BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463309
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej, Komisji z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

 Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno-Finansowej
z dnia 20 Czerwca 2017 r.Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mariusz Pierzchliński, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent Wydziału Gospodarki i Architektury;
Robert Klimczak, starszy specjalista Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).
Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczy Wielkiej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczy Wielkiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczy Wielkiej.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczy Wielkiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chociczy Wielkiej.

b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Radny Bogumił Kwiatkowski zadał dwa pytania: pierwsze dotyczące załącznika graficznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obejmującej w kolorze czerwonym obrębu ul. Kolejowej?

Drugie pytanie dotyczyło § 1 tej uchwały, w której jest zapis, że zmiany dokonano miejscowego planu Uchwałą Nr XXIV/319/2017 z 21 kwietnia 2017 r.  prosi o wyjaśnienia?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września, wyjaśnił że zmiana planów w projekcie dotyczy terenu, który jest zaznaczony kolorem czerwonym. Powiedział, że nie dokonano  zmiany planu, tylko dotyczyło informacji, kiedy został on uchwalony, a miało to miejsce w 2010 r.
Zmiana planu dotyczyła tego terenu, który znajduje się przy ul. Miłosławskiej, jest to bar z piwem popularnie zwany „Nad Nilem”.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że było za mało czasu, aby zapoznać się z tak obszernym materiałem, aby przystąpić do opiniowania tego projektu, sugerował, aby wypowiedział się urbanista, a także żeby  odbyła się wizja lokalna tego terenu.
Wyjaśnił, że nie ma pewności, by umieszczać tą branżę w centrum miasta, ponieważ po materiały budowlane i wyposażenia wnętrz każdy jedzie dużym samochodem, według radnego lepiej takie rzeczy umieszczać na obrzeżach miasta. Września jest ciasnym miastem, zaludnienie jest bardzo duże.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że plany toczą się nawet kilka lat i nie widzi żadnego momentu postanawiania w tej sprawie, teren wydaje się powszechnie znany dla mieszkańców, umiejscowienie handlu w centrum lub poza centrum znajdzie wiele argumentów za i przeciw. Uważa jednak, że przenoszenie centr handlowych poza teren miasta to zły pomysł, gdyż to w centrum miasta powinien odbywać się handel.
Dzięki temu, że takich kroków dokonano w Gnieźnie, Poznaniu i przeniesiono centrum handlowe M1 poza Poznań to  kina, restauracje, życie mieszkańców zaczęło przenosić się właśnie tam. Jedynym ratunkiem przez przypadek jak się okazało, stał się  Stary Browar, co było powszechnie krytykowane, jednak centrum to funkcjonuje do dziś.
Drugi przykład to najbardziej znana galeria w Warszawie „Złote Tarasy”, która znajduje się przy dworcu centralnym.
Z danych uzyskanych od właścicieli galerii we Wrześni od 1 do 365 dnia otwarcia, odwiedziło galerię ponad 4.600 osób dziennie i na podstawie szacunkowych wyliczeń właścicieli, ponad połowa klientów galerii przyjeżdża tam samochodami, druga połowa przychodzi pieszo.
Jeśli gmina zdecyduje się umieścić galerię poza miastem np. w Obłaczkowie, blisko węzła  autostradowego, komunikacyjnego, tym samym utrudni komunikację osobom, które chodzą pieszo, ponieważ będą musiały dojechać samochodem bądź skorzystać z komunikacji miejskiej.
Miejsce lokalizacji galerii, staje się nagle problemem komunikacyjnym. Natomiast obecna galeria, mimo że przylega do drogi krajowej nie stwarza takich problemów.

Przewodniczący Komisji Edukacji Bogdan Nowak poprosił gości o niekomentowanie wystąpień w trakcie zabierania głosu przez innych mówców.

