BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8072864
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-01-2018
Portal - Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.


 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza, co następuje:

 

I. Przeznacza się do zamiany niżej wymienione nieruchomości położone we Wrześni:

   

 1. Działki nr 885/21, 885/22, 885/23, 885/28 o łącznej powierzchni 0,3504 ha, położone we Wrześni, zapisane w księdze wieczystej PO1F/00027811/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, będące własnością Gminy Września.
  Działki niezagospodarowane, ukształtowanie terenu równinne, brak większych nachyleń terenu. Kształt nieruchomości nieregularny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz mieszkaniowo- usługową.

  Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 3659), w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1), działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (3MN).

  Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na ww. nieruchomości.

  Zamiana nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

  Cena ww. nieruchomości: 391.782,00 zł.

  Do ww. ceny należy doliczyć obowiązującą w dniu zamiany stawkę podatku VAT.

  Zamiana na:

 2. Działkę nr 488/7 o powierzchni 0,3276 ha, położoną we Wrześni, zapisaną w księdze wieczystej PO1F/00032822/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, będącą własnością osoby fizycznej.

  Działka niezagospodarowana, ukształtowanie terenu równinne. Nieruchomość w części zakrzewiona, brak większych nachyleń terenu. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

  Zgodnie z Uchwałą nr XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, teren oznaczony jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy działka 488/7 może być przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

  Cena ww. nieruchomości: 519.279,00 zł.

II. Powyższe nieruchomości przeznaczone są do zamiany zgodnie z uchwałą nr XXIX/389/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
Zamiana nastąpi w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

W związku z wystąpieniem różnicy w wartości nieruchomości konieczne jest dokonanie dopłaty przez Gminę Września na rzecz osoby fizycznej.

 

III. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej urzędu w okresie od 4.01.2018 r. do 25.01.2018 r.

   

IV. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) ustala się do 15.02.2018 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.