BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13525686
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2018
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
22737_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 324/2018
Zarządzenie nr 324/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22688_grafika
ZARZĄDZENIE NR 323/2018
ZARZĄDZENIE nr 323/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 366 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2014 r. dotyczącego powołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni .
22687_grafika
ZARZĄDZENIE NR 322/2018
Zarządzenie nr 322/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
22625_grafika
ZARZĄDZENIE NR 321/2018
Zarządzenie nr 321/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej we Wrześni N.
22624_grafika
ZARZĄDZENIE NR 320/2018
Zarządzenie nr 320/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
22623_grafika
ZARZĄDZENIE NR 319/2018
ZARZĄDZENIE Nr 319/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września .
22622_grafika
ZARZĄDZENIE NR 318/2018
ZARZĄDZENIE Nr 318/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 44 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2011r., w sprawie: określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu....
22620_grafika
ZARZĄDZENIE NR 317/2018
Zarządzenie nr 317/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
22597_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 316/2018
ZARZĄDZENIE NR 316/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034709/1. .
22592_grafika
ZARZĄDZENIE NR 315/2018
Zarządzenie nr 315/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .
22591_grafika
ZARZĄDZENIE NR 314/2018
Zarządzenie nr 314/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .
22589_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 313/2018
Zarządzenie nr 313/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22588_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 312/2018
Zarządzenie nr 312/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22548_grafika
ZARZĄDZENIE NR 311/2018
ZARZĄDZENIE Nr 311/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22547_grafika
ZARZĄDZENIE NR 310/2018
ZARZĄDZENIE Nr 310/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: przekazania lokalu położonego we Wrześni, przy ul. Wrocławskiej 32B Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni. .
22546_grafika
ZARZĄDZENIE NR 309/2018
ZARZĄDZENIE Nr 309/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 249 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: wynajęcia lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Chopina 8 we....
22545_grafika
ZARZĄDZENIE NR 308/2018
ZARZĄDZENIE Nr 308/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Bernardety Witczak na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. .
22544_grafika
ZARZĄDZENIE NR 307/2018
ZARZĄDZENIE NR 307/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 91 ze zm.)..
22543_grafika
ZARZĄDZENIE NR 306/2018
ZARZĄDZENIE NR 306/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00029791/4. .
22542_grafika
ZARZĄDZENIE NR 305/2018
ZARZĄDZENIE NR 305/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00029791/4..
22541_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2018
Zarządzenie nr 304/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22519_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2018
ZARZĄDZENIE Nr 303/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22514_grafika
ZARZĄDZENIE NR 302/2018
ZARZĄDZENIE NR 302/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020832/1.
22513_grafika
ZARZĄDZENIE NR 301/2018
ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22512_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 300/2018
ZARZĄDZENIE NR 300/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej we Wrześni. .
22510_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 299/2018
ZARZĄDZENIE Nr 299/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
22509_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 298/2018
ZARZĄDZENIE Nr 298/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2018
ZARZĄDZENIE NR 297/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Chocicza Wielka. .
22507_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 296/2018
Zarządzenie nr 296/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22488_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 295/2018
ZARZĄDZENIE Nr 295/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej 7 we Wrześni. .
22470_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 294/2018
ZARZĄDZENIE Nr 294/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej:....
22469_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 293/2018
ZARZĄDZENIE Nr 293/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej:....
22468_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 292/2018
ZARZĄDZENIE Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej:....
22465_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2018
ZARZĄDZENIE NR 291/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00029791/4..
22462_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290/2018
ZARZĄDZENIE Nr 290/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22460_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 289/2018
Zarządzenie nr 289/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22458_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2018
ZARZĄDZENIE Nr 288/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku szóstego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni....
22457_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 287/2018
ZARZĄDZENIE Nr 287/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej:....
22456_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 286/2018
ZARZĄDZENIE Nr 286/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej:....
22455_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 285/2018
ZARZĄDZENIE Nr 285/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej:....
22454_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2018
ZARZĄDZENIE Nr 284/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni....
