BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464590
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przetargi 2018
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
22303_grafika
Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni - zmiana terminu składania ofert (19)
.
22578_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego, benzyny Pb95 i innych produktów przez Gminę Września w 2019 roku - odpowiedzi na pytania
.
22601_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2019 roku
.
22594_grafika
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach w zakresie przebudowy schodów A (etap 1)
.
22533_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2019 roku - zmiana terminu składania ofert
.
22564_grafika
Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach Urzędu Miasta i Gminy Września w 2019 roku
.
22528_grafika
Udostępnienie (wynajem) krytej pływalni i pomieszczeń towarzyszących uczniom szkół podstawowych z Gminy Września w 2019 roku - odpowiedź na pytanie
.
22522_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2019 roku
.
22529_grafika
Wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września
.
22527_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 roku
.
22520_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni „Wieści z Ratusza” w 2019 roku
.
22289_grafika
Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego DK 15 z DK 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 1 - informacja o złożonych ofertach
.
22445_grafika
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - odpowiedzi na pytania (2)
.
22257_grafika
Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni - wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania ofert
.
22448_grafika
Zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi
.
22418_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (II postępowanie)
.
22417_grafika
Budowa oświetlenia w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kaliskiej we Wrześni
.
22399_grafika
Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji majątku Gminy Września
.
22383_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu pn.: „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni”
.
22370_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury drogowej - 2 zadania
.
22259_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2019 roku - zmiana terminu składania ofert
.
22347_grafika
Doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć ekologię” (II postępowanie)
.
22324_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni (II postępowanie)
.
22310_grafika
Doposażenie pracowni biologicznych Samorządowych Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w ramach projektu pn.: „Pomóż mi zrozumieć ekologię”
.
22305_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
22263_grafika
Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy Azaliowej we Wrześni (etap 1) - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu
.
22258_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi łączącej ul. Słowackiego i ul. Spokojną we Wrześni - modyfikacja SIWZ
.
22290_grafika
Remont świetlicy wiejskiej w Gozdowie
.
22278_grafika
Zagospodarowanie terenu w Gulczewie na działce nr 7, obręb 0316 w ramach budżetu obywatelskiego
.
22277_grafika
Zagospodarowanie terenu w Grzybowie na działce nr 224/9 w ramach budżetu obywatelskiego
.
22275_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
.
22274_grafika
Rozbudowa pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej przy świetlicy wiejskiej w Gozdowie
.
22270_grafika
Przebudowa nawierzchni ścieżki i chodnika we Wrześni
.
22269_grafika
Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię (III postępowanie)
.
22262_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych
.
22236_grafika
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2018/2019”
.
22197_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
22160_grafika
Przeprowadzenie kursów doszkalających dla nauczycieli Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
.
22152_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury drogowej (5 zadań)
.
22139_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 – budowy drogi gminnej w Bierzglinku część 2 – przebudowy ulicy Suwalskiej we Wrześni
.
22138_grafika
Zakup materiałów drogowych – kostki brukowej (II postępowanie)
.
22133_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Września w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych
.
22115_grafika
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (IV postępowanie) - wyjaśnienia siwz
.
22091_grafika
Doposażenie szkół Gminy Września (II postępowanie) - odpowiedź na pytanie
.
22114_grafika
Wykonanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych publicznych Gminy Września
.
22110_grafika
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1 (II postępowanie)
.
22030_grafika
Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - wyjaśnienia siwz
.
22026_grafika
Czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz
.
22050_grafika
Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni - etap 1a
.
22042_grafika
Zakup materiałów drogowych – kostki brukowej
.
22039_grafika
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek) dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
.
22037_grafika
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Dmowskiego we Wrześni – etap 1
.
22033_grafika
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (III postępowanie)
.
22032_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych: laptopów i monitorów interaktywnych dla SSP w Marzeninie i SSP Nr 2 we Wrześni
.
22031_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Nadarzyce
.
21957_grafika
Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedź na pytanie, zmiana terminu składania ofert
.
22023_grafika
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Psary Polskie
.
22016_grafika
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”
.
21974_grafika
Doposażenie szkół Gminy Września: szafki uczniowskie, meble szkolne - odpowiedź na pytanie
.