Radny Szymon Paciorkowski zgodził się z argumentami przytoczonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy, natomiast prosił o sprecyzowanie warunków planu, odnoszących się i potwierdzających, iż będzie to branża budowlana. Wyjaśnił, że powstanie dodatkowego marketu branży spożywczej budziłoby duże wątpliwości.
Zapytał, czy można obliczyć ile powstanie miejsc parkingowych przy markecie oraz pytanie dotyczyło kwadratowej działki zaznaczonej na przedstawionym załączniku graficznym, zapytał czy powstanie tam hotel?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził, że na zaznaczonej  działce powstanie hotel, natomiast miejsc parkingowych przy markecie będzie około  370.
Zapisy planu zagospodarowania, muszą być tak sformułowane, aby uniknąć takiej sytuacji, o której powiedział radny Szymon Paciorkowski.
Radca urzędu Miasta i Gminy konsultował tą sprawę z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. W obecnej chwili jest to projekt uchwały wszczynającej zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w zapisach muszą być zapewnienia takie, a nie inne przeznaczenie tego terenu.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że Burmistrz przytacza przykłady „Złotych Tarasów” znajdujących się w Warszawie i przykład „Starego Browaru” w Poznaniu, natomiast tam nie znajdują się  materiały, o których jest mowa.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jeżeli powstanie market budowlany, wiadomym jest, że samochody ciężarowe będą często jeździły, co może doprowadzić do blokady Wrześni, na rynku poznańskim nie ma żadnego sklepu, cały handel przemysłowy jaki można zaobserwować toczy się przy drodze katowickiej i dlatego nie blokuje miasta, ponieważ jest tam autostrada. Uważa, że w centrum miasta stworzenie marketu budowlanego nie jest dobrym pomysłem. Wyjaśnił, że Prezes GS ma w planie z centrum miasta przenieść się do Kaczanowa, ponieważ rolnicy nie mogą dojechać ciągnikami.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej  funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i to, że dana osoba przestała robić zakupy w Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej tylko w zupełnie innym miejscu, może mieć inny powód, niż przejazd ulicą Kolejową. Towar jest codziennie dostarczany do siedziby „GS” i nie ma z tym większych problemów.


Komisja  Komunalno - Finansowa  w  obecności  8  radnych,  6  głosami  „za”,
1 „wstrzymujący się”, 1 „przeciw” pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”,1 „wstrzymujący się”,
1 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,jednogłośnie    pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.
 

c)
Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent Wydziału Gospodarki gruntami i Architektury omówiła projekt w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Września – część E.


Komisja Komunalno -Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Września – część E.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Września – część E.

 
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw” 1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Września – część E.Komisja Bezpieczeństw i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i  Gminy Września – część E.


d)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.


Komisja Komunalno -Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
e)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych  na których zaprzestano produkcji rolnej.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


f)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


g)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy w związku z reformą oświaty, wiadomo ilu nauczycieli i pracowników szkól zostało zwolnionych?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że 12 nauczycieli odejdzie na emeryturę, kilkanaście nauczycieli będzie dopełniało etaty w drugich szkołach. Można śmiało powiedzieć, że wszyscy nauczyciele są zadysponowani, jest też określona liczba wakatów z przedmiotów chemii, fizyki, języka angielskiego i polskiego. Około 10 etatów jest na tą chwilę wolnych, natomiast sytuacja może się zmienić jeszcze, ponieważ przy aneksach organizacyjnych na każdy rok szkolny, szkoły wnioskują zazwyczaj o dodatkowe zajęcia.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni.


h)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni.Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni.

i)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.


j)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni.k)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie.

l)

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie.

ł)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni.


m)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie.

n)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku;


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku.
o)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otoczonej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otocznej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otocznej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otocznej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otocznej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej.

p)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia.
Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia.
r)
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej omówiła projekt w sprawie:  szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy od momentu utraty mocy poprzedniej uchwały z 2017 r. wpłynęły jakieś wnioski w sprawie odroczenia, umorzenia?

Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że wpłynął jeden wniosek, który zostanie stosowną uchwałą przez Radę Miejską podjęty.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Radny Maciej Baranowski opuścił salę sesyjną wspólnych komisji i od tej chwili w głosowaniu Komisji Edukacji bierze udział 6 radnych.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionychKomisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych


s)
Karol Nowak, zastępca burmistrza miasta i gminy omówił projekt w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy można by było do materiałów, które otrzymują radni przed sesją, dołączać wniosek tych mieszkańców, którzy podpisali wniosek zaproponowanej ulicy i opinię rady sołeckiej, ponieważ ta ulica miała nosić nazwę Widokowej i żeby na przyszłość nie było niejasności w podobnych sprawach.


Karol Nowak, zastępca burmistrza miasta i gminy odpowiedział, że nie widzi sensu, by korzystać z opinii rady sołeckiej, ponieważ jeżeli mieszkańcy tej ulicy wyszli z propozycją nadania ulicy Rowerowej i wniosek został podpisany przez 13 rodzin, a wchodząc w dodatkowe dyskusje z sołtysami i radą sołecką spowodowałoby to dodatkowy konflikt.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Waldemar Grześkowiak opuścił salę sesyjną wspólnych komisji i od tej chwili w głosowaniu Komisji Komunalno-Finansowej  bierze udział 6 radnych.

Radny Maciej Baranowski dołączył do obrad wspólnych komisji i od tej chwili w głosowaniu Komisji Edukacji bierze udział 7 radnych.Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Waldemar Grześkowiak dołączył do obrad wspólnych komisji .

ś)
Mariusz Pierzchliński, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych omówił projekt w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy można starać się o status Campingu?


Mariusz Pierzchliński, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych odpowiedział, że Camping w obecnej postaci od kilku lat posiada domki campingowe, które posiadają pion kuchenny, pion sanitarny i domki jako takie spełniają wymogi ustawy, jeżeli chodzi o świadczenie usług hotelarskich. Słowo camping, które obecnie zostało zastrzeżone, wymaga zewnętrznych sanitariatów, natrysków, zewnętrznych kuchni campingowych. W momencie powstania tych elementów można tą nazwę ponownie zmienić o jeden wyraz.Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.

t)
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni;

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał odnośnie zapisu zawartego w rozdziale pierwszym, a mianowicie, że w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Gimnazjum nr 2, czy ten zapis jest trafny?

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że będzie zmiana, ale wtedy, kiedy będzie Gimnazjum, na chwilę obecną Gimnazjum funkcjonuje do 31 sierpnia.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności  7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


w)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy określony jest konkretny sprzęt na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych?

Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów odpowiedziała, że sprzęt musiał być wskazany we wniosku o pożyczkę z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wniosek zakłada doposażenie jednostek Straży Pożarnych w  Gozdowie, Kaczanowie, Marzeninie, Węgierkach oraz Wrześni.
Zakres rzeczowy obejmuje zakup hydraulicznego rozpieracza kolumnowego, motopompy pływającej, poduszki wysokociśnieniowej, wentylatora oddymiającego, teleskopowego bosaka, węży tłoczne, piła do cięcia metali i betonu, kombinezon do usuwania gniazd os i szerszeni. W zależności od konkretnego elementu przewidziane zostały liczbowo różnorodne sztuki. Zakres został przygotowany według zapotrzebowania poszczególnych jednostek Straży Pożarnych.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska”.x)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

y)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

 
Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.


z)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo”.

ź)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.
 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


ż)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Radny Ryszard Szwajca zapytał o dział 801, wyjaśnił, że figuruje tam rozdział 80110, który powinien w ramach działu 801 zniknąć z zapisu budżetowego od 1 września.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że wydatki poniesione, będą wykazywane w 80110 do zamknięcia roku budżetowego. Przy następnej zmianie budżetu Gimnazjum Nr 1 musi sporządzić bilans i oddać te środki, których nie wykorzystało i zastaną one przeniesione bilansem otwarcia do następnej nowej jednostki, która przejmie wszystkie zobowiązania, łącznie z zobowiązaniami pracowników.