22453_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2018
ZARZĄDZENIE Nr 283/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 listopada 2018 roku trzynastego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni....
22451_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2018
ZARZĄDZENIE Nr 282/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22450_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2018
ZARZĄDZENIE Nr 281/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2018/2019. .
22449_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2018
ZARZĄDZENIE Nr 280/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
22436_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2018
ZARZĄDZENIE Nr 279/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22435_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278/2018
ZARZĄDZENIE NR 278/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gonice. .
22434_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 277/2018
ZARZĄDZENIE Nr 277/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2018/2019. .
22433_grafika
ZARZĄDZENIE NR 276/2018
ZARZĄDZENIE Nr 276 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 rok .
22432_grafika
ZARZĄDZENIE NR 275/2018
Zarządzenie nr 275 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029.
22431_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2018
ZARZĄDZENIE Nr 274/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22430_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2018
Zarządzenie nr 273/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22391_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272/2018
ZARZĄDZENIE Nr 272/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22390_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2018
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 1Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018r., w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Września lokali, które przeznacza....
22389_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2018
Zarządzenie nr 270/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22388_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269/2018
ZARZĄDZENIE Nr 269/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22387_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268/2018
ZARZĄDZENIE Nr 268/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
22386_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2018
ZARZĄDZENIE Nr 267/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym. .
22365_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2018
Zarządzenie nr 266/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22360_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2018
ZARZĄDZENIE Nr 265/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2018r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2018 rok. .
22359_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2018
ZARZĄDZENIE Nr 264/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22336_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/1/2018
Zarządzenie nr 259/1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2018
ZARZĄDZENIE Nr 263/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22316_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2018
ZARZĄDZENIE NR 262/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00011677/0..
22315_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2018
ZARZĄDZENIE NR 261/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00011677/0..
22314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2018
Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 października 2018 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok..
22302_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2018
ZARZĄDZENIE Nr 259/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019. .
22301_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2018
ZARZĄDZENIE NR 258/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu. .
22300_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2018
ZARZĄDZENIE NR 257/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 09 października 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kaczanowo. .
22299_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2018
ZARZĄDZENIE Nr 256/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2018/2019. .
22298_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2018
Zarządzenie nr 255/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22297_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2018
ZARZĄDZENIE Nr 254/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 października 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22296_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2018
ZARZĄDZENIE Nr 253/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2018/2019. .
22295_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252/2018
ZARZĄDZENIE Nr 252/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22294_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251/2018
ZARZĄDZENIE Nr 251/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2018/2019. .
22293_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2018
Zarządzenie nr 250/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22243_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2018
ZARZĄDZENIE Nr 249/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. .
22241_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2018
ZARZĄDZENIE NR 248/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do drugiego przetargu. .
22240_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2018
ZARZĄDZENIE NR 247/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00038537/2 .
22239_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246/2018
ZARZĄDZENIE Nr 246/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Magdaleny Gizelskiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej. .
22235_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2018
ZARZĄDZENIE Nr 245/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2018/2019. .
22234_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2018
ZARZĄDZENIE Nr 244/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019..
22233_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2018
ZARZĄDZENIE Nr 243/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2018/2019. .
22232_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2018
ZARZĄDZENIE Nr 242/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2018/2019. .
22231_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2018
ZARZĄDZENIE Nr 241/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. .
22230_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2018
ZARZĄDZENIE Nr 240/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2018/2019. .
22229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2018
ZARZĄDZENIE Nr 239/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22228_grafika
ZARZĄDZENIE NR 238/2018
ZARZĄDZENIE Nr 238/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22227_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2018
ZARZĄDZENIE Nr 237/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2018/2019..
22225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2018
ZARZĄDZENIE NR 236/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 25 września 2018 roku..
22224_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2018
ZARZĄDZENIE Nr 235/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 września 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
22223_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2018
ZARZĄDZENIE Nr 234/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady....
22222_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2018
ZARZĄDZENIE Nr 233/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 26 września 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr „20", znajdującego się na parterze budynku położonego we....
