BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252262
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury: część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Września, część III: ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września, część IV: nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

ul. H. Raabego 13, 02- 793 Warszawa

Oddział w Pile

ul. Browarna 19; 64-920 Piła

Cena wybranej oferty brutto: 192.037,00 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 80,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 9,80 pkt, , łącznie oferta uzyskała 89,80 pkt.

 

Jednocześnie informuje, że w w/w postępowaniu w części I wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) Uniqa TU S.A., ul. Gdańska 132, 90- 520 Łódź Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 442.653,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium: cena - 34,71 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15,80 pkt, oferta łącznie uzyskała - 50,51 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części II - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Września została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

Uniqa TU S.A.,

ul. Gdańska 132, 90- 520 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie,

ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

Cena wybranej oferty brutto: 44.333,00 złotych,

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 90,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 0,00 pkt, , łącznie oferta uzyskała 90,00 pkt.

 

Jednocześnie informuje, że w w/w postępowaniu w części II wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. H. Raabego 13, 02- 793 Warszawa Oddział w Pile ul. Browarna 19; 64-920 Piła (oferta nr 1) - cena oferty brutto: 51.442,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium: cena - 77,56 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 3,50 pkt, oferta łącznie uzyskała - 81,06 pkt.

2) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu Szosa Chełmińska 146B, 87-100 Toruń (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 51.569,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium: cena - 77,37 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 0,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 77,37 pkt.

3) InterRisk T.U. VIG S.A. ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa Oddział w Poznaniu ul. Piękna 58, 60-589 Poznań (oferta nr 5) - cena oferty brutto: 58.879,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium: cena - 67,77 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 0,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 67,77 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części III - ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Concordia Polska TUW,

ul. Małachowskiego 10

61- 129 Poznań

Cena wybranej oferty brutto: 5.048,00 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 90,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5,50 pkt, , łącznie oferta uzyskała 95,50 pkt.

 

Jednocześnie informuje, że w w/w postępowaniu w części III wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. H. Raabego 13, 02- 793 Warszawa Oddział w Pile ul. Browarna 19; 64-920 Piła (oferta nr 1) - cena oferty brutto: 7.363,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium: cena - 61,70 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 0,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 61,70 pkt.

2) Uniqa TU S.A., ul. Gdańska 132, 90- 520 Łódź Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 5.787,00 złotych, punkty uzyskane w kryterium: cena - 78,51 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 83,51 pkt.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części IV - nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

Uniqa TU S.A.,

ul. Gdańska 132, 90- 520 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie,

ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin

 

Cena wybranej oferty brutto: 29.000,00 złotych

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 90,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5,00 pkt, , łącznie oferta uzyskała 95,00 pkt.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części IV złożona została jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.