BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14100377
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 postępowania na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: część 1 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Obłaczkowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.225.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Dnia 15 września 2017 roku o godzinie 10:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: część 1 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Obłaczkowo. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym część 1 postępowania została unieważniona.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 postępowania

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Września: część 2 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Otoczna, część 3 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słomowo (II postępowanie).

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 dotyczącej przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Otoczna została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62- 600 Koło

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 325.464,04

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy

Skrócenie terminu wejścia na budowę: 14 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 20%, skrócenie terminu wejścia na budowę - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, skrócenie terminu wejścia na budowę - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest to jedyna oferta złożona w części 2 postępowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 3 dotyczącej przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Słomowo została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62- 600 Koło

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 465.680,71

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy

Skrócenie terminu wejścia na budowę: 14 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 20%, skrócenie terminu wejścia na budowę - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, skrócenie terminu wejścia na budowę - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest to jedyna oferta złożona w części 2 postępowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.