22221_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2018
ZARZĄDZENIE Nr 232/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 września 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr „9", znajdującego się na piętrze budynku położonego we....
22220_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2018
ZARZĄDZENIE NR 231/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 września 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kaczanowie. .
22219_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2018
ZARZĄDZENIE Nr 230/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni, o powierzchni użytkowej: 83,16 m2. .
22218_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2018
ZARZĄDZENIE Nr 229/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 83,16 m2, który miał się odbyć....
22217_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2018
ZARZĄDZENIE NR 228/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 września 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego (przy rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki). .
22216_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2018
Zarządzenie nr 227/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22213_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2018
ZARZĄDZENIE Nr 226/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
22212_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2018
ZARZĄDZENIE Nr 225/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 września 2018 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
22168_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2018
ZARZĄDZENIE Nr 224/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 19 września 2018 roku piątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej:....
22167_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223/2018
ZARZĄDZENIE Nr 223/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 19 września 2018 roku dwunastego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni....
22155_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2018
ZARZĄDZENIE Nr 222/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Małgorzaty Stachowiak na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku. .
22154_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2018
Zarządzenie nr 221/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22150_grafika
ZARZĄDZENIE NR 220/2018
Zarządzenie Nr 220 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu na 2019 rok.
22149_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2018
ZARZĄDZENIE Nr 219/2018Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej w przypadku jego nieobecności..
22148_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2018
Zarządzenie nr 218/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu....
22147_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2018
Zarządzenie nr 217/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
22109_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2018
ZARZĄDZENIE Nr 216/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wzoru ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych. .
22108_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2018
ZARZĄDZENIE Nr 215/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania..
22107_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2018
ZARZĄDZENIE Nr 214/2018Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Anny Reszelewskiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. .
22106_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2018
ZARZĄDZENIE Nr 213/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Pauliny Majchrzyckiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. .
22105_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212/2018
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie: określenia regulaminu loterii fantowej „Razem możemy więcej" oraz powołania Komisji Loterii „Razem możemy więcej". .
22104_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211/2018
ZARZĄDZENIE NR 211/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Września na lata 2018-2021..
22101_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210/2018
ZARZĄDZENIE Nr 210/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej:....
22100_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2018
ZARZĄDZENIE Nr 209/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej:....
22099_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2018
ZARZĄDZENIE Nr 208/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej:....
22098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2018
ZARZĄDZENIE NR 207/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu..
22097_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2018
Zarządzenie nr 206/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22066_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2018
ZARZĄDZENIE Nr 205/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
22065_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2018
ZARZĄDZENIE NR 204/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 09 sierpnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości stanowiącej Park im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. .
22064_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2018
ZARZĄDZENIE NR 203/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu..
22063_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2018
Zarządzenie nr 202/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
22062_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2018
ZARZĄDZENIE Nr 201/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Marleny Stajkowskiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni. .
22061_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2018
ZARZĄDZENIE Nr 200/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
21996_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2018
Zarządzenie nr 199/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
21980_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2018
ZARZĄDZENIE NR 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie: nabycia udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku oznaczonej jako działki nr 280/1 oraz 281/1..
21965_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2018
ZARZĄDZENIE NR 197/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Obłaczkowie. .
21925_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2018
ZARZĄDZENIE Nr 196/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
21924_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2018
ZARZĄDZENIE Nr 195/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
21923_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2018
ZARZĄDZENIE Nr 194/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
21918_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2018
Zarządzenie nr 193/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
21917_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2018
ZARZĄDZENIE Nr 192/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni Pani Wiesławy Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
21904_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2018
ZARZĄDZENIE Nr 191/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie Pani Marioli Jędrzejewskiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
21903_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2018
ZARZĄDZENIE Nr 190/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni Pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
21902_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2018
ZARZĄDZENIE Nr 189/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej Pana Dariusza Szykownego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
21901_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2018
ZARZĄDZENIE Nr 188/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku Pani Sławomiry Czarneckiej z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
21900_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2018
ZARZĄDZENIE Nr 187/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie Pana Zbigniewa Przytarskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
21899_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2018
ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie Pana Grzegorza Trochy z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć..
