BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13030816
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-11-2019
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych nad budową: część 1 - kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Przyborkach, część 2 - kanalizacji deszczowej w ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni, część 3 - sieci wodociągowej wraz z przyłączami Marzenin - Kawęczyn.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w Przyborkach została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI, WYKONAWSTWO WOD-KAN

Stanisław Domalski

ul. Nowa Strzelnica 5/11

63-100 Śrem

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.460,00

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie: 2 godziny

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%; dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz, Gorazdowo 17, 62-305 Sokolniki (oferta nr 2), cena oferty brutto: 5.904,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 2 dni, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: cena - 25,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 65,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 - kanalizacja deszczowa w ul. Sokołowskiej i ul. Łokietka we Wrześni została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI, WYKONAWSTWO WOD-KAN

Stanisław Domalski

ul. Nowa Strzelnica 5/11

63-100 Śrem

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 5.535,00

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie: 2 godziny

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%; dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz, Gorazdowo 17, 62-305 Sokolniki (oferta nr 2), cena oferty brutto: 11.931,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 2 dni, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: cena - 27,84 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,84 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 - sieć wodociągowa wraz z przyłączami Marzenin - Kawęczyn została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

NADZORY, KIEROWANIE BUDOWAMI, WYKONAWSTWO WOD-KAN

Stanisław Domalski

ul. Nowa Strzelnica 5/11

63-100 Śrem

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.460,00

Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie: 2 dni

Dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie: 2 godziny

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%; dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20%, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz, Gorazdowo 17, 62-305 Sokolniki (oferta nr 2), cena oferty brutto: 8.487,00 zł, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 2 dni, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 2 godziny, oferta uzyskała w kryterium: cena - 17,39 pkt, dodatkowa ilość dni pobytu na budowie - 20,00 pkt, dodatkowa ilość godzin pobytu na budowie - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 57,39 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.