BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14065864
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad inwestycjami: część 1 - wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach rekreacyjnych na terenie Gminy Września, część 2 - budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni, część 3 - budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżkach rekreacyjnych na terenie Gminy Września została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Wrześni

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.230,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%; termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) OTR PROJEKT Piotr Adamski, ul. Mickiewicza 3/7, 60-833 Poznań (oferta nr 1), cena oferty brutto: 7.380,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 10,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 50,00 pkt.

2) Projekty-Nadzory-Doradztwo mgr inż. Jolanta Kubczak, ul. Waryńskiego 24, 62-300 Września (oferta nr 2), cena oferty brutto: 1.400,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 52,71 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 92,71 pkt.

3) Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak, ul. Fromborska 47, 62-300 Września (oferta nr 3), cena oferty brutto: 3.690,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 60,00 pkt.

4) P.W. „MAJER-BUD" Andrzej Majer, ul. Solna 30a, 62-500 Konin (oferta nr 4), cena oferty brutto: 4.307,15 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 17,13 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 57,13 pkt.

5) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń (oferta nr 6), cena oferty brutto: 9.840,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 7,50 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 47,50 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 2 - budowa drogi gminnej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Wrześni

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.920,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%; termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) OTR PROJEKT Piotr Adamski, ul. Mickiewicza 3/7, 60-833 Poznań (oferta nr 1), cena oferty brutto: 51.660,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 5,71 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 45,71 pkt.

2) Projekty-Nadzory-Doradztwo mgr inż. Jolanta Kubczak, ul. Waryńskiego 24, 62-300 Września (oferta nr 2), cena oferty brutto: 7.800,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 37,85 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 77,85 pkt.

3) P.W. „MAJER-BUD" Andrzej Majer, ul. Solna 30a, 62-500 Konin (oferta nr 4), cena oferty brutto: 19.485,51 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 15,15 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 55,15 pkt.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń (oferta nr 6), cena oferty brutto: 19.680,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 15,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 55,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu w części nr 3 - budowa ulicy Stanisława Koniecznego we Wrześni została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus

Gutowo Małe, ul. Powidzka 16

62-300 Wrześni

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.460,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%; termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) OTR PROJEKT Piotr Adamski, ul. Mickiewicza 3/7, 60-833 Poznań (oferta nr 1), cena oferty brutto: 14.637,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 10,08 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 50,08 pkt.

2) Projekty-Nadzory-Doradztwo mgr inż. Jolanta Kubczak, ul. Waryńskiego 24, 62-300 Września (oferta nr 2), cena oferty brutto: 2,500,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 59,04 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 99,04 pkt.

3) P.W. „MAJER-BUD" Andrzej Majer, ul. Solna 30a, 62-500 Konin (oferta nr 4), cena oferty brutto: 9.153,51 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 16,12 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 56,12 pkt.

4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń (oferta nr 6), cena oferty brutto: 9.840,00 zł, termin płatności faktury - 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 15,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 55,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.