21898_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2018
ZARZĄDZENIE Nr 185/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć.l.
21897_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2018
ZARZĄDZENIE Nr 184/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II Pana Dariusza Andrzejewskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć. .
21896_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2018
ZARZĄDZENIE NR 183/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044181/6..
21893_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2018
ZARZĄDZENIE NR 182/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020826/6 .
21892_grafika
ZARZĄDZENIE NR 181/2018
ZARZĄDZENIE Nr 181/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lipca 2018r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
21891_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2018
ZARZĄDZENIE Nr 180/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Elżbiety Grześkowiak na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie..
21890_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2018
ZARZĄDZENIE NR 179/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. .
21889_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2018
Zarządzenie nr 178/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
21888_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2018
ZARZĄDZENIE Nr 177/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21885_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2018
Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok .
21882_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2018
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Rybackiej - kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach o świadczenie dobry....
21792_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2018
Zarządzenie nr 174/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Anity Biadasz - kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w....
21791_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2018
Zarządzenie nr 173/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Prusak - dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach o świadczenie dobry start, w tym również do....
21776_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2018
ZARZĄDZENIE NR 172/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020840/0..
21775_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2018
ZARZĄDZENIE Nr 171/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 11 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21774_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2018
ZARZĄDZENIE Nr 170/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21773_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2018
ZARZĄDZENIE Nr 169/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 4 czerwca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21771_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2018
Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia ramowych zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na których....
21770_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2018
ZARZĄDZENIE Nr 166/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21769_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2018
ZARZĄDZENIE Nr 166/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
21768_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21767_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2018
ZARZĄDZENIE Nr 164/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21766_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2018
ZARZĄDZENIE Nr 163/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21765_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2018
ZARZĄDZENIE Nr 162/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21764_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 161/2018
ZARZĄDZENIE Nr 161/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21763_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2018
ZARZĄDZENIE Nr 160/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
21762_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2018
Zarządzenie nr 159/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21694_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2018
ZARZĄDZENIE NR 158/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00044183/0, PO1F/00044003/5 oraz PO1F/00044008/0. .
21686_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2018
ZARZĄDZENIE Nr 157/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21684_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 156/2018
ZARZĄDZENIE Nr 156/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2017/2018. Rozporządzenia Ministra Edukacji....
21683_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2018
ZARZĄDZENIE NR 155/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do pierwszego przetargu..
21682_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2018
ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2018 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 36,10 m2. .
21681_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2018
ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2018 roku czwartego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 138,82 m2. Na....
21680_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2018
ZARZĄDZENIE Nr 152/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2018 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej: 54,60 m2.....
21679_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2018
ZARZĄDZENIE Nr 151/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2018 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 60,68 m2. Na....
21678_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2018 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 58,31 m2. Na....
21677_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2018
ZARZĄDZENIE Nr 149/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2018 roku jedenastego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 33,98....
21676_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2018
ZARZĄDZENIE Nr 148/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 28 maja 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego oznaczonego nr „11", znajdującego się na piętrze budynku położonego we Wrześni, przy....
21675_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2018
Zarządzenie nr 147/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21666_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2018
ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 16.05.2018 r. w sprawie: powołania komisji ds. głosowania nad zmianami w budżecie zgłoszonymi przez mieszkańców..
21658_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2018
ZARZĄDZENIE Nr 145/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w Konkursie Głośnego Czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. .
21657_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2018
ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie: zaopiniowania odwołania Pani Wandy Zimnej ze stanowiska kierownika świetlicy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni..
21656_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2018
ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21655_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2018
ZARZĄDZENIE NR 142/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni oznaczonej jako działka nr 3893/22..
21654_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2018
ZARZĄDZENIE Nr 141/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 14 maja 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21652_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2018
ZARZĄDZENIE NR 140/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 14.05.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji do spraw głosowania nad zmianami w budżecie zgłoszonymi przez mieszkańców i....