Radny Bogusław Kwiatkowski zapytał o pozycję 21 budżetu, a mianowicie zwiększenie dotacji na modernizację i konserwację zabytków o kwotę 100.000,00 zł, a zaplanowane było 50.000,00 zł, jest 150.000,00 zł. Czy wiadome jest ile wpłynęło wniosków i czy ta kwota jest dopasowana do potrzeb wpływających wniosków?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  wyjaśnił, że pierwotny termin na złożenie wniosków dotacyjnych 2017 roku minął 31 maja, natomiast w kolejnych latach będzie to koniec września. Wpłynęło dokładnie 5 wniosków na łączną kwotę 165.000,00 zł, z tym, że nie są to wnioski kompletne, można dostrzec braki w postaci braku decyzji konserwatora zezwalająca na wykonanie prac konserwatorskich, drobne kwestie potwierdzające zgodność z oryginałem, zdecydowana większość tych wniosków, może nawet wszystkie, zostaną przedstawione Radzie Miejskiej, ale muszą one przejść procedurę weryfikacji formalnej, tym bardziej, że urząd zapoznał się z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tego typu postępowaniach w innych gminach, w związku z tym, można pewne sprawy bardziej doprecyzować i bezpiecznie ten temat realizować.  Ta kwota 150.000,00 zł w budżecie jest adekwatna, większość wniosków będzie zrealizowana, jeżeli jednak okaże się, że nie wszystkie będą mogły być przedstawione Radzie Miejskiej, wszystkie po przedstawieniu weryfikacji formalnej, zmniejszenie kwot będzie na tyle niewielkie, że nie zagrozi to w żaden sposób realizacji tych pomysłów i prac, które w tych wnioskach zostały przedstawione.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał o próg na rzece Wrześnicy.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że od kilkunastu miesięcy prowadzona jest analiza możliwości spiętrzenia wody rzeki Wrześnicy, podniesienia  poziomu wody na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Miłosławskiej. Toczą się w tej chwili prace związane z projektem związanym z  centrum przesiadkowym, które w największym stopniu dotykają ul. Wrzosowej, ul. gen. Józefa Piłsudskiego, ul. Dmowskiego oraz elementem tych prac będzie jeden most i dwie kładki pieszo-rowerowe przez Wrześnicę, między ul. Daszyńskiego, a ul. Miłosławską  pojawi się tam więcej spacerujących osób i rowerzystów.


Radny Grzegorz Dobrosielski poruszył sprawę targowiska, wyjaśnił, że gmina wydzierżawia wiosną i jesienią to targowisko cyrkowi. Cyrk wyjeżdża, zostawia koleiny pod sam pas, zalewa wszystko i ludzie, którzy tam handlują, zmuszeni są pracować w błocie. Zapytał, czy gmina mogłaby wykorytować, zasypać, utwardzić teren?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przyjmuję taki wniosek.


Radny Maciej Baranowski zapytał, o zadanie 23, a mianowicie środki finansowe na fundusz wsparcia dla policji, czy chodzi o kwestię poprawy bezpieczeństwa?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest kilka wniosków dla policji, odbywa się to za pomocą budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zadania policji wrzesińskiej na tych samych zasadach, w tym przypadku szczególnie istotną kwotę stanowi zakup samochodu policyjnego  na bazie samochodu crafter.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał o remont budynku Ratusza, który jest ujęty w budżecie, co będzie wykonywane? Drugie pytanie dotyczy zagospodarowania terenu przy Parku Miejskim oraz harmonogramu robót ?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi o remont Ratusza, to będzie malowana klatka schodowa, od kilku lat trwa wymiana drzwi, stąd pomysł by odnowić ściany, które były malowane ponad 10 lat temu.
Jeżeli chodzi o drugie pytanie dotyczące parku, został ogłoszony przetarg, szczegółowo temat będzie kontynuowany w „Wieściach z Ratusza”, sadzenie drzew nastąpi w tym roku, natomiast pozostałe elementy w przyszłym roku.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Pkt 4

