BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14034811
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześn

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad rozbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem" (III postępowanie) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Goliat II Sp. z o.o.

Branno, ul. Konwaliowa 6

62-586 Rzgów

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 110.700,00 złotych.

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni.

Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie: 2 godziny.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20 %) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 54,85 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 94,85 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) PITERHOUSE Piotr Woźniak Usługi Budowlane i Inżynierskie Grodzisko 1c, 64-113 Osieczna (oferta nr 1) - cena oferty brutto po poprawieniu omyłek: 101.204,40 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 1 dzień, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie: 1 godzina, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 10,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 10,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.