181_grafika
Uchwała Nr XXXVIII/490/2018
Uchwała Nr XXXVIII/490/2018Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
22008_grafika
Uchwała Nr XXXVII/489/2018
Uchwała Nr XXXVII/489/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 .
22007_grafika
Uchwała XXXVII/488/2018
Uchwała XXXVII/488/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
22001_grafika
Uchwała Nr XXXVII/482/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/482/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówNa....
22006_grafika
Uchwała Nr XXXVII/487/2018
Uchwała Nr XXXVII/487/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu....
22005_grafika
Uchwała Nr XXXVII/486/2018
Uchwała Nr XXXVII/486/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu....
22004_grafika
Uchwała Nr XXXVII/485/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/485/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczneNa podstawie art. 18....
22003_grafika
Uchwała Nr XXXVII/484/2018
Uchwała Nr XXXVII/484/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy....
22002_grafika
Uchwala Nr XXXVII/483/2018
Uchwala Nr XXXVII/483/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu .
22000_grafika
Uchwała Nr XXXVII/481/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/481/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13,853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod.....
21998_grafika
Uchwała Nr XXXVII/480/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/480/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4,249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2,....
21997_grafika
Uchwała Nr XXXVII/479/2018
UCHWAŁA NR XXXVII/479/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Na....
21992_grafika
Uchwała Nr XXXVII/478/2018
Treść Uchwały w załączniku..
21991_grafika
Uchwała Nr XXXVII/477/2018
Uchwała nr XXXVII/477/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24....
21988_grafika
Uchwała Nr XXXVII/476/2018
UCHWAŁA NR 476/XXXVII/2018Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i....
21986_grafika
Uchwała Nr XXXVII/475/2018
UCHWAŁA Nr XXXVII/475/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz....
21862_grafika
Uchwała Nr XXXVI/474/2018
Uchwała Nr XXXVI/474/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.Na....
21861_grafika
Uchwała Nr XXXVI/473/2018
Uchwała Nr XXXVI/473/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.
21860_grafika
Uchwała Nr XXXVI/472/2018
Uchwała Nr XXXVI/472/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
21859_grafika
Uchwała Nr XXXVI/471/2018
Uchwała XXXVI/471/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
21858_grafika
Uchwała Nr XXXVI/470/2018
Uchwała Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im.....
21857_grafika
Uchwała Nr XXXVI/469/2018
Uchwała Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku....
21856_grafika
Uchwała Nr XXXVI/468/2018
Uchwała Nr XXXVI/468/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie....
21855_grafika
Uchwała Nr XXXVI/467/2018
UCHWAŁA Nr XXXVI/467 /2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów....
21854_grafika
Uchwała Nr XXXVI/466/2018
UCHWAŁA NR XXXVI/466/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i GminyWrześnia Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.....
21853_grafika
Uchwała Nr XXXVI/465/2018
Uchwała Nr XXXVI/465/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie : wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Kleparz, stanowiącego załącznik nr 16 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni....
21852_grafika
Uchwała Nr XXXVI/464/2018
UCHWAŁA NR XXXVI/464/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994....
21851_grafika
Uchwał Nr XXXVI/463/2018
UCHWAŁA NR XXXVI/463/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityDz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) Rada Miejska....
21850_grafika
Uchwała Nr XXXVI/462/2018
Uchwała Nr XXXVI/462/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 18....
21849_grafika
Uchwała Nr XXXVI/461/2018
UCHWAŁA NR XXXVI/461/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy....
21848_grafika
Uchwała Nr XXXVI/460/2018
Uchwała nr XXXVI/460/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej. Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie....
21847_grafika
Uchwała Nr XXXVI/459/2018
UCHWAŁA Nr XXXVI/459/ 2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity....
21845_grafika
Uchwała Nr XXXVI/458/2018
UCHWAŁA NR XXXVI/458/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIZ DNIA 21 CZERWCA 2018 R. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
21702_grafika
Uchwała nr XXXV/457/2018
UCHWAŁA Nr XXXV/457/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia....
21699_grafika
Uchwała Nr XXXV/454/2018
UCHWAŁA NR XXXV/454/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
21701_grafika
Uchwała Nr XXXV/456/2018
Uchwała Nr XXXV/456/2018Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z....
21700_grafika
Uchwały Nr XXXV/455/2018
Uchwała nr XXXV/455/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze....
21698_grafika
Uchwała Nr XXXV/453/2018
UCHWAŁA NR XXXV/453/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z....
21625_grafika
Uchwała XXXIV/452/2018
Uchwała XXXIV/452/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
21570_grafika
Uchwała Nr XXXIV/447/2018
UCHWAŁA Nr XXXIV/447/2018RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy WrześniaNa podstawie art. 12 §....
21606_grafika
Uchwała Nr XXXIV/451/2018
Uchwała XXXIV/451/2018 Rady Miejskiej we Września z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej w miejscowości Białężyce na terenie Miasta i Gminy Września.Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.....
21605_grafika
Uchwała Nr XXXIV/450/2018
Uchwała XXXIV/450/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Białężyce do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o....
21604_grafika
Uchwała Nr XXXIV/449/2018
Uchwała XXXIV/449/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w rejonie ul. Romana Dmowskiego na dz. nr geod. 931/51, 931/57, 931/59, 931/61, 931/79, 931/81, 931/89, 968/10, 968/14, 968/16, 968/18, 969/6, 4475/1, 4478/1, 4478/2,....