Radny Stefan Ogrodowicz wyjaśnił, że mieszkańcy Psar Polskich wnioskują o ustawienie pojemnika na butelki, który byłby postawiony w widocznym miejscu, druga sprawa dotyczy ścieżki pieszo-rowerowej w Gutowie Wielkim, na drugim odcinku znajduje się parkan zabezpieczający ogrodzenie na wysokości Napoleonki za Restauracją „Kasandra” nie ma przerwy i możliwości dalszej kontynuacji jazdy czy spaceru.
W związku z tym, ludzie korzystają z lewej strony i są narażeni na niebezpieczeństwo. Widocznym brakiem jest właśnie brak przejścia dla pieszych na wysokości hurtowni zabawek i apeluje o zbadanie tej sprawy.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pierwsze pytanie, wyjaśnił, że w momencie ukończenia ścieżki taki pojemnik będzie ustawiony.
Odpowiadając na drugie pytanie, zgodził się z radnym Stefanem Ogrodowiczem i wyjaśnił, że będzie przygotowane pismo do  Generalnej Dyrekcji Dróg z prośbą o przejście dla pieszych.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o możliwość odmalowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. Nowej w Nowym Folwarku, ponieważ po wykonaniu kanalizacji, zrobiono łatę asfaltową, ale pasów nie wykonano, w związku z tym prosi o interwencje w tej sprawie. Drugie pytanie dotyczy przygotowania informacji od momentu wejścia w życie ustawy o gospodarce odpadami, jakie były wpływy w stosunku do wydatków w poszczególnych latach budżetowych, czy były nadwyżki czy też nie, jak wygląda sytuacja z uwzględnieniem pierwszego półrocza tego roku ?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że informacja ta w pełni zawarta jest w sprawozdaniu z budżetu.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w związku z pismem Roberta Czwajdy, który poprosił o sprostowanie informacji, zawartych podczas komisji wspólnych, w sprawie omawiania małej obwodnicy Wrześni od ul. Leśnej do ul. Wrocławskiej radny Grzegorz Dobrosielski zaproponował, aby dopuścić ruch samochodów ciężarowych, drogą między torami od ul. Działkowców w kierunku Białężyc przy Tech-Paku. Wówczas nie wymawiając imienia i nazwiska Burmistrz wyjaśnił, że są osoby, którym się to pewnie nie spodoba.
Okazało się, że mail, który był wysłany przez Roberta Czwajdę, do przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka w lutym 2017 r. został błędnie zinterpretowany  i odczytany przez Burmistrza, a tym samym Robert Czwajda wyjaśnił, że nigdy nie był przeciwny dopuszczenia ruchu ciężarówek na tej drodze.
Natomiast Burmistrz wyjaśnił, że zapytał, czy i kiedy będzie podniesiony tonaż na tej drodze z intencją, aby taki ruch dopuścić, wcześniej Burmistrz odpowiedział, że zapytanie Roberta Czwajdy w kwestii dopuszczenia ruchu ciężarowego, czy były przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami, można było odczytać jako niepokój co do zasadności istnienia ruchu ciężarowego, ale skoro jest Pan Robert Czwajda za tym, aby ruch ciężarowy tam istniał, a  jego zapytanie to  tylko zainteresowanie tematem i chęć uzyskania informacji to bardzo Burmistrza to cieszy i tym samym, chciałby sprostować informację, którą źle odczytał, ze Pan Robert Czwajda był przeciwny temu, aby ten ruch między torami drogą gminną wzdłuż Tech-Paku w kierunku Białężyc  rozszerzyć o możliwość podniesienia tonażu na tej drodze.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 18.08 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 31 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                     
                                                                                         Przewodniczący Komisji Edukacji                                                                                                                /-/radny Bogdan Nowak


                                                                                     Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                                                                                   /-/ radny Mirosław Zgoliński


                                                 Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
                                                                                                   /-/radny Radosław Garbarek                                                                        Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
                                                                                                          /-/radny Ryszard |Szwajca


                                                                                                                                  Protokolant
                                                                                                                    Agnieszka Kasprzak


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.