BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14034654
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 - likwidacja przejazdów kolejowych, część 2 - budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami kolejowymi

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Część 1 postępowania

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej część 1 - likwidacja przejazdów kolejowych na skrzyżowaniu ul. Działkowców z liniami kolejowymi nr 281 i 808 oraz Szosy Witkowskiej z linią kolejową nr 3 (E20) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Uzasadnienie

Dnia 8 września 2017 roku o godzinie 10:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej część 1 - likwidacja przejazdów kolejowych na skrzyżowaniu ul. Działkowców z liniami kolejowymi nr 281 i 808 oraz Szosy Witkowskiej z linią kolejową nr 3 (E20). Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w części 1 zostało unieważnione.

 

 

 

Część 2 postępowania

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej część 2 - budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami kolejowymi na skrzyżowaniu ul. Działkowców z linią kolejową nr 281 relacji Września - Jarocin oraz linią kolejową nr 808 relacji Września - Poznań na terenie Gminy Września prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej część 2 - budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami kolejowymi na skrzyżowaniu ul. Działkowców z linią kolejową nr 281 relacji Września - Jarocin oraz linią kolejową nr 808 relacji Września - Poznań na terenie Gminy Września wpłynęły 2 oferty tj.:

- oferta nr 1 - SMP Projektanci sp. z o.o. sp.k. ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań, wartość oferty brutto: 338.250,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni;

- oferta nr 2 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS&BRIDGES Katarzyna Kolenda ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno, wartość oferty brutto: 210.391,50 złotych, termin płatności faktury: 30 dni.

 

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części 2, która wynosiła: 100.000,00 złotych brutto.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (cena, termin płatności faktury) cena brutto najkorzystniejszej oferty, złożonej w części 2 niniejszego postępowania tj. oferty nr 2 złożonej przez Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS&BRIDGES Katarzyna Kolenda ul. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno (wartość oferty brutto 210.391,50 zł) przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej część 2 - budowa dwóch przejść dla pieszych pod torami kolejowymi na skrzyżowaniu ul. Działkowców z linią kolejową nr 281 relacji Września - Jarocin oraz linią kolejową nr 808 relacji Września - Poznań na terenie Gminy Września zostało unieważnione.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.