BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14100441
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o unieważnieniu części 1 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 3 i 4 w postępowaniu na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowi

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska w części 1 - hydrauliczny rozpieracz kolumnowy, części 2 - motopompa pływająca oraz części 3 - poduszki wysokociśnieniowe, część 4 - różne wyposażenie.

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 oraz 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu części 1 dotyczącej dostawy hydraulicznego rozpieracza kolumnowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska w części 1 dotyczącej dostawy hydraulicznego rozpieracza kolumnowego wpłynęła jedna oferta złożona przez Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp. Jawna ul. Marecka 66a 05-220 Zielonka: cena oferty brutto: 27.740,19 zł, skrócenie terminu dostawy: 80 dni, gwarancja: 24 miesiące.

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła: dla części 1 - 20.000,00 zł brutto, dla części 2 - 22.500,00 zł brutto, dla części 3 - 4.000,00 zł brutto oraz dla części 4 - 63.000,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (tj. cena, skrócenie terminu dostawy oraz gwarancja) cena brutto najkorzystniejszej oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu w części 1 przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym część 1 dotycząca dostawy hydraulicznego rozpieracza kolumnowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska została unieważniona.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 3 i 4 postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 dotyczącej dostawy motopompy pływającej została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

FIRE-MAX Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 224

02-495 Warszawa

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 19.926,00 zł

Gwarancja: 24 miesiące

Skrócenie terminu dostawy: 30 dni

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 20%, skrócenie terminu dostawy - 20%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje się, że w części 2 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. P.P.U.H. SUPRON 1 Sp. Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota, ul. Kluczewska 3 32-300 Olkusz (oferta nr 5) - cena oferty brutto: 21.377,40 zł, gwarancja: 24 miesiące, skrócenie terminu dostawy: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,93 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,93 pkt

2. Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c. Pólko 5, 62-817 Żelazków (oferta nr 6) - cena oferty brutto: 22.386,00 zł , gwarancja: 24 miesiące, skrócenie terminu dostawy: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 53,41 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 93,41 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

W części 3 dotyczącej dostawy poduszek wysokociśnieniowych została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

P.P.U.H. SUPRON 1 Sp. Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3

32-300 Olkusz

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 9.827,70 zł

Gwarancja: 24 miesiące

Skrócenie terminu dostawy: 30 dni

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 20%, skrócenie terminu dostawy - 20%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje się, że w części 3 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. Sklep Pożarniczy REMIZA 24 s.c. Pólko 5, 62-817 Żelazków (oferta nr 6) - cena oferty brutto: 12.030,32 zł, gwarancja: 24 miesiące, skrócenie terminu dostawy: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 49,01 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 89,01 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

W części 4 dotyczącej dostawy różnego wyposażenia została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

P.P.U.H. SUPRON 1 Sp. Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3

32-300 Olkusz

Cena wybranej oferty wynosi brutto: 58.548,00

Gwarancja: 24 miesiące

Skrócenie terminu dostawy: 30 dni

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, gwarancja - 20%, skrócenie terminu dostawy - 20%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,32 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,32 pkt.

Jednocześnie informuje się, że w części 4 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. KADIMEX S.A. ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 53.982,24 zł, gwarancja: 24 miesiące, skrócenie terminu dostawy: 15 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, gwarancja - 20,00 pkt, skrócenie terminu dostawy - 10,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 90,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.