21644_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2018
ZARZĄDZENIE Nr 139/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2017/2018. .
21643_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2018
ZARZĄDZENIE Nr 138/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21642_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2018
ZARZĄDZENIE Nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2018/2019. .
21641_grafika
ZARZĄDZENIE NR 136/2018
ZARZĄDZENIE Nr 136/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21640_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2018
ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 10 maja 2018 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 2 i 3 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku....
21638_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2018
ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja" na rok szkolny 2018/2019. .
21637_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2018
ZARZĄDZENIE NR 133/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 9.05.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Komisji do spraw głosowania nad zmianami w budżecie zgłoszonymi przez mieszkańców i harmonogramu głosowania..
21636_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2018
ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2018/2019..
21635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2018
ZARZĄDZENIE Nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2018/2019..
21634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2018
ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2018/2019. .
21633_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2018
ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2018/2019. .
21632_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2018
ZARZĄDZENIE Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2018/2019..
21631_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2018
ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018..
21630_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2018
ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2018/2019. .
21629_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2018
ZARZĄDZENIE Nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2018/2019..
21628_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2018
Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21597_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2018
ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21596_grafika
ZARZĄDZENIE NR 122/2018
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020957/3 .
21594_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2018
ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie : powołania Komisji oceniającej projekty zmian do budżetu na rok 2018 zgłoszone przez mieszkańców..
21593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2018
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: regulaminu konkursu na najciekawsze zdjęcia wykonane przy ul. Wrzosowej lub Rzecznej we Wrześni..
21592_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 119/2018
ZARZĄDZENIE NR 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do trzecich przetargów. .
21591_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2018
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej..
21590_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2018
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21576_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2018
ZARZĄDZENIE NR 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020657/0 .
21575_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2018
ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Września w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO". .
21573_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2018
ZARZĄDZENIE NR 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do drugiego przetargu. .
21572_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2018
ZARZĄDZENIE NR 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Chocicza Wielka. .
21571_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2018
ZARZĄDZENIE Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21520_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2018
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji loterii fantowej „Rodzino trzymaj formę". .
21518_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 110/2018
ZARZĄDZENIE NR 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. .
21517_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2018
ZARZĄDZENIE Nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Szykownemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
21516_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2018
ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia Pani Wiesławie Filipiak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola..
21515_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2018
ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia Pani Violetcie Koszarek pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
21514_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2018
ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Przytarskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
21513_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2018
ZARZĄDZENIE Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej. .
21512_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2018
ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni. .
21511_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2018
ZARZĄDZENIE Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. .
21510_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018
ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. .
21508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2018
ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2017/2018. .
21507_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2018
ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2017/2018..
21502_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2018
ZARZĄDZENIE NR 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00046975/3..
21501_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2018
ZARZĄDZENIE NR 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00046975/3..
21497_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2018
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwiecień 2018 r. w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru....
21496_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2018
ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2017/2018. .
21495_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2018
ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2017/2018. .
21492_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2018
ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę części nieruchomości..
21491_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2018
ZARZĄDZENIE Nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2017/2018..
21490_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2018
ZARZĄDZENIE NR 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00020825/9..
21489_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2018
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00045567/3..
21488_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2018
Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r..
21487_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2018
Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21469_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2018
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok..
21468_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2018
ZARZĄDZENIE NR 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie: dzierżawy części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej. .
21467_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2018
ZARZĄDZENIE NR 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w miejscowości Gutowo Małe. .
21466_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2018
ZARZĄDZENIE Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21465_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2018
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie : przygotowania zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2018..
21464_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2018
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21462_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2018
ZARZĄDZENIE NR 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do pierwszych przetargów. .
21461_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018
Zarządzenie nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2017. .
21417_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2018
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie konkursu ofert na wybór w 2018 r. realizatora „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września" oraz powołania....
21416_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2018
ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im Dzieci Wrzesińskich, ul. Kościuszki 24, 62-300 Września. .
21415_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018
ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja", ul. Zielonogórska 17, 62-300 Września. .
21414_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2018
ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej, ul. Kaliska 1a, 62-303 Kaczanowo. .