21603_grafika
Uchwała Nr XXXIV/448/2018
Uchwała XXXIV/448/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Józefa Piłsudskiego oraz ul. Romana Dmowskiego do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września.Na podstawie art.7ust.2ustawy....
21505_grafika
Uchwała Nr XXXIII/446/2018
Uchwała Nr XXXIII/446/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
21504_grafika
Uchwała XXXIII/445/2018
Uchwała XXXIII/445/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
21453_grafika
Uchwała Nr XXXIII/444/2018
UCHWAŁA NR XXXIII/444/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo –....
21450_grafika
Uchwała Nr XXXIII/443/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/443/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5....
21449_grafika
Uchwała Nr XXXIII/442/2018
Uchwała Nr XXXIII/442/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych we Wrześni Na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm. )....
21448_grafika
Uchwała Nr XXXIII/441/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/441/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim....
21447_grafika
Uchwała Nr XXXIII/440/2018
Uchwała Nr XXXIII/440/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub....
21445_grafika
Uchwała Nr XXXIII/439/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/439/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)....
21444_grafika
Uchwała Nr XXXIII/438/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/438/2018Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni. Na podstawie....
21443_grafika
Uchwała Nr XXXIII/437/2018
UCHWAŁA Nr XXXIII/437/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze....
21442_grafika
Uchwała Nr XXXIII/436/2018
UCHWAŁA NR XXXIII/436/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie:udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy....
21441_grafika
Uchwała Nr XXXII/435/2018
Uchwała Nr XXXII/435/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2023”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
21290_grafika
Uchwała Nr XXXI/434/2018
Uchwała Nr XXXI/434/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 .
21289_grafika
Uchwała XXXI/433/2018
Uchwała XXXI/433/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 - 2023 .
21266_grafika
Uchwała Nr XXXI/432/2018
UCHWAŁA NR XXXI/432/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych....
21264_grafika
Uchwała Nr XXXI/431/2018
UCHWAŁA NR XXXI/431/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 8 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze....
21260_grafika
Uchwała Nr XXXI/427/2018
UCHWAŁA NR XXXI/427/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2018 roku" Na podstawie....
21263_grafika
Uchwała Nr XXXI/430/2019
UCHWAŁA NR XXXI/430/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 8 LUTEGO 2018 ROKU w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy....
21262_grafika
Uchwała Nr XXXI/429/2018
Uchwała Nr XXXI/429/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie : wyborów sołtysa w sołectwie Otoczna Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Otoczna, stanowiącego załącznik nr 22 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18.10.1996r.....
21261_grafika
Uchwała Nr XXXI/428/2018
UCHWAŁA NR XXXI/428/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
21259_grafika
Uchwała Nr XXXI/426/2018
UCHWAŁA NR XXXI/426/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7....
21258_grafika
Uchwała Nr XXXI/425/2018
UCHWAŁA NR XXXI/425/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie....
21257_grafika
Uchwała Nr XXXI/424/2018
UCHWAŁA NR XXXI/424/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst....
21256_grafika
Uchwała Nr XXXI/423/2018
UCHWAŁA NR XXXI/423/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca....
21255_grafika
Uchwała Nr XXXI/422/2018
UCHWAŁA NR XXXI/422/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst....
21254_grafika
Uchwała Nr XXXI/421/2018
UCHWAŁA NR XXXI/421/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca....
21253_grafika
Uchwała Nr XXXI/420/2018
UCHWAŁA NR XXXI/420/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst....
21252_grafika
Uchwała Nr XXXI/419/2018
UCHWAŁA NR XXXI/419/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca....
21251_grafika
Uchwała Nr XXXI/418/2018
UCHWAŁA NR XXXI/418/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21....
21249_grafika
Uchwała Nr XXXI/417/2018
UCHWAŁA NR XXXI/417/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na....
21248_grafika
Uchwała Nr XXXI/416/2018
UCHWAŁA NR XXXI/416/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach....
21247_grafika
Uchwała Nr XXXI/415/2018
UCHWAŁA NR XXXI/415/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia....
21246_grafika
Uchwała Nr XXXI/414/2018
UCHWAŁA NR XXXI/414/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni....
21245_grafika
Uchwała Nr XXXI/413/2018
UCHWAŁA NR XXXI/413/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli....
21243_grafika
Uchwała Nr XXXI/412/2018
UCHWAŁA NR XXXI/412/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września Na podstawie art. 133 ust. 2-3 ustawy....
21242_grafika
Uchwała Nr XXXI/411/2018
UCHWAŁA NR XXXI/411/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w....
21238_grafika
Uchwała Nr XXXI/410/2018
UCHWAŁA NR XXXI/410/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6 ustawy....
21237_grafika
Uchwała Nr XXXI/409/2018
UCHWAŁA NR XXXI/409/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze....
21236_grafika
Uchwała Nr XXXI/408/2018
UCHWAŁA NR XXXI/408/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: nadania nazwy "Zawodzie" ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.....
21235_grafika
Uchwała Nr XXXI/407/2018
UCHWAŁA NR XXXI/407/2018 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o....
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.