21982_grafika
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Psarach Małych w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” (II postępowanie)
.
21959_grafika
Dostawa energii cieplnej (c.o. i c.w.u.) dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na bazie eksploatowanej przyszkolnej kotłowni - odpowiedzi na pytania
.
21953_grafika
Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Chopina 9 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
21952_grafika
Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię (II postępowanie)
.
21936_grafika
Modernizacje świetlic wiejskich w Gminie Września
.
21914_grafika
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
21912_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową ulicy Jagodowej we Wrześni
.
21911_grafika
Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni - etap 1a
.
21908_grafika
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni (II postępowanie)
.
21837_grafika
Budowa instalacji niskoprądowych wraz z wydzieloną instalacją elektryczną w budynku SSP Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- odpowiedzi na pytania, zmiana terminu
.
21906_grafika
Zakup mebli dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21905_grafika
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Psarach Małych w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”
.
21869_grafika
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem” - odpowiedzi na pytania (2)
.
21880_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Września: w Chwalibogowie dz. 132/3 oraz ul. B. Śmidowicz we Wrześni
.
21866_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Bierzglinku
.
21797_grafika
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: droga gminna w Chwalibogowie, ul. Parkowa we Wrześni - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
.
21813_grafika
Czyszczenie zbiorników wodnych oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni - modyfikacja siwz
.
21835_grafika
Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię
.
21798_grafika
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedzi na pytania
.
21812_grafika
Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni - modyfikacja przedmiaru
.
21828_grafika
Budowa toru rowerowego z przeszkodami „PUMPTRACK” w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21822_grafika
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21814_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
21708_grafika
Wykonanie remontu sal lekcyjnych i łącznika „A” w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni - Modyfikacja przedmiaru robót
.
21724_grafika
Budowa okablowania strukturalnego WiFi i CCTV dla obiektu wystawowego położonego na części działki 1608/2 obręb Września - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
.
21756_grafika
Wykonanie remontu (wymiany) fasad sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku gm. Września (II postępowanie)
.
21745_grafika
Wykonanie utwardzeń na skwerku i pod ławkami
.
21711_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników w ulicach Turkusowa, Lazurowa i Tęczowa na Os. Lipówka we Wrześni
.
21667_grafika
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Strzykały we Wrześni - modyfikacja przemiaru, zmiana terminu składania ofert
.
21723_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika w rejonie ul. Kwiatowej we Wrześni
.
21722_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni w rejonie ulic Opalowej, Donaja, Sołtysiaka
.
21669_grafika
Zagospodarowanie zielenią terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni - wyjaśnienia siwz
.
21707_grafika
Przebudowa ulicy Parkowej we Wrześni
.
21710_grafika
Usuwanie karpin w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21607_grafika
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”- wyjaśnienia SIWZ (5)
.
21692_grafika
Wycinka drzew w parku w Marzeninie
.
21690_grafika
Wycinka drzew w parku w Gutowie Małym
.
21688_grafika
Wycinka drzew w Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
21674_grafika
Budowa ulicy Jagodowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21664_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników na Os. Sokołowskim we Wrześni
.
21663_grafika
Przebudowa nawierzchni chodników na Os. Sławno we Wrześni
.
21660_grafika
Wykonania remontu (wymiany) fasad sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku gm. Września
.
21648_grafika
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zbożowej w Psarach Małych gm. Września
.
21615_grafika
Remont ścieżki w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni
.
21609_grafika
Wykonanie trawników dywanowych w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni
.
21559_grafika
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
.
21553_grafika
Zakup wyposażenia sali sportowej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni: część 1 – meble, inne wyposażenie część 2 – sprzęt elektroniczny i AGD - odpowiedzi na pytania (2)
.
21569_grafika
Dostawa, montaż i uruchomienie fontann pływających - modyfikacja SIWZ
.
21531_grafika
Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK12 – rondo Wrocławska – Objazdowa we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
21498_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Donaja we Wrześni - wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert
.
21566_grafika
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września - modyfikacja siwz
.
21474_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania (2)
.
21528_grafika
Budowa ulicy Jagodowej we Wrześni
.
21521_grafika
Zakup materiałów drogowych
.
21499_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Fabrycznej we Wrześni na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Staszica
.
21494_grafika
Produkcja książki „Kolekcja Wrzesińska 2017 – Filip Springer” II postępowanie
.
21346_grafika
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ, zmiana terminu składania ofert
.
21475_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku (5 części)
.
21472_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni
.
21433_grafika
Wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
21432_grafika
Wykonanie instalacji niskoprądowych w budynku sali gimnastycznej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie - odpowiedzi na pytania
.
21438_grafika
Budowa linii kablowej SN 15kV oraz demontaż napowietrznej linii SN 15kV w rejonie ulicy Kosynierów i Turwida we Wrześni
.
21388_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy toru rowerowego „PUMPTRACK” we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - odpowiedzi na pytania (2)
.
21366_grafika
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci - odpowiedzi na pytania
.
21356_grafika
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie - odpowiedzi na pytania
.
21361_grafika
Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni - odpowiedź na pytanie
.
21368_grafika
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
21321_grafika
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu chłodniczego wraz z demontażem starych urządzeń i instalacji dla potrzeb lodowiska Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz, zmiana termin
.
21306_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Uszycie promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku (II postępowanie)
.
21298_grafika
Modyfikacja SIWZ - Produkcja książki „Kolekcja Wrzesińska 2017 – Filip Springer”
.
21305_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku (II postępowanie)
.
21311_grafika
Usuwanie złomów i wywrotów drzew w lasku przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni
.
21303_grafika
Budowa obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (III postępowanie)
.
21288_grafika
Wycinka drzew i krzewów na terenie Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni - modyfikacja siwz
.
21297_grafika
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej we Wrześni
.
21269_grafika
Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Września w 2018 roku - wyjaśnienia siwz
.
21291_grafika
Wycinka drzew i krzewów na terenie Gminy Września
.
21216_grafika
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego agregatu chłodniczego wraz z demontażem starych urządzeń i instalacji dla potrzeb lodowiska Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania o
.
21186_grafika
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
21278_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie
.
21190_grafika
Zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku - odpowiedź na pytania (3)
.
21244_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej
.
21166_grafika
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Słowackiego we Wrześni (rejon SSP Nr 6) - wyjaśnienia SIWZ (3), zmiana terminu składania ofert
.
21182_grafika
Dostawa centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (II postępowanie) - odpowiedź na pytanie
.
21150_grafika
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września (II postępowanie) - wyjaśnienia siwz (2)
.
21156_grafika
Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych - ulic Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej we Wrześni - odpowiedź na pytanie
.
21167_grafika
Budowa parkingu publicznego wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie SSP Nr 1 we Wrześni
.
21159_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z drogą serwisową w ul. Objazdowej we Wrześni (II postępowanie)
.
21157_grafika
Budowa obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września (II postępowanie)
.
21149_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych w 2018 roku
.
21143_grafika
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku
.
21072_grafika
Budowa obiektu kontenerowego wystawowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 1608/2 obręb Września - modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
.
21118_grafika
Sukcesywne dostawy papieru do drukarek, kserokopiarek, segregatorów i innego asortymentu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku - wyjaśnienia siwz
.
21092_grafika
Wykonanie (uszycie) promocyjnych koszulek t-shirt z nadrukiem metodą sitodruku - odpowiedź na pytanie
.
21122_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników w 2018 roku
.
21059_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych (tuneli drogowych pod torami PKP linii nr 281 i 808) - wyjaśnienia SIWZ (2)
.
21064_grafika
Dostawa centralnego systemu kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) oraz wdrożenie systemu na potrzeby zasobów serwerowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - odpowiedzi na pytania
.
21032_grafika
Budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni - odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania ofert
.
21046_grafika
Zakup (dostawa) serwerów monitoringu wizyjnego CCTV Gminy Września - wyjaśnienia SIWZ (2)
.
21082_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej łączącej ul. Pilską z droga serwisową w ul. Objazdowej we Wrześni
.
21073_grafika
Budowa urządzenia wodnego – progu (stopnia) na rzece Wrześnicy w km 30+246 dz. nr 927/7 obręb Września
.
21030_grafika
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Wiejskiej w Kaczanowie - wyjaśnienia SIWZ
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.