BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262681
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Września w 2018 roku

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej

usługi oświetleniowej w zakresie utrzymania, konserwacji i eksploatacji oświetlenia

drogowego na terenie Gminy Września w 2018 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, działając zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamawiający: Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Przedmiot zamówienia: usługi

Usługi:

1. utrzymania i konserwacja oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

b) instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.,

c) instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz z zaleceniami i wytycznymi Zleceniodawcy.

2. eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający:

a) bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,

b) optymalną żywotność urządzeń,

c) utrzymanie efektywności i jakości urządzeń oświetlenia drogowego,

d) zachowanie wymagań ochrony środowiska,

e) bezpieczną i ekonomiczną pracę urządzeń,

f) racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej.

3. zapewnienia oświetlenia miejsc publicznych w szczególności ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Września za pomocą urządzeń stanowiących majątek ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Usługi pkt 1-3 realizowane są na obwodach i urządzeniach których właścicielem jest ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Zamawiający nie może bez zgody właściciela dokonywać na ich urządzeniach jakichkolwiek zmian, modernizacji czy rozbudowy w celu zwiększenia efektu oświetlania pasa drogowego.

CPV: 50.23.21.00-1, 65.30.00.00-6

Wartość szacunkowa zamówienia: jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami)

Wykonawca zaproszony do negocjacji: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

Uzasadnienie:

Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zmówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę:

a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,

b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.

W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Września występuje stan faktyczny i prawny gdyż, obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.). Na terenie Gminy Września ok. 80 % punktów świetlnych, sieci i urządzeń stanowi własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o (378 obwodów, o łącznej ilości opraw 3617 szt.) i nie jest wyodrębnioną instalacją w zakresie dostępności do układów sterowania. Aby realizować usługi w zakresie oświetlenia ulic, dróg i placów znajdujących się w obrębie granic Gminy Września, Gmina musi posiadać zgodę właściciela sieci oświetleniowej - ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego, przez innego wykonawcę niż ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina Września wystąpiła do ENEA Oświetlenie Sp, z o.o. o możliwość wykonywania konserwacji przez innego wykonawcę. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. pismem z dnia 8.11.2017 r. znak: Enea Oświetlenie/OP/R5/762/2017 nie wyraził zgody na podejmowanie przez Gminę Września jakichkolwiek działań zmierzających do zlecenia innemu podmiotowi, wybranemu w przetargu usług utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego, gdyż wszelkie działania na urządzeniach oświetlenia drogowego prowadzone bez stosownych uzgodnień z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., traktowane będą jako niezgodne z prawem, a ponadto stanowić to będzie naruszenie prawa własności ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Z przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa energetycznego wynika prawo zakładu będącego właścicielem urządzeń do podejmowania decyzji odnośnie podmiotu, który prowadzić będzie prace związane z utrzymaniem (konserwacją) punków oświetleniowych w należytym stanie technicznym. Prawo podmiotowe jest prawem bezwzględnym i jego naruszenie rodzi po stronie właściciela roszczenia określone w kodeksie cywilnym. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i lit. b - przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych - Prawa zamówień publicznych dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.

 

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante przesłano w dniu 27.12.2017 r.

w celu publikacji w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w

Luksemburgu. Numer referencyjny ogłoszenia 17-741698-001


Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało opublikowane w Suplemencie

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 249-525746

w dniu 29.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 500082818-N-2017 r. w dniu 29.12.2017 r.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.