21413_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2018
ZARZĄDZENIE Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby, Otoczna 12, 62-302 Węgierki. .
21409_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2018
ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 28 marca 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Warszawskiej 7 o powierzchni użytkowej: 49,75 m2.....
21404_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2018
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: dzierżawy ogrodu warzywnego, położonego we Wrześni przy ulicy Jana Matejki. .
21402_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2018
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni..
21384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2018
ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21379_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2018
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 marca 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej .
21377_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018
ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej we Wrześni. .
21376_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018
ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni. .
21374_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2018
ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie. .
21367_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2018
Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 marca 2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
21362_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2018
ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
21352_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2018
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0.
21348_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2018
ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2017/2018. .
21339_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2018
ZARZĄDZENIE NR 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: zamiany nieruchomości..
21338_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2018
ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 2 marca 2018 roku..
21337_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2018
ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2017/2018..
21336_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2018
ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej ul. Kaliska 1a, 62-303 Kaczanowo. .
21335_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2018
ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby, Otoczna 12, 62-302 Węgierki. .
21334_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018
ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" ul. Zielonogórska 17, 62-300 Września. .
21333_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2018
ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich, ul. Kościuszki 24, 62-300 Września..
21332_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2018
ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2017/2018. .
21331_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018
Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
21330_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21329_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2018
Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21296_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2018
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i....
21287_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2018
ZARZĄDZENIE Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku..
21286_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2018
ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. .
21284_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2018
Zarządzenie nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lutego 2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r..
21276_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2018
ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: dzierżawy straganów i pawilonów handlowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim położonym we Wrześni przy ulicy Kościelnej. .
21275_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2018
ZARZĄDZENIE NR 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 21 lutego 2018 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wrzosowej. .
21272_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2018
ZARZĄDZENIE NR 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00034717/0..
21241_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2018
ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej: 17,25....
21240_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2018
ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury....
21239_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury....
21232_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2018
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie....
21231_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2018
ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 13 lutego 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej..
21230_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2018
ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gutowie Małym, przy ul. Centralnej 20 o powierzchni użytkowej: 54,60....
21229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2018
ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku pierwszego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5 o powierzchni użytkowej: 36,10....
21228_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2018
ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku trzeciego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Chopina 8 o powierzchni użytkowej: 138,82 m2.....
21227_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2018
ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku dziesiątego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 o powierzchni użytkowej:....
21226_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2018
ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 60,68 m2.....
21225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018
ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 20 lutego 2018 roku drugiego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Słowackiego 54 o powierzchni użytkowej: 58,31 m2.....
21224_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2018
ZARZĄDZENIE NR 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do drugich przetargów. .
21223_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2018
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018..
21222_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2018
ZARZĄDZENIE NR 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 7 lutego 2018 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej..
21221_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018
ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21180_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2018
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do pierwszego przetargu..
21177_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2018
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i....
21176_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej na rok szkolny 2017/2018. .
21161_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018
ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38..
21155_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018
ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego położonego we Wrześni, przy ul. Miłosławskiej 5. .
21154_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2018
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 .
21141_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: wynajęcia pomieszczenia biurowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Chopina 9 we Wrześni. .
21140_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2018
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
21138_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2018
ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21137_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Września lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne..
21136_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wykazu budynków komunalnych Gminy Września wyłączonych ze sprzedaży..
21135_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września..
21117_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2017/2018. .
21111_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2018 oraz specjalności i formy kształcenia..
21110_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2018..
21101_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2018
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku..
21100_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2018
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. .
21085_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2018
ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2017/2018..
21081_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2018
ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni. .
21080_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września. .
21079_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2018
ZARZĄDZENIE Nr 10Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca....
21078_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018
ZARZĄDZENIE Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku..
21077_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: wykonania uchwały budżetowej na rok 2018. .
21076_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2018
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok..
21075_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018
Zarządzenie Nr 6/21018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok..
21074_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2018 rok..
21071_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2018
ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2017/2018. .
21069_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
ZARZĄDZENIE Nr 3/25018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury....
21068_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i....
21067_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2017/2018..
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.