BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462319
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 21 lutego 2017 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno-Finansowej
z dnia 21 lutego 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Arutur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki i Architektury;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Robert Klimczak, inspektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim;

b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie;

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o drogę nr 287 goed. Ta droga jest bardzo wąska ok 3 m, czy byłoby uzasadnione by z tej działki wydzielić pas drogowy o szer 2,3 m, by poszerzyć tą drogę?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że taka sytuacja niewiele by zmieniła.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie;

c)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, jaki wydział będzie odpowiedzialny za bieżącą obróbkę tych uchwał pod względem merytorycznym i kto będzie odpowiedzialny za udzielenie odpowiedzi od tych wnioskodawców i jaki będzie formularz zgłoszeniowy?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  wydział Gospodarki Gruntami i Architektury będzie się tym zajmował,  jeżeli chodzi o formularz, jeżeli będzie taka potrzeba z pewnością będzie przygotowany.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał się jak długo należy czekać na pozwolenie na budowę?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że za pozwoleniem na budowę czeka się do miesiąca.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

d)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie;

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, ilu właścicieli się zgłosiło?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest tam jeden właściciel   do którego należy 80% terenu.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie;

e)
Jarosław Malicki naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, dlaczego nie było adresów siedzib szkół w § 8 czy można te adresy w poszczególnych punktach uzupełnić?

Jarosław Malicki naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu powiedział, że  faktycznie można zauważyć brak adresu w Zespole Szkół nr 1, natomiast pełen adres jest widoczny w załącznikach.  Przygotowując projekt wydział kierował się wzorem uchwały przesłany przez Ministerstwa Edukacji Narodowej. Punkt adresów szkoły można uzupełnić.

Wniosek formalny został złożony o uzupełnienie projektu uchwały o adresy siedzib szkół w §§ 8, 9, 10, 11 i 12.

Komisja Edukacji, Komisja Komunalno-Finansowa, Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisja Rozwoju Wsi w obecności 19 radnych jednogłośnie wnioskują o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego o adresy siedzib szkół w §§ 8, 9, 10, 11 i 12.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


f)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”;

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”;

Radny Piotr Matuszewski wszedł na salę sesyjną na posiedzenie Komisji Wspólnych.

g)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczania drogi dz. nr 38 - odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczania drogi dz. nr 38 - odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczania drogi dz. nr 38 - odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach  w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczania drogi dz. nr 38 - odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczania drogi dz. nr 38 - odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych
h)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:
ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września;

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września; 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września;

i)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych; 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;


j)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września;

k)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo - Słomowo;

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo - Słomowo;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo - Słomowo; 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo - Słomowo;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo – Słomowo;


l)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich;

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich;

ł)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem;

m)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej;

Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy jest jakaś figura czy jakieś inne uzasadnienie nazwy  ulicy św. Floriana?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że była taka propozycja  wniosek złożony przez mieszkańców.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej;

n)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki;

Radny Ryszard Szwajca zapytał czy jest szansa, że ten fundusz na działalność świetlic w tym roku budżetowym będzie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak na sesji budżetowej która będzie miała miejsce pod koniec marca  będzie to  rozważane.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o fundusz sołecki, dlaczego radni są przeciwni?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że szkolenie pokazało na czym polega ten fundusz sołecki, sołtysi zapoznali się bardzo dokładnie jak on funkcjonuje, sami zadecydowali głosując przeciw funduszowi sołeckiemu na 31 obecnych 6 radnych było za wyodrębnieniem w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Rada Miejska zadaje sołtysom opinie w tej sprawie. 90 % sołtysów zadecydowało przeciw funduszowi sołeckiemu.

Radny Mirosław Chudy zapytał, które sołectwa były za wyodrębnieniem?

Tomasz Kałużny, Burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że jedna osoba się wstrzymała,  6 osób było za wyodrębnieniem.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, kiedy było ostatnie głosowanie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że 03 lutego 2017 r.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że gmina Września traci 20-40% środków, które pozyska z Urzędu Wojewódzkiego  na pokrycie  funduszu sołeckiego.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie zgodzi się z tą opinią, Gmina dostaje z budżetu państwa część środków na ten fundusz, a budżet sołecki obowiązujący od 1992 r. jest stworzony z pieniędzy budżetu gminy Września.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że jako największa wioska w gminie Bierzglinek w nowym funduszu otrzymaliby 26.000,00 zł, musiałby zrobić place zabaw, chodniki, zabawy integracyjne np. dzień dziecka, a trzeba pamiętać, że tych kwot nie można zbierać z roku na rok.  Powiedział, że to są bardzo duże koszty. W chwili obecnej ma do dyspozycji 10.500,00 zł.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeżeli elementem funduszu sołeckiego jest element budżetu to należy pamiętać o tym, że budżet kończy się z rokiem budżetowym, w danym roku. Środków budżetowych nie można kumulować i przenosić na następny rok. Trzeba uszanować opinię sołtysów.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że podobnie jak sołtysa wybiera zebranie wiejskie, radnych wybiera okręg w którym radny kandyduję i w przypadku radnych radni sugerują w pewnym sensie sprawują rolę przedstawicieli okręgu gminy poprzez np. dyżury. Sołtys ma przedstawiciela na forum wiejskim. Radni 25 lat byli przeciwni funduszowi sołeckiemu to o czymś świadczy.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki;

o)
Marek Przyjemski kierownik referatu komunalnego omówił projekt programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 roku

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy były jakieś istotne zmiany, zapis czy się coś zmieniło?

Marek Przyjemski kierownik referatu komunalnego odpowiedział, że nic się nie zmieniło w zapisach.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 roku;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 roku;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 roku;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2017 roku;


p)
Anna Prusak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni omówiła projekt w sprawie:
zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.;

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r.;

r)
Joanna Andrzejak kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła projekt w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;

s)
Joanna Andrzejak kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła projekt w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe;

u)
Radny Piotr Matuszewski omówił projekt w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 r.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał czy Przewodniczący Klubu Radnych rozważał zmianę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?

Radna Wioletta Gomuła odpowiedziała, że nie rozważali odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.;

w)
Karol Nowak  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie współdziałania  z gminami z Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji sprzętu komputerowego.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z gminami z Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji sprzętu komputerowego

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z gminami z Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji sprzętu komputerowego

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z gminami z Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji sprzętu komputerowego

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z gminami z Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji sprzętu komputerowego.

x)
Jolanta Kościańska, skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”  , pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gmin

y)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy omówiła projekt w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”, pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Pkt 4
Radny Tomasz Frankowski zapytał o mieszkańców Wrześni, zamieszkujących na ul. Gnieźnieńskiej narożnik ul. Armii Poznań, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą i strasznie zanieczyszczają teren wokół, który jest widoczny dla osób przejeżdżających główną trasę.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że działalność jest prowadzona legalnie oraz,  że straż miejska również poprzez patrole będzie ten teren kontrolować.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17.43 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 20 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                                    Przewodniczący Komisji Edukacji
                                        /-/radny Bogdan Nowak


                                Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                                  /-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard |Szwajca

Protokolant
Agnieszka |Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.