BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299981
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji 13 listopada 2017 r.

 

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
13 listopada 2017 r.


Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku przy ul. Nowej 5, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik 1).


Uczestnicy komisji niebędący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału oświaty kultury i sportu;
Sławomira Czarnecka, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku;
Alina Maciejewska,wicedyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej  im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku;
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady;
Przedstawiciel mediów lokalnych;

 

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  przedstawił informację na temat realizacji inwestycji w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Września (załącznik nr 3).


Radny Maciej Baranowski zapytał, czy siedziba dyrektora szkoły nr 6 mieści się w budynku (budynek Gimnazjum nr 2) przy ul. Słowackiego?
 
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.

Radny Maciej Baranowski zapytał, jakie jest docelowe przeznaczenie budynku po szkole Specjalnej nr 4  przy ul. Batorego?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że jest plan  rewitalizacji części miasta, Gmina zastanawia się nad włączeniem  budynku po szkole nr 4 w plan rewitalizacji.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaki jest statut prawny części budynku po szkole nr 4?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  właścicielem całego budynku jest Gmina, a  część budynku była użyczona.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy nie ma potrzeby  adaptacji pomieszczeń po Zespole Szkół na potrzeby SSP nr 6?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że trzeba spojrzeć  przyszłościowo, ponieważ w tej okolicy powstaje duże osiedle, na którym zamieszkuje dużo młodych ludzi i dlatego należy obserwować jakie będą zmiany, oraz jaki będzie wskaźnik demograficzny lub zmiany reformy oświatowej i w takim wypadku trzeba mieć  duże zaplecze, aby tą sytuację wykonywać.


Radny Janusz Czyż zapytał, co z procedurami rozbudowy skrzydła szkoły w Kaczanowie?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projekt jest gotowy, przetarg zostanie ogłoszony w ciągu miesiąca, prawdopodobnie do końca listopada. Skrzydło będzie mieściło 6 izb lekcyjnych.


Radny Maciej Baranowski zapytał, co z budynkiem po szkole w Gutowie Wielkim?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że decyzja jeszcze nie została podjęta.


Radny Maciej Baranowski zapytał,o liczbę uczni w  Szkole Podstawowej w Marzeninie?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że do szkoły w Marzeninie uczęszcza 120 uczniów.

Radny Maciej Baranowski zapytał, jak długo Gmina będzie dokładała  do Szkoły Podstawowej w Marzeninie?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że została złożona  propozycja przyłączenia Sokołowa do szkoły w Marzeninie, ale mieszkańcy nie wyrazili zgody, ponieważ w Sokołowie powstała Szkoła Społeczna, w której znajdują się oddziały klas od 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 1. Została utworzona jedna klasa specjalna, miała powstać następna klasa, ale się nie udało, ale w następnych latach  są szanse na powstanie więcej  klas specjalnych. Szkoła w Marzeninie jest ładnym obiektem, jedna klasa spełnia idealne warunki dla dzieci z autyzmem, może być tam trzy osobowa klasa, budżet też jest większy na taką klasę, rodzice są zadowoleni, są duże postępy. W gminie klasy specjalne znajdują się w Szkole Podstawowej w Chwalibogowie i Szkole podstawowej nr 1 gdzie to się sprawdza i gmina chce iść w tym kierunku.

 
Pkt 4
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił informację o szkodach spowodowanych przez nawałnicę z dnia 11 sierpnia 2017 r. w obiektach szkolnych i ich usuwaniu (załącznik nr 4).

Sławomira Czarnecka Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowe w Nowym Folwarku wyraziła podziękowania dla włodarzy gminy za szybko podjętą decyzję w sprawie usunięcia szkód spowodowanych nawałnicą.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił wysokość odszkodowań i wydatków (załącznik nr 5). Poinformował, że cztery szkoły gminne zostały zakwalifikowane do projektu „ Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020” są to szkoły w Marzeninie, Szkoła nr 2, Szkoła nr 6, Chwalibogowo (załącznik nr 3).

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy informację o pozyskiwanych środkach mogłyby być     publikowane  w Wieściach z Ratusza lub na stronie internetowej?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że    informacje na temat wydarzeń w szkołach są regularnie publikowane  w Wieściach z Ratusza, na stronach profilowych szkół a także na  stronie internetowej Gminy Września.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu poinformował, że w 2016 r. z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostały pozyskane środki dla Gimnazjum nr 2 – 12 tysięcy, a w tym roku zostały pozyskane środki dla szkoły w Nowym Folwarku i Szkoły nr 1  - 12 tysięcy dla każdej z Szkół, na doposażenie  szkolnych bibliotek.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że został złożony wniosek na doposażenie gabinetów lekarskich i pielęgniarskich w szkołach, jeszcze  nie ma odpowiedzi kiedy będą pozyskane środki i  jaka to będzie kwota.


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu poinformował, że został złożony wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie na odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę i  czekamy za odpowiedzią. Został złożony wniosek na doposażenie sal  nowo powstałego skrzydła Szkoły w Otocznej w nowy sprzęt.


Radny Mirosław Chudy zapytał, jaki jest sygnał od rodziców w sprawie e-dziennika, czy jest to ułatwienie czy jest to problem i czy chętnie z tego korzystają?
 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział,że rodzice chętnie korzystają z e-dziennika i są zadowoleni.


Sławomira Czarnecka Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowe w Nowym Folwarku powiedziała,że rodzice są zadowoleni z decyzji że Szkoła posiada e-dziennik i na najbliższym zebraniu zostaną poinformowani jak korzystać z e-dziennika.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, co stanie się z terenem przy Samorządowej Szkole nr 2 wzdłuż drogi prowadzącej do parku,czy są jakieś pomysły, czy powstanie tam parking?


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że pozostaną chodniki i droga przeciwpożarowa, musi być swobodny dojazd do wozów strażackich, a po zakończonej inwestycji zostanie podjęta decyzja co do pozostałych terenów wokół szkoły.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podsumowując, powiedział, że inwestycje w Referacie Oświaty posuwają się w takim zakresie, że w ciągu ostatnich 2-3 lat wszystkie  placówki będą miały nowe obiekty sportowe i wyposażenie szkół. Osiągnięcia i sukcesy uczniów oraz obiekty szkolne są na wysokim poziomie.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w tym roku  na  drobne  remonty oraz zakupy zostało wydane 1,5 mln złotych oraz inwestycje  budowlane w  szkołach w Kaczanowie, Otocznej, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3,Szkole Podstawowej nr 2, na które wydano ok 15 mln.

Radny Szymon Paciorkowski zaznaczył, iż apeluje o ogrodzenie całego terenu przy Szkole Podstawowej nr 2, plac zabaw wokół szkoły, cały czas nagminnie jest dewastowany.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że 15 lat temu, sięgając pamięcią wstecz, potrzeby i marzenia dyrektorów były o wiele skromniejsze, niż w chwili obecnej. Wystarczało np. malowanie sali, położenie parkietu itp. Natomiast w chwili obecnej dyskutuje się przykładowo o  serwerowni. Serwerownia, o której wspomniał, znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 3 i obsługuje w bardzo szybkim stopniu cały system komputerowy. Zatem można dostrzec zupełnie inną skalę potrzeb. Dość duży nacisk nakłada się na sport. Sale gimnastyczne, orliki, boiska sportowe, wszystko ogrodzone zabezpieczone, atestowane. Podsumował, że wystarczy cieszyć się z takiego poziomu.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Gmina może zapewnić nowoczesne budynki, dobre wyposażenie klas  ale to nauczyciele są podstawą w osiąganiu dobrych wyników przez uczniów. Wyniki szkół podstawowych i średnich są w górnym pułapie szkół Wielkopolski.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że szkoły średnie znajdują się w pierwszej trójce pod względem wyników maturalnych.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, był pod wrażeniem słów naczelnika oświaty,  że gmina nie dołoży do  likwidacji wszystkich strat związanych z katastrofą. Dzięki działaniom władz i dyrektorów szkół udało się wszystko ponaprawiać tak, aby rok szkolny rozpoczął  się bez żadnych zakłóceń.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że w Tarnowie Podgórnym były stosowane tzw. dodatki motywacyjne dla nauczycieli, przyznawane procentowo w zależności od aktywności i dokonań nauczycieli. Wyjaśnił, że może trzeba na to zwrócić uwagę, by zmotywować młodych ludzi, którzy zdecydowali się na taki zawód. Gmina Września jest zamożną gminą i warto by było wziąć to pod uwagę. Ma to również swoje negatywne skutki, ponieważ jest pewna grupa społeczna, chociażby administracja samorządowa, która poszukuje pracowników, ponieważ odchodzą. Warto by było, zwrócić więc na to uwagę, by z nauczycielami, również tak się nie stało.

Pkt 5
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił informacje  o stanie oświaty w Gminie Września (załącznik nr 6).


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, od czego zależy, czy szkoły prenumerują tytuły dzienników, czasopism? Są szkoły, które mają 10-12 i są takie szkoły, które mają 0.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że to zależny od zapotrzebowania. Niektórzy korzystają tylko z internetu, a inni wolą papierową wersję.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, w jaki sposób są pozyskiwane  środki na doskonalenie nauczycieli ?


Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że maksymalne dofinansowanie dla nauczyciela opiewa na kwotę 2.000,00 zł. W budżetach, które są tworzone na dany rok kalendarzowy, występują środki na dokształcanie. Przygotowywane jest też zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o jakie środki dana szkoła wnioskuje? Są trzy grupy: dokształcanie, doskonalenie zawodowe oraz studia wyższe. Jeżeli szkoła potrzebuje inną specjalizację, a takie nie były wskazane w zarządzeniu Burmistrza, wtedy występuję do Burmistrza Miasta i Gminy Września o zgodę. Wyjaśnił,  że w Marzeninie nie było nauczycieli wykształconych na odpowiedniej specjalności, wtedy bardzo to się przydało .

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w zawiązku z rozbudową osiedli, można dowiedzieć  się czegoś więcej o nowej Szkole?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na tą chwilę nie jest to możliwe. Powiedział, że jest duży zapas w Szkole Podstawowej Nr 6, należy obserwować jak sytuacja będzie się kształtowała. Jak będą rozwijały się tereny budowlane.
W Nowym Folwarku szkoła jest tak zbudowana, że jak w przyszłości byłaby potrzeba rozbudowania jej, będzie to możliwe. Wyjaśnił, że całkiem niedawno została przeprowadzona  analiza na terenie Zalewu Lipówka...

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał o obowiązek szkolny dzieci Ukraińskich i Hinduskich jak to jest rozwiązywane?

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jeżeli  te dzieci uczęszczają do szkoły, gmina ma obowiązek umożliwienia im 2 godzin języka. Osoby z Ukrainy zwykle mają określony pobyt czasowy. Co do Hinduskich dzieci, są takie dzieci w przedszkolach. Na te dzieci są przeznaczone dotacje.


Pkt 6

Radny Szymon Paciorkowski wnioskuje o ogrodzenie całego terenu przy Szkole Podstawowej nr 2, plac zabaw wokół szkoły, cały czas nagminnie jest dewastowany.

Radny Maciej Baranowski wnioskuje o przyznanie wyższego tzw. ”dodatku motywacyjnego” dla nauczycieli wykazujących dużą aktywność zawodową oraz ich dokonania.

Sławomira Czarnecka, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku wnioskuje o wymianę okien na sali gimnastycznej.


Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 17.25 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak


Protokolant
Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.