BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14064911
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie złomów i wywrotów na terenie Gminy Września

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usuwanie złomów i wywrotów na terenie Gminy Września: część 1 - uprzątnięcie terenu Parku w Marzeninie, część 2 - uprzątnięcie terenu w Sokołowie - pomnik Bitwy pod Bitwy, część 3 - uprzątnięcie terenu skweru przy ul. Słonecznej we Wrześni dz. nr 2219/9, część 4 - uprzątnięcie terenu skweru w rejonie LOK we Wrześni.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 1 - uprzątnięcie terenu Parku w Marzeninie została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

 

Rajkowski - Arborystyka Pielęgnacja i Wycinka Drzew Bartosz Rajkowski

Niezgoda 27

62-402 Niezgoda

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 15.395,40

Skrócenie terminu wykonania: 20 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, skrócenie terminu wykonania - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) ARBOTREK Paweł Oleszkiewicz, Mały Mędromierz 58, 89-500 Tuchola (oferta nr 2), cena oferty brutto: 22.962,96 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,23 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 60,23 pkt.

2) PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo (oferta nr 4), cena oferty brutto: 19.440,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,52 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,52 pkt.

3) GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno (oferta nr 5), cena oferty brutto: 29.160,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 6 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 31,68 pkt, skrócenie terminu wykonania - 6,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 57,68 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 - uprzątnięcie terenu w Sokołowie - pomnik Bitwy pod Sokołowem została wybrana oferta nr 6 złożona przez:

 

Zakład Usługowo-Handlowy Zieleni WIOSNA

ul. Batorego 2

62-300 Września

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.998,00

Skrócenie terminu wykonania: 20 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, skrócenie terminu wykonania - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) ARBOTREK Paweł Oleszkiewicz, Mały Mędromierz 58, 89-500 Tuchola (oferta nr 2), cena oferty brutto: 3.481,92 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 34,43 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 54,43 pkt.

2) GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno (oferta nr 5), cena oferty brutto: 6.696,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 6 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 17,90 pkt, skrócenie terminu wykonania - 6,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 43,90 pkt.

4) Rajkowski-Arborystyka Pielęgnacja i Wycinka Drzew Bartosz Rajkowski, Niezgoda 27, 62-402 Niezgoda (oferta nr 9), cena oferty brutto: 2.376,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 20 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,45 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 90,45 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 3 - uprzątnięcie terenu skweru przy ul. Słonecznej we Wrześni dz. nr 2219/9 została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

 

Rajkowski - Arborystyka Pielęgnacja i Wycinka Drzew Bartosz Rajkowski

Niezgoda 27

62-402 Niezgoda

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 9.234,00

Skrócenie terminu wykonania: 20 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, skrócenie terminu wykonania - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) ARBOTREK Paweł Oleszkiewicz, Mały Mędromierz 58, 89-500 Tuchola (oferta nr 2), cena oferty brutto: 22.092,48 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 25,08 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 45,08 pkt.

2) PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Skórzewska 23, 62-081 Wysogotowo (oferta nr 4), cena oferty brutto: 19.872,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 27,88 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 47,88 pkt.

3) GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno (oferta nr 5), cena oferty brutto: 30.456,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 6 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 18,19 pkt, skrócenie terminu wykonania - 6,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 44,19 pkt.

4) Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych, ul. Czerniejewska 10, 62-300 Września (oferta nr 8), cena oferty brutto: 17.992,80 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 14 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 30,79 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 9,33 pkt, łącznie oferta uzyskała 40,12 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 4 - uprzątnięcie terenu skweru w rejonie LOK we Wrześni została wybrana oferta nr 9 złożona przez:

 

Rajkowski - Arborystyka Pielęgnacja i Wycinka Drzew Bartosz Rajkowski

Niezgoda 27

62-402 Niezgoda

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 5.508,00

Skrócenie terminu wykonania: 20 dni

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, skrócenie terminu wykonania - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) ARBOTREK Paweł Oleszkiewicz, Mały Mędromierz 58, 89-500 Tuchola (oferta nr 2), cena oferty brutto: 12.517,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 0 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 26,40 pkt, skrócenie terminu wykonania - 0,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 46,40 pkt.

2) GARDENIA Tomasz Hernacki, ul. Wschodnia 14c, 62-200 Gniezno (oferta nr 5), cena oferty brutto: 14.688,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 6 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 22,50 pkt, skrócenie terminu wykonania - 6,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 48,50 pkt.

3) Zakład Usługowo-Handlowy WIOSNA, ul. Batorego 2, 62-300 Września (oferta nr 6), cena oferty brutto: 6.480,00 zł, skrócenie terminu wykonania - 20 dni, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 51,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